De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijkswaterstaat 129 april 2009 Programma woensdag 29 april 2009 10.00 u.Zaal open en koffie 10.30 u.Opening en mededelingen (Piet Dijkstra, DLG) 10.40.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijkswaterstaat 129 april 2009 Programma woensdag 29 april 2009 10.00 u.Zaal open en koffie 10.30 u.Opening en mededelingen (Piet Dijkstra, DLG) 10.40."— Transcript van de presentatie:

1 Rijkswaterstaat 129 april 2009 Programma woensdag 29 april 2009 10.00 u.Zaal open en koffie 10.30 u.Opening en mededelingen (Piet Dijkstra, DLG) 10.40 u.Nadere effectenanalyse in perspectief N2000-beheerplan (RWS) 11.00 u. Methodiek en aanpak nadere effectenanalyse (bureau Arcadis) 11.30 u.Vervolgproces (RWS) 11.40 u.Rondvraag Ca. 12.00 u.Broodjeslunch Ca. 13.00 u.Einde

2 29 april 2009 N2000 Beheerplan Waddengebied Deelplannen Waddenzee & Noordzeekustzone Bijeenkomst consultatiegroep Leeuwarden 29 april 2009

3 Rijkswaterstaat 329 april 2009 Effecttoetsing (NEA) Natuurdoelen Beheerplan

4 Rijkswaterstaat 429 april 2009 Oplossingsrichtingen in beheerplan Natuur doelen 1.Reguleren gebruik 2.Inrichten gebieden 3.Beheren gebieden 4.Monitoren 5.Omgevingsplanning 6.Onderzoek, nieuw beleid 1 2 3 5 4 6

5 Rijkswaterstaat 529 april 2009 Oplossingsrichting 1: reguleren gebruik Natuur doelen Voorbeelden: Continueren gebruik. Continueren gebruik via gedragscode of convenant. Instellen art. 20-gebieden. Mitigeren nadelige effecten gebruik. 1 2 3 5 4 6

6 Rijkswaterstaat 629 april 2009 Oplossingsrichting 2: inrichten gebieden Natuur doelen Voorbeelden: Herstel biobouwers (mosselbanken, zeegras). Aanleg vispassages. Verkweldering zomerpolders. Herstelprogramma kwelders Groningen. 1 2 3 5 4 6

7 Rijkswaterstaat 729 april 2009 Oplossingsrichting 3: beheren gebieden Natuur doelen Voorbeelden: Beweidingsbeheer kwelders. Natuurlijke ontwatering kwelders. 1 2 3 5 4 6

8 Rijkswaterstaat 829 april 2009 Oplossingsrichting 4-6: overig Natuur doelen Voorbeelden: ‘Hand aan de kraan’, bijv. bijvangst trekvis. Bestemmingsplan wijzigen in geest N2000-plan. Onderzoek slibhuishouding Waddenzee en Eems. 1 2 3 5 4 6

9 Rijkswaterstaat 929 april 2009 Opties m.b.t. natuurdoelen 1.Prioriteren Focus op kritische soorten Omkeren negatieve trends 2.Faseren natuurdoelen 3.Faseren oplossingsrichtingen

10 Rijkswaterstaat 1029 april 2009 Faseren natuurdoelen -> 2e beheerplan? Natuur doelen 1.Reguleren gebruik 2.Inrichten gebieden 3.Beheren gebieden 4.Monitoren 5.Omgevingsplanning 6.Onderzoek, nieuw beleid 1 2 3 5 4 6

11 Rijkswaterstaat 1129 april 2009 Vervolgstappen 2009 (1) MaandOnderwerpBelang < JuniResultaten onderzoek NEA. 1.Delen uitkomsten; 2.Bespreken knelpunten, zoeken oplossingen. Juli – nov. Gespreksrondes (maatwerk) resultaten onderzoek NEA. Sept. - dec. Cumulatietoets (incl. voorstellen mitigatie). Mei – okt. Doelendocument Waddenzee. Doelendocument NZKZ. 1.Delen belang uitkomst NEA voor Doelendocumenten; 2.Discussie prioriteren, faseren; 3.Zoeken oplossingsrichtingen.

12 Rijkswaterstaat 1229 april 2009 Vervolgstappen 2009 (2) MaandOnderwerpBelang Sept. – dec. Themasessies (Waddenzee & NZKZ & Waddeneilanden). Delen uitkomsten en bespreken oplossingen overlappende onderwerpen. Mei – okt. Belangrijke parallelle trajecten: Beheerplanprocessen Waddeneilanden; Defensie Nbw-vergunning laagvliegen; Natuurherstelprogramma Wadden. Matchen met bovenstaande.

13 Rijkswaterstaat 1329 april 2009 Themasessies (ideeën) Strandgebruik en gebruik randen eilanden aan waddenkant Toezicht en handhaving Relatie industrie, bedrijfsleven en het wad Duurzaam varen Vliegen incl. sportvliegen Oude natuurdoelen Dynamisch kustbeheer, suppleties,vaargeulonderhoud Defensie

14 Rijkswaterstaat 1429 april 2009 Workshop natuurdoelen Waddenzee 27 mei 2009 Focus op vastelandskwelders en vogeldoelen Uitwerking natuurdoelen (ruimtelijk) samen met natuurbeheerders en -deskundigen Afstemming natuurbeheer en –ontwikkeling

15 Rijkswaterstaat 1529 april 2009 Planning mijlpalen dec 2008inventarisatie en voortoets bestaand gebruik juni 2009effectenanalyse (1e fase) dec 2009effectenanalyse, incl. cumulatie & mitigatie dec 2009visie + maatregelen natuurbeheer mrt 2010monitoring, communicatie, financiering juni 2010eindconcept ontwerp-beheerplan Voorjaar 2011 -> definitief beheerplan

16 Rijkswaterstaat 1629 april 2009 Vragen, opmerkingen ?


Download ppt "Rijkswaterstaat 129 april 2009 Programma woensdag 29 april 2009 10.00 u.Zaal open en koffie 10.30 u.Opening en mededelingen (Piet Dijkstra, DLG) 10.40."

Verwante presentaties


Ads door Google