De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Cryptografie en ICT

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Cryptografie en ICT"— Transcript van de presentatie:

1 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Cryptografie en ICT L.V.de.Zeeuw@HR.NL

2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 5 Public-key cryptografie (Asymetrische cryptosystemen) deel 1 L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT2

3 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Locatie vernieuwde slides Ze staan hier: http://dandydev.net/infsec2dt L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT3

4 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Inleiding Stel dat personen A,B,C … etc met elkaar willen communiceren. Twee personen willen berichten uitwisselen zonder dat anderen in staan zijn kennis te nemen van de inhoud. Opdracht: Hoeveel sleutels zijn er dan nodig bij gebruik van een symmetrisch crypto systeem bij: 2 personen? 3 personen? 4 personen? 5 personen? n personen? L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT4

5 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Antwoord Bij 2 personen is dat 1 sleutel Bij 3 personen zijn dat 3 sleutels Bij 4 personen zijn dat 6 sleutels Bij 5 personen zijn dat 10 sleutels Bij n personen zijn dat ½ n (n-1) sleutels. Het onderhouden en distribueren van sleutels bij een symmetrisch crypto systeem vormt een groot probleem. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT5

6 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT6

7 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Public-key cryptografie Asymmetrische crypto systemen vormen voor het sleutel probleem een oplossing. Per gebruiker slechts twee sleutels: –Een (geheime) privé sleutel (private key) –Een openbare sleutel (public key) L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT7

8 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Public-key cryptografie Wat met de publieke sleutel wordt vercijferd kan alleen met de bijbehorende privé sleutel worden ontcijferd. Wat met de geheime privé sleutel wordt vercijferd kan alleen met de bijbehorende publieke sleutel worden ontcijferd. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT8

9 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Soorten Public-key cryptosystemen Gebaseerd op:Voorbeeld: Ontbinden in factorenRSA (Rivest, Shamir en Adleman) Discrete logaritmenDiffie-Hellman systeem, ElGamal, DSS (Digital Signature Standard ) Bepalen inhoud uitgaande van het gewicht Knapzak systeem Elliptische krommenECC (Elliptic Curve Cryptography) L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT9

10 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Ontbinden in factoren Factoriseren is het ontbinden van een geheel getal in kleinere getallen die na vermenigvuldiging weer het oorspronkelijke getal opleveren. –Voorbeeld: 30 = 2 x 15 Binnen de cryptografie gebruiken we vaak priemgetallen (Een getal alleen deelbaar door 1 en zichzelf) Het probleem is nu een gegeven geheel getal te ontbinden in priemfactoren zodat de vermenigvuldiging weer het oorspronkelijke getal oplevert. –Voorbeeld: 30 = 2 x 3 x 5 Vermenigvuldigen is makkelijker dan factoriseren L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT10

11 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Discrete-logaritme Opdracht: 2 x = 8 → x = ? Opdracht: Log 2 8 = ? Log g y = x → g x =y Het gehele getal x wordt de discrete logaritme genoemd. Het is lastig om x te berekenen. Gegeven een priemgetal p en een geheel getal g en y bepaal het gehele getal x waarvoor geldt: y = g x (mod p) Het is ondoenlijk, als p groot genoeg is, om x terug te vinden. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT11

12 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Knapzak probleem Een knapzak is gevuld met een keuze uit een grote verzameling voorwerpen ieder met zijn eigen gewicht. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT12

13 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Knapzak probleem Gegeven het totale gewicht, is het dan mogelijk te bepalen welke voorwerpen er wel of niet in de knapzak zitten? Bij voldoende groot aantal mogelijke voorwerpen (bijvoorbeeld >100) is het ondoenlijk gebleken om te bepalen welke voorwerpen in de knapzak zitten. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT13

14 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Elliptische kromme Een elliptische kromme is geen ellips, maar een verzameling oplossingen van een algebraïsche vergelijking met twee veranderlijken x en y, met x altijd tot de derde macht en y tot de tweede macht. Voorbeelden: –y 2 + xy = x 3 + a –y 2 =x 3 +x L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT14

15 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Elliptische kromme Elliptische-kromme-cryptosystemen berusten op het probleem: Gegeven een elliptische curve E met de vorm y 2 =x 3 +ax+b (mod p) en de punten P en Q op de curve. Vind een k waarvoor geldt Q=kP bij gegeven de gehele getallen P en Q L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT15

16 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Eénrichtingsfuncties Eénrichtingsfunctie f: f (encryptie) is makkelijker te bepalen dan het omgekeerde f -1 (decryptie) Bij gegeven x is het makkelijker f(x) te berekenen dan bij een gegeven uitkomst van f(x) de oorspronkelijke x. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT16

17 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Valluik-éénrichtingsfunctie Een valluik-éénrichtingsfunctie (trapdoor oneway function) is een éénrichtingsfunctie waarbij de inverse functie (decryptie) alleen te doen is als men over extra informatie (de sleutel) beschikt. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT17

18 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Hashfuncties Bij het waarborgen van de integriteit van een boodschap, programmacode etc worden vaak hashfuncties gebruikt. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT18

19 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Hashfuncties De hashfunctie H is een speciale éénrichtingsfunctie die een invoer van variable lengte omrekent naar een string van vaste lengte: de hashwaarde h. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT19

20 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Hashfuncties h = H(M) M: het bericht (message) H: de hashfunctie (message digest function) h: de hashwaarde (message digest) L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT20

21 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Hashfunctie Noodzakelijke eigenschappen van de hashfunctie h = H(M) : Bij gegeven M moet H(M) makkelijk zijn te bepalen. Bij gegeven h en H mag M niet meer zijn te bepalen. Het moet niet te doen zijn berichten M en M’ te bedenken waarbij H(M)=H(M’) (Collision) L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT21

22 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Hashfunctie Voorbeelden: Message Digest 2,4, en 5 (MD2, MD4, MD5) ontwikkeld door Ron Rivest van het MIT → 128-bits hash Secure Hashing Algoritm (SHA) als Amerikaanse overheids-standaard → 160-bits hash SHA-1 cracked! L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT22 Ron Rivest

23 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Gebruik hashfunctie De afzender berekent op basis van het bericht de hashwaarde h. De ontvanger doet het zelfde over het ontvangen bericht en berekent h’ De ontvanger vergelijkt de waarde h’ met de waarde h die de afzender separaat heeft gestuurd. Als h≠h’ dan is het bericht gewijzigd. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT23

24 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Verjaardagsparadox De kans dat in een groep van r mensen er minstens twee dezelfde dag jarig zijn is te bepalen met: L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT24 Omdat veel mensen het verrassend vinden dat de kans al voor r = 23 groter dan 0,5 is, noemt men dit ook het verjaardagsparadox.

25 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Verjaardagsparadox L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT25

26 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Aanval op hashfunctie Bij de verjaardagsaanval zoekt men H(M)=H(M’) Opdracht: Wat betekent dit? Antwoord: Men zoekt twee berichten met dezelfde hashwaarde. Op grond van de verjaardagsparadox kan verwacht worden bij een n-bits hash dat na 2 n/2 pogingen er een dergelijk boodschap gevonden wordt. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT26

27 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Online hash Calculator http://www.fileformat.info/tool/hash.htm L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT27

28 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Oefening hashfunctie Download md5sum.exe (http://www.etree.org/md5com.html)md5sum.exe –Edit een test file. –Berekend de md5 hash –Verander iets in je file. –Bereken opnieuw de hash Download sha1sum.exe (ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/binary)sha1sum.exe –Idem maar bereken nu de sha1 hash Bijvoorbeeld: http://www.gnupg.org/download/index.htmlhttp://www.gnupg.org/download/index.html Hier staan programma’s om te downloaden. Bij deze programma’s staat de md5 hash of de sha1 hash vermeld. Download zo’n programma en bereken de hash. –Vergelijk de uitkomst met de gepubliceerde hash. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT28

29 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Communicatie met public-key cryptosystemen L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT29

30 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Digitale handtekeningen Door gebruik te maken van digitale handtekeningen kan de ontvanger van een gesigneerd bericht zeker zijn … dat niemand anders heeft getekend. van de identiteit van de afzender. dat de handtekening niet door een derde is verplaatst naar een ander bericht. dat het bericht onderweg niet is veranderd. dat de afzender niet kan ontkennen het bericht te hebben gestuurd. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT30

31 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Elektronische handtekening Voorbeelden van elektronische handtekeningen: Gescande handtekening. Dynamische handtekening door gebruik van een elektronische pen. Biometrie: Vingerafdruk, Irisscan L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT31

32 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Elektronische handtekening L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT32

33 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Digitale handtekeningen Bekende systemen die in de praktijk worden gebruikt voor het zetten van digitale handtekeningen: RSA (Rivest, Shamir en Adleman) DSA (Digital Signature Algorithm) L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT33

34 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Digitale handtekeningen L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT34

35 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Digitale handtekening en encryptie De digitale handtekening en encryptie kunnen worden gecombineerd. We krijgen dan een protocol dat zowel de authenticiteit als de vertrouwelijkheid garandeert: 1.De afzender signeert met zijn privé sleutel 2.De afzender vercijfert het de publieke sleutel van de ontvanger 3.De ontvanger ontcijfert met zijn privé sleutel 4.De ontvanger controleert digitale handtekening met de publieke sleutel van de afzender. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT35

36 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Digitale handtekeningen en hash functies Digitale handtekeningen worden verkregen middels public-key cryptosystemen. Dit werkt echter langzaam bij grote berichten. Daarom wordt eerst een hash berekent van het bericht. De hash is in het algemeen veel korter dan het bericht. De hash wordt vervolgens gesigneerd middels een public-key cryptosystemen. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT36

37 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Digitale handtekeningen en hash functies Procedure: De afzender berekend de hash. De afzender signeert (vercijfert) de hash met zijn privé sleutel. Het bericht en de gesigneerde hash wordt gestuurd naar de ontvanger. De ontvanger controleert (ontcijfert) de hash met de publieke sleutel van de afzender. De ontvanger berekend de hash over het ontvangen bericht en vergelijkt de uitkomst met de ontvangen hash van de afzender. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT37

38 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Hybride crypto systemen Symmetrische crypto systemen zijn snel. De sleutel distributie bij asymmetrische systemen is eenvoudig. Een hybride crypto systeem benut deze voordelen: Voor het versturen van symmetrische sleutels wordt asymmetrische cryptografie gebruikt. De symmetrische cryptografie wordt gebruikt voor het vercijferen van de boodschap. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT38

39 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Procedure hybride cryptografie De afzender berekent de hash over het bericht. De hash wordt vercijferd met zijn privé sleutel De afzender genereert een symmetrische sleutel. De afzender vercijfert het bericht met deze symmetrische sleutel. De symmetrische sleutel wordt vercijferd met de publieke sleutel van de ontvanger. De vercijferde hash, symmetrische sleutel en bericht worden tot één boodschap gecombineerd en verstuurd. De ontvanger ontcijfert de symmetrische sleutel met zijn privé sleutel. De ontvanger ontcijferd het bericht met de zojuist ontcijferde symmetrische sleutel. De ontvanger berekent de hash over het ontcijferde bericht. De ontvangen hash wordt ontcijferd met de publieke sleutel van de afzender en vergeleken met de zojuist berekende hash. L.V. de ZeeuwCryptografie en ICT39


Download ppt "HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Cryptografie en ICT"

Verwante presentaties


Ads door Google