De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marcia Kroes Ervaringsdeskundig trainer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marcia Kroes Ervaringsdeskundig trainer"— Transcript van de presentatie:

1 Marcia Kroes Ervaringsdeskundig trainer
Angst, verdriet en eenzaamheid Het verhaal over zelfbeschadiging Vrijdag 4 juni 2010 Marcia Kroes Ervaringsdeskundig trainer SoSe Voorlichting, training & advies

2 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

3 Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ)
Opgericht in 1998 uit boosheid Lotgenotencontact Belangenbehartiging Signalering Voorlichting Trainingen en cursussen Onderzoek Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

4 Samen werken aan herstel
De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging is van mening dat zelfbeschadiging als overlevingsstrategie erkend moet worden. De nadruk wordt niet gelegd op het direct moeten stoppen, maar op het inzichtelijk maken van oorzaken en aanleidingen, stap voor stap werken aan controle en het vinden van alternatieven. Zelfbeschadiging moet bespreekbaar zijn: negeren, straffen, veroordelen of verbieden werkt niet. Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

5 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
STRESS… Wat doet u? Als het werk boven uw hoofd groeit? Als u relatieproblemen heeft? Als de volgende fusie eraan komt? Als u geldproblemen heeft? Als uw kind problemen op school heeft? Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

6 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
STRESS Iedereen heeft met stress te maken Iedereen heeft een eigen manier om er mee om te gaan Zoals u ziet, is er altijd een mengeling van strategieën Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

7 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
Mensen die hun stress niet kunnen hanteren of op een gezonde manier kunnen uiten, gaan zichzelf soms verwonden. Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

8 Wat is zelfbeschadiging? Verschijningsvormen
Medicijnen (gebruik van beschikbare poeders en pillen in huis, vaak van de andere gezinsleden) Giftige stoffen (innemen van chloor, azijnzuur, schoonmaakmiddelen, shampoo, haarmiddelen, terpentine en rattengif) Scherpe voorwerpen (inslikken van paperclips, punaises) Branden (Jezelf brandwonden toebrengen, o.a. brandende sigaretten uitdrukken op je lichaam) Bonken, slaan, krabben, krassen en schuren (hoofd tegen de muur aan bonken, jezelf slaan, de huid langdurig tot bloedens schuren) Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

9 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
Haar uittrekken (Hoofdhaar en wenkbrauwen en wimpers uittrekken) Snijden (Met scherpe voorwerpen op allerlei ledematen jezelf schade toebrengen) Beschadigen van de genitaliën (inbrengen van scherpe voorwerpen in de vagina, vagina openschuren, met agressieve schoonmaakmiddelen de vagina behandelen) Jezelf ‘opzettelijk’ in gevaar brengen (risico’s opzoeken om jezelf letsel toe te brengen zoals vlak langs de autoweg lopen) Alcohol en drugs (overmatig gebruik) Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

10 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

11 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
Omgaan met stress en spanning Constructief Actieve probleemoplossing * Er over nadenken * Er iets aan doen * Gevoelens onder woorden brengen * Hulp zoeken * Actie ondernemen * Steun mobiliseren EXTERNALISEREN INTERNALISEREN Passieve probleemoplossing * Boosheid * Bagatelliseren * Schelden, vechten * Vermijden * Drank, drugs, geweld * Onder de dekens kruipen * Pijn zoeken * DOOD Destructief Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

12 Oorzaken zelfbeschadigend gedrag
Onveilige hechting Gezinsproblemen Emotionele ontregeling door traumatische ervaringen, met name seksueel misbruik Depressie Onvoldoende steun in moeilijke levensfase Onvermogen gevoelens te uiten Gesloten sociocultureel systeem Ontworteling Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

13 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
Beweegredenen zelfbeschadiging Innerlijke pijn laten wegvloeien Emotionele pijn verplaatsen naar de beschadigde plekken Straffen Boosheid uiten Erger voorkomen (suïcide) Rust zoeken Niets meer voelen/jezelf verdoven Weer iets voelen Reiniging, ‘schoonmaken’ Zelfhaat Signaal dat het slecht gaat Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

14 Mythes en Vooroordelen
Aandachttrekkerij Kopieergedrag Besmettelijk Negatief gedrag Shockeren Borderline Het is agressie Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

15 Uitstapje: Is zelfbeschadiging agressie?
Cursist MMAG: ‘Ja, want het overschrijdt ook mijn grenzen.’ Trainingsbureau Leo: ‘Zelfbeschadiging is agressie waarvan aangifte gedaan moet worden bij de politie.’ LSZ: ‘Het is soms agressie naar jezelf toe maar lang niet altijd. Soms doe je het uit boosheid, soms uit verdriet, soms vanuit een verdoving… Maar het is geen agressie naar een ander toe.’ Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

16 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
Wat is agressie? Wikipedia: ‘Onder agressie wordt meestal verstaan het gewelddadig handelen met het doel schade toe te brengen. Dikwijls gaat het om schade aan personen.’ Leren.nl: ‘Wanneer je andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent aan iets of iemand, of als je met je woede iets probeert te bereiken of iets wilt verhullen, dan is er sprake van agressie. Agressie is bedreigend en schadelijk voor degene tegen wie het gericht is.’ Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

17 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
Wat vind ik? Wanneer ik me verwond wil ik alleen mezelf iets aandoen, niet een ander. Soms is zelfbeschadiging bedoelt om iets bij een ander te bereiken… Maar het komt bijna altijd voort uit angst en ongelukkig zijn (bij mensen die psychisch lijden). Ik overschrijd soms de grenzen van een ander maar ik wil een ander geen schade toebrengen. Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

18 Terug naar het onderwerp: Het zelfbeschadigingproces
Het denkstadium (beginfase) Het gevoelsstadium (klimmende fase) Het gedragsstadium (crisisfase) En het effect van de zelfbeschadiging (postcrisisfase) Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

19 In een besloten setting
Zelfbeschadiging neemt toe Heeft te maken met (verlies van) autonomie en controle Heeft te maken met dubbel gevangen zitten Groepsleiders zijn dan de ‘belangrijkste ander’ Begeleiders moeten laten weten dat het voor hen oké is om erover te praten Een reactie als boosheid, schrik, verdriet is allemaal menselijk Daar kunnen wij wel tegen! Voel je niet machteloos als niets wat je doet lijkt te helpen… Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

20 Wat gaat er mis binnen de zorg?
Contracten en eventueel weggestuurd worden Beperkende maatregelen: separeren, fixeren Onhaalbare voorwaarden Afwijzing Stigmatisering Hulpverleners weten vaak niet wat te doen Behandeling is elke keer anders: roept verwarring op Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

21 Wat levert het je op (korte termijn)?
Overleving Een vriend Rust Ontspanning Verminderen chaos in je hoofd Weer iets voelen Niks meer voelen Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

22 Wat krijg je er ongewild bij?
Een vijand Wonden en littekens Slechte behandeling, bijv. SEH, uitgesloten worden van therapie Stigmatisering Een waardeloze manier om te vragen wat je nodig hebt Afwijzing door de omgeving Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

23 Wat doet het met de begeleider?
Afschuw, schrik, paniek als reactie op het zien van of horen van zelfbeschadiging is ONVERMIJDELIJK. Dit kan zich uiten in te veel afstand of te grote betrokkenheid. Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

24 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
Wat kan het gevolg zijn? AFSTAND NEMEN Er niet naar vragen Er niet naar willen kijken Fysiek afstand nemen Het verzwijgen Het er niet over hebben met de cliënt in de hoop dat het vanzelf wel weggaat Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

25 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
Wat kan helpen? Praat er met het zorgteam over Zorg voor je eigen deskundigheidsbevordering Zoek intervisie of een maatje Blijf er niet alleen mee zitten Neem professionele afstand met behoud van betrokkenheid: kijk er naar, neem waar wat het met je doet en handel met verstand van zaken Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

26 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
Wat doet het met de cliënt? Schamen Terugtrekken Liegen Boos worden Bang zijn Sociaal wenselijk gedrag Ontwijken Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

27 Wat heeft het meest geholpen?
Luisterend oor Niet bagatelliseren In eigen tempo Andere, waardevolle, dingen zoeken Hoop en vertrouwen van anderen Succeservaringen: zelfvertrouwen opbouwen!! Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

28 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
M & M methode Wat te doen? Vraag er actief naar Maak een stappenplan en formuleer een (haalbaar) doel, bijv. schadebeperking Maak er geen ramp van Blijf staan en ga niet mee in de ontreddering en paniek Wees begrensd beschikbaar Hou je hoofd koel, maar de relatie warm Zoek naar het probleem achter het gedrag Wat is de vraag van de cliënt? Verbied het niet, maar zoek mogelijkheden om op een andere manier met de achterliggende problemen om te gaan Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

29 M & M methode Houdingsaspecten
Niet veroordelend! Toon begrip Zeg wat het met je doet Geef echte aandacht Wees betrokken Respect voor de ernst van het lijden Laat je niet meeslepen Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010

30 Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010
Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ) Postbus 140 3500 AC UTRECHT Tel. 030 – Marcia Kroes SoSe Voorlichting, training & Advies Tel. 06 – Bloed, zweet en tranen. Forensische Studiedag, 4 juni 2010


Download ppt "Marcia Kroes Ervaringsdeskundig trainer"

Verwante presentaties


Ads door Google