De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar Centraal Fonds Volkshuisvesting, april 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar Centraal Fonds Volkshuisvesting, april 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Seminar Centraal Fonds Volkshuisvesting, april 2010
De RvC aan zet! Versterking intern toezicht woningcorporaties Seminar Centraal Fonds Volkshuisvesting, april 2010

2 Incidenten en negatieve publicitet
De RvC aan zet! Raad van commissarissen Rochdale treedt terug 4 februari 2009, 12:35 uur | nrc handelsblad De voltallige raad van commissarissen van woningcorporatie Rochdale in Amsterdam heeft besloten terug te treden. Dat maakte de raad gisteren- Incidenten en negatieve publicitet Onderzoeken, evaluaties, instrumenten Toezichthouders woningcorporatie Rochdale streng op papier, maar laconiek in de uitvoering 5 februari 2009, 15:15 uur | FD.nl Jan Jacob van Cuilenburg (62) is dezer dagen moeilijk te bereiken. Niet Raad van Toezicht woningcorporatie treedt af 18 februari 2009 | de Volkskrant HOOFDDORP - Vijf van de zeven leden van de raad van toezicht van woningcorporatie SGBB in Hoofddorp hebben besloten om hun functie ‘Toezicht is achilleshiel van corporatie’ 17 maart 2009, 12:35 uur | nrc handelsblad Veel woningcorporaties kampen met problemen. Koepelorganisatie Aedes vreest meer Haagse bemoeienis. Voorzitter Van Leeuwen wil Bij ss Rotterdam is 90 miljoen overboord 3 april 2009 | de Volkskrant DEN HAAG - De Rotterdamse woningcorporatie Woonbron moet 70 tot 90 miljoen euro afschrijven op de investeringen van bijna 200 miljoen in Van der Laan: woningcorporaties onder strenger toezicht 14 april 2009, 12:35 uur | nrc handelsblad Minister Van der Laan (WWI, PvdA) wil woningcorporaties in de toekomst Alders schrapt afscheidsreceptie Aedes-voorzitter 15 april 2009 | de Volkskrant AMSTERDAM - Het symposium ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter Willem van Leeuwen van Aedes, de branchevereniging van 14 tips over fraude wooncorporaties 5 juni 2009 | de Volkskrant DEN HAAG - Ongeveer twee maanden na opening van het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties zijn uit het hele land veertien tips over De RvC is aan zet! Deel woningcorporaties blind voor risico 22 september 2009, 7:52 uur | FD.nl Ruim een derde van de raden van commissarissen bij woningcorporaties heeft geen inzicht in de manier waarop hun corporatie risico’s beheerst.

3 Enkele stellingen

4 Stelling 1 Een toetsingskader vaststellen is een ‘must’ om toezicht te kunnen houden. Eens Oneens

5 Beschikt u over een toezichtskader?
Stelling 2 Beschikt u over een toezichtskader? Eens Oneens

6 Actief toezicht door de RvC op alle verbindingen is noodzakelijk.
Stelling 3 Actief toezicht door de RvC op alle verbindingen is noodzakelijk. Eens Oneens

7 De rol van de RvC

8 Goed bestuur Tussenrapportage monitoringcommissie
Monitoringcommissie governancecode woningcorporaties Naar verdieping en verbreding van goed bestuur Tussenrapportage - februari 2010 “... Maar goed bestuur gaat niet om vergaderingen, eisen aan de internetsite en de formats alleen. Het gaat om het feitelijke gedrag van bestuurders en toezichthouders…”

9 De (formele) rol van de RvC Hoe houd je toezicht?
Governancecode III.1. Taak en werkwijze Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie en de met haar verbonden ondernemingen en staat het bestuur met raad terzijde. Onderwerpen: Realisatie doelstellingen woningcorporatie Strategie en risico’s Opzet en werking interne risicobeheersings- en controle systemen Kwaliteitsbeleid Kwaliteit maatschappelijke verantwoording Financiële verslagleggingsproces Naleving toepasselijke wet- en regelgeving Werkwijze RvC Governance code Statuten kaderstellend Formeel kader Reglement RvC Taakverdeling Werkwijze Omgang bestuur Verhaal bij slide is dat eigen visie/opvattingen vaak niet (bewust) zijn ingevuld en dat dit in de praktijk wel nodig is. Dit toelichten mbv voorbeelden (zie volgende slides) Hoe gaan wij als RvC om met fusie? Met verbindingen? Omvangrijke investeringen? Rolopvatting Visie op onderwerpen Relatie bestuurder Eigen visie + +

10 Praktijkvoorbeelden

11 RvC en verbindingen In de praktijk
Observaties uit de praktijk Criteria voor selectie samenwerkingspartner ontbreken Ontbreken samenwerkingsovereenkomst Verbindingen op grote afstand van RvC Verbindingen staan niet altijd op de agenda RvC Geen risico’s in kaart gebracht of niet continu monitoren op risico’s Verbindingen hebben een eigen RvC met andere samenstelling waardoor 2 RvC’s ontstaan Te weinig control door toegelaten instelling in geval van deelneming Agenda RvC Bewaken koers van de onderneming Continuïteit van samenwerking Actief toezicht op de verbinding

12 RvC en omvangrijke investeringen In de praktijk
Agenda RvC Bewaken koers van de onderneming Continuïteit van de onderneming Goedkeuren en actief toezicht op grote investeringen Goed functioneren risicomanagement- systeem Observaties uit de praktijk Majeure risico’s zijn vaak niet inzichtelijk Vaak niet opgenomen in meerjareninvesteringsplannning Corporaties investeren veel in commercieel vastgoed met verlies Corporatie is vaak de financierende partij

13 De volgende zet

14 De volgende zet Hoe nu verder?
Agenda RvC 2010 Belangrijke onderwerpen: Verbindingen Invoering risico- management- systeem Per onderwerp: Compliance Visie en gewenste rol Ondernemingsstrategie Bestuurlijke agenda P&C-cyclus Risicomanagement Toetsingskader

15


Download ppt "Seminar Centraal Fonds Volkshuisvesting, april 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google