De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M AMA, BUURVROUW OF CRÈCHE ? Keuzen en knelpunten in de kinderopvang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M AMA, BUURVROUW OF CRÈCHE ? Keuzen en knelpunten in de kinderopvang."— Transcript van de presentatie:

1 M AMA, BUURVROUW OF CRÈCHE ? Keuzen en knelpunten in de kinderopvang

2 1. I NLEIDING Overheid streeft in emancipatiebeleid toename arbeidsparticipatie van vrouwen na. Opvangplaatsen sterk gestegen  overheidssubsidies. Aanbieders informele opvang  meestal vrouwen.

3 Nederland: verschillende trends: Toenemende arbeidsparticipatie vrouwen:  Stijgende opleidingsniveau  Toenemende noodzaak economisch zelfstandig  Toenemende individualisering Veranderen opvattingen kinderdagverblijven:  Meer geaccepteerd  Meer ingeburgerd

4 2. T HEORETISCH KADER Bij vraag naar en aanbod van informele kinderopvang is de besluitvormer gebonden aan bepaalde restricties. Drie types: Restricties op punt van tijd en geld Restricties op punt van kwantiteit en kwaliteit van de voorzieningen Sociale normen

5 3. F INANCIËLE RESTRICTIES Afweging tussen zelf zorgen en laten zorgen voor het kind. Nadeel: potentieel inkomen mislopen. Formele kinderopvang duurder dan informele kinderopvang. Ouders met hoger inkomen meer gebruik van formele opvang Ouders met lager inkomen meer trekken naar informele opvang

6 4. K WANTITEIT EN KWALITEIT VAN DE VOORZIENINGEN Tegen uiteenlopende prijzen een beperkt aanbod. (informele en formele opvang ) Beperkte hoeveelheid tijd Potentiële opvangers beperkt Vertrouwensgoed Garanties voor goede opvang meestal niet aanwezig wel biedt erkenning door overheid een goede indicatie met kwaliteit, gezondheidsaspecten, … Ouders gevolg  bemoeien

7 5. G EBRUIKERS VAN KINDEROPVANG 76 procent van de ouders informele of formele kinderopvang. 24 procent van de ouders onderling of vangen zelf afwisselend de kinderen op Huishoudens Geen kinderopvang: jongste kind 7 jaar. Wel kinderopvang: jongste kind 3 jaar.

8 Meeste ouders combinatie: formele + informele opvang. Ouders met traditionele opvattingen en Godsdienstige ouders: uitsluitend informele kinderopvang. Verschillen tussen hoger en lager opgeleiden. Wederzijdse dienstverlening

9 6. V OORDELEN EN KNELPUNTEN VAN VERSCHILLENDE VORMEN VAN OPVANG Informele kinderopvang (een oppas aan huis): voordelen:  Flexibiliteit  Kind verblijft in eigen omgeving  Besparing op de haal- en breng tijden

10 Formele kinderopvang (kinderdagverblijf of buitenschoolse kinderopvang): Sommige ouders financieel ondersteund Tijden te krap Plaats tekort Vraag en aanbod nog lang niet in evenwicht Wensen van hun kroost

11 Betaald werk: Ouders met parttime job willen niet minder werken om voor kinderen te zorgen. Ouders grote problemen met omvang werkweek en dan nog zelf te gaan zorgen. Oppas aan huis populair:  Praktische voordelen  Emotionele redenen

12 7. A ANBIEDERS VAN KINDEROPVANG Voornamelijk vrouwen Gemiddelde leeftijd is 42 jaar Meeste personen kenden kinderen op voorhand Vrijwillige basis Nuttigheid van het oppassen en plezier Verbondenheid en wederzijdse verplichtingen

13 8. T OEKOMST VAN DE INFORMELE KINDEROPVANG EN HET OVERHEIDSBELEID Vraag naar en aanbod van informele opvang zullen steeds minder op elkaar aansluiten. Kwantitatieve zin Kwalitatieve zin Aanleiding tot overheidsingrijpen Combinatiescenario: Herverdeling onbetaalde zorg tussen mannen en vrouwen Beperkte overheveling van nu nog onbetaalde zorgtaken naar de markt voor betaalde arbeid => overheid uitbreiding verlofmogelijkheden


Download ppt "M AMA, BUURVROUW OF CRÈCHE ? Keuzen en knelpunten in de kinderopvang."

Verwante presentaties


Ads door Google