De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWV passend onderwijs 28-02 i.o. Informatieavond mr 5 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWV passend onderwijs 28-02 i.o. Informatieavond mr 5 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 SWV passend onderwijs i.o. Informatieavond mr 5 juni 2012

2

3 Doel avond 5 juni 2012 Stand van zaken landelijk. Regionale informatie. Medezeggenschap.

4 Samenstelling Pijnacker- Nootdorp Midden-Delfland ( Den Hoorn, Schipluiden.) Lansingerland, Delft – 82 scholen ( 2 sbo, 4 so.) – 21 besturen.

5

6 Samenstelling – leerlingen ( 4-12jr.) – Ongeveer leerlingen basisonderwijs. – 354 leerlingen sbo ( peildatum ) – 269 leerlingen s.o. ( peildatum ) – 139 leerlingen met een “rugzak” ( )

7 Historie start discussie m.b.t. passend onderwijs. – Kosten voor overheid onbeheersbaar. – Scheiding (s)bo en so. Juni Eerste indeling voor Eind november 2011: concept-indeling December 2011 Start proces in regio.

8 Politiek Maart Behandeling wetswijzigingen tweede kamer. April 2012 kabinet demissionair. April bezuinigingen geschrapt. April 2012 jaar uitstel. Mei Eerste kamer. Passend onderwijs niet controversieel.

9 Wetswijzigingen m.b.t. passend onderwijs Wat gaat er gebeuren in het nieuwe swv? – Dekkend aanbod. – Zorgplicht. – Basisondersteuning. – Schoolondersteuningsprofielen. ( event. Extra) – Extra ondersteuning. – Ontwikkelingsperspectief.

10 Vervolg wetswijzigingen “rugzak” verdwijnt. Middelen niet. SWV meer geld, meer taken. Indiceren voor extra plaatsen ( sbo en so) Verevening. Bestuur en toezicht scheiden. Medezeggenschap. Toezicht inspectie op swv. Samenwerking met gemeenten.

11 Ondersteuningplan swv Samenhangend geheel van voorzieningen. (schoolprofielen.) Procedure en criteria over verdeling en toewijzing van de middelen. Procedure en criteria voor plaatsing lichte ondersteuning ( sbo – sbo-achtig) Procedure en criteria voor plaatsing zware ondersteuning. ( speciaal onderwijs)

12 Ondersteuningsplan swv Procedure en beleid m.b.t. terugplaatsing in regulier onderwijs. Beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten bij leerlingen die extra ondersteuning behoeven en daarmee de samenhangende bekostiging. Communicatie met ouders.

13 Tijdpad Wet in Staatsblad ? Juridische oprichting 28-02? Beleidsplan swv ? Start samenwerkingsverband?

14 Tijdpad December 2012 Eerste bestuurlijke contacten. 21 maart 2012 startconferentie directeuren/ bestuurders. 18 april Vaststelling uitwerkingsopdrachten. 5 juni Eerste kennismaking met medezeggenschap. 7 juni. Start werkgroepen m.b.t. uitwerkingsopdrachten.

15 Tijdpad 2802 Werkgroepbijeenkomsten 7 juni, 30 augustus en 13 september november 2012 najaarsconferentie.

16 Voorlopige organisatievorm Tot 1 december 2012? Bestuurlijk platform. Voorlopige ondersteunings- planraad. Bestuurlijke werkgroep. CoördinatorenExternen

17 Werkgroepen Basisondersteuning. Extra ondersteuning. Extra lesplaatsen. ( sbo/ so) Professionalisering. Organisatie. Centraal- decentraal.

18 Financiën Geen bezuiniging. Vast bedrag per leerling. Verevening.

19 Verevening vervolg CategorieLandelijkRegio SBO2,68%1,68% SO1,66%1,28% “rugzakken”1,01%0,66% Volledige verevening in

20 Inkomsten voorlopig. Bedrag per leerling€ 394,- Opgebouwd uit lichte ondersteuning € 155,- zware ondersteuning €239,-

21 Ondersteuningskosten SO basis kosten personeel en materieel Categorie 1 ( cluster 4, zmlk, lz) Jonger dan 8 € 7.898,- 8 en ouder € 7.308,- Categorie 2 ( lg) Jonger dan 8 € ,- 8 en ouder € ,- Categorie 3 ( mg) Jonger dan 8 € ,- 8 en ouder € ,-

22 Vragen/ opmerkingen

23 Ondersteuningsplanraad Instemming op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Hoe komen we tot deze vorm van medezeggenschap?


Download ppt "SWV passend onderwijs 28-02 i.o. Informatieavond mr 5 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google