De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VARENDONCK-COLLEGE INFORMATIEAVOND VWO-HAVO VWO-HAVO DINSDAG 17 JANUARI 2012 WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VARENDONCK-COLLEGE INFORMATIEAVOND VWO-HAVO VWO-HAVO DINSDAG 17 JANUARI 2012 WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 VARENDONCK-COLLEGE INFORMATIEAVOND VWO-HAVO VWO-HAVO DINSDAG 17 JANUARI 2012 WELKOM

2 PROGRAMMA   19.30INLEIDING   19.45BEGELEIDING EN ZORG   20.00ERVARINGEN LEERLINGEN   20.10TECHNASIUM   20.25PAUZE   20.40ORGANISATIE, HAVO-KANSKLAS EN TTO   21.05VRAGENRONDE   21.15SLUITING

3 DE MISSIE VAN HET VARENDONCK-COLLEGE   EEN STREEKSCHOOL   EEN WAARDE(N)VOLLE SCHOOL   EEN KWALITEITSSCHOOL

4 06-0707-0808-0909-1010-11 VH199979699100 VH28990929295 VH39492888783 HAVO 4 8091788478 HAVO 5 9695939189 VWO 4 9492939690 VWO 5 9392969190 VWO 6 10096889287 DOORSTROOMCIJFERS

5

6 DE MISSIE VAN HET VARENDONCK-COLLEGE   EEN SCHOOL MET ZORG VOOR DE LEERLINGEN   EEN STIMULERENDE SCHOOL   EEN SCHOOL MET EEN PRETTIG LEEF- EN WERKKLIMAAT

7 BEGELEIDING - Individueel  Mentor: aanspreekpunt voor leerling en ouder(s)  Wekelijkse mentorles (periode 1: drie)  Veilige school: trachten pesten te voorkomen (protocol) Leerling Ouder(s)Mentor

8 BEGELEIDING – extra zorg  Saqi  motivatie,  Zelfvertrouwen  Welbevinden  cursus SoVa of FRT  Overige begeleiders  RT – IB – LGF - Dyslexie  Zorgteam  ZOCO - SMW- orthopedagoog Leerling Ouder(s)Mentor RT IB LGF dyslexie ZOCO SMW orthopedagoog

9 BEGELEIDING STUDIEBEGELEIDING   Studiewijzer per vak per periode   KWT-uren vanaf de vijfde periode klas 1   Oefenen van vaardigheden

10 BEGELEIDING RAPPORTAGE EN INFORMATIE   Rapport na elke periode (5X)   Mentorgesprek na rapport 1   10-minuten gesprekken na rapport 2 en rapport 4   Ouderavond aan het begin van het schooljaar   Informatie bij speciale activiteiten ( DYSLEXIE, BEGAAFDHEID )

11 BEGELEIDING SPECIALE HULP   DYSLEXIE   Spellinggroep   Verzamelen van informatie bij basisschool en talendocenten   Onderzoek door orthopedagoog   Remediale hulp   BEGAAFDHEID   Onderzoek (CBO)   Speciaal programma: TOM en POP

12 BEGELEIDING INTRODUCTIEPROGRAMMA   Kennismakingsmiddag 4 juni 2012   Introductiedagen aan het begin van het schooljaar:   Lesrooster   Schoolregels   Kennismaken met klas en gebouw   3 daags kamp op Zonnewende in september

13 Technasium Een formule voor beter bèta-onderwijs Presentatie Varendonck-College Januari 2012 Door: Sanne van Kessel

14 Het Varendonck team

15 1.Wat is het Technasium? 2.Opbouw Technasium 3.Voorbeelden van projecten 4.Wat gaan we komend jaar doen?

16 Technasium een formule voor beter bèta-onderwijs Bedacht door Boris Wanders en Judith Lechner Mensen uit de praktijk: vernieuwing werkt dus! Zoekend naar een oplossing voor beter bèta-onderwijs Leerlingen uitdagen te excelleren In 2009 zijn eerste eindexamens geweest in Groningen Het ministerie is enthousiast en het vak is erkend

17 De formule Examenvak Onderzoek en Ontwerpen (O & O) Altijd samen met andere scholen in een netwerk Denken en doen Samenwerking met bedrijfsleven en hoger onderwijs Werkplaats Cultuur: moderne wereld van Bèta/techniek Kwaliteitsbewaking 60 Technasia via reviews; Varendonck-College als enige in alle 4 reviews “zeer sterk”

18 individueel werken - kennisgerichtheid - procesgerichtheid - doorzettingsvermogen teamwork - productgericht werken - plannen & organiseren - inventiviteit Onderzoek en ontwerpen Beroep centraal met realistisch en uitdagend vraagstuk Werken aan 8 competenties Variatie in maatschappelijke velden Twee proefprojecten, daarna kiezen 2 keuzemomenten (begin klas 2 en bovenbouw) 4 projecten per jaar, ongeveer 8 weken, 6 uur (2 dagdelen) per week Meesterproef in het examenjaar Aansluiten bij regionaal bedrijfsleven en economische thema’s

19 Eckart-College in Eindhoven Dr.-Knippenberg in Helmond Jacob-Roelandslyceum in Boxtel D’Oultremont in Drunen Jeroen Bosch in Den Bosch Wie zijn de andere scholen in ons netwerk?

20 Voorbeelden van opdrachten

21 Manege voor Rijtven Beroep: Ingenieur dier- en veehouderij (spec: dierenverblijfinrichting) Bedrijf: Het Rijtven Case: Er moet een manege worden ontworpen waar zowel verstandelijk als lichamelijk gehandicapten veilig kunnen paardrijden en paarden verzorgen.

22 Ontwerp een verantwoorde snack Beroep: Levensmiddelentechnoloog Bedrijf: Beckers Case: Ontwerp een verantwoorde kindersnack met het deeg van o.a. worstenbrood. De snack moet er aantrekkelijker uitzien, verantwoord, lekker en snel klaar zijn.

23 Ontwerpen carnavalswagen Beroep: Industrial Engineer Bedrijf: De Plattevonder Case: De Plattevonder bestaat uit verschillende buurtschappen. Ieder buurtschap wil een mooie wagen, met een beweging erin. Ontwerp een wagen, aan de hand van het gegeven thema, die tevens aan de eisen van de carnavalsvereniging voldoet.

24 * Alle brugklassen vwo-havo en TTO (gymnasium en atheneum) krijgen twee projecten * Leerlingen kiezen daarna voor het Technasium; Combinatie met TTO gymnasium mogelijk * Er zijn toelatingseisen * In de tweede en derde klas Technasiumzijn er 4 projecten, met daarnaast workshops * Eerste lichting VWO doet eindexamen! Wat gaan we volgend jaar doen?

25 Vragen over het Technasium?

26 AANMELDINGSPROCEDURE  Gesprek volgt: –Bij aanmelding voor tweetalig onderwijs –Indien advies en keuze niet overeenstemmen Ma 12 maartDi 13 maartWo 14 maart AstenSomerenAsten 16:00 – 17:30 18:30 – 21:00

27 DOORSTROOM VAN VMBO NAAR VWO-HAVO   Tussentijds: positief advies van de docentenvergadering   Advies op grond van – –Resultaten, – –Aanleg, – –Werkhouding, – –Zelfstandigheid (plannen).   Na overstap moet de leerling voldoen aan de overgangsnormen vwo-havo 1

28 DOORSTROOM BEVORDERING VAN VMBO-1 NAAR LEERJAAR VWO- HAVO-2   POSITIEF ADVIES VAN DE OVERGANGSVERGADERING

29 DOORSTROOM VAN VWO-HAVO-1 NAAR GYMNASIUM - 1   BIJ HET TWEEDE RAPPORT:   Op voorstel van de mentor of op verzoek van de leerling of zijn/haar ouders   EN   unaniem positief advies van de rapportvergadering

30 HAVO-kansklas (HK1 en HK2)   Tweejarige doubleervrije periode   Dubbel mentoraat behalve bij kleine klassen   Extra begeleiding doorstroomrelevante vakken (binnen en buiten KWT)   Basisstof en verrijkingsstof (TG/H en H)   Na HK2: VH3 (>60%) OF VMBO-TG3

31 KEUZES LEERJAAR 2 VH SPAANS EN/OF TECHNASIUM (O & O)   Spaans – voorbereidingslessen in leerjaar 1   De keuze geldt voor leerjaar 2 en 3   ADVIES: – –Gemiddeld cijfer voor alle talen is 7 of hoger

32 LEERJAAR 3   Maatwerk: brug onderbouw – Tweede Fase met – –KWT, – –Differentiatie bètavakken voor M- en N-leerlingen, – –O & O, – –Spaans.   HAVO of Atheneum voor de leerlingen uit vh3 (NIO-TEST)   Profielkeuze

33 KEUZES IN LEERJAAR 3 PROFIELKEUZE  HAVO en VWO-profielen: M-profielen C & M E & M N-profielen N & G N & T

34 BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN CULTURELE ACTIVITEITEN  Schouwburg en film  Toneelgroep: toneel, musical  Schrijvers en gastsprekers op school  Museumbezoek en vakexcursies  ‘course of honours’  Excursies leerjaar 4, zeilkamp leerjaar 3, skireis  Debatingclub/wedstrijd en United Netherlands  Varendonckdag

35 BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN LEERLINGENRAAD ACTIVITEITEN:  Dropping leerjaar 1  Sinterklaas  Galabal  Carnaval  Valentijnsdag

36 TWEETALIG ONDERWIJS (1)   Betere voorbereiding op universiteit   Globalisering (Engels voertaal)   “The sooner the better”   In 2011 ruim 120 scholen Engels, 2 Duits (ruim 25 HAVO) met meer dan 5000 brugklassers

37 TWEETALIG ONDERWIJS (2)   Stimuleert leerlingen enorm   Door studiereizen en uitwisselingen kennis van taal en cultuur vergroten   Cijfers Engels: PLUS 1,0; Nederlands: ook hoger   Overige vakken: geen verschillen

38 TWEETALIG ONDERWIJS (3)   TTO leerjaar 1 t/m 3 Gymnasium of Atheneum   50% lessen in het Engels, studiereizen   Bijdrage ouders € 200,- per jaar   In 2012 start bovenbouwprogramma met IB en Engelstalig onderwijs in vakken met alleen SE   Europees Platform bewaakt kwaliteit en kent TTO- label toe

39 TWEETALIG ONDERWIJS (4)   Scholing – –“CLASSROOM ENGLISH”, – – CAMBRIDGE ADVANCED – – CAMBRIDGE PROFICIENCY   Docenten van 11 vakken doen mee (Wi, Ak, Gs, Lb, Bi, Bv, Mu, Bs, Sk, Ma, KCV)   Aantrekken native speaker(s)

40 FINANCIEN   OUDERBIJDRAGE € 0,-   TEKENDOOS   SPORTKLEDING   BRUGKLASKAMP   BOEKENTAS   EVT. REKENMACHINE   TTO: BIJDRAGE € 200 PER JAAR

41 AANMELDINGSPROCEDURE  Aanmelden 12 t/m 14 maart 2012 (18.30 – 21.00) –Persoonlijk bij een van de vestigingen –13 en14 maart ook van 16.00 tot 17.30 uur –13 maart Someren (alle types brugklassen) –12 en 14 maart Asten (alle types brugklassen)  Brief met bevestiging van plaatsing  Uitnodiging kennismakingsmiddag (4 juni)

42 BEDANKT VOOR UW KOMST  OPEN DAG: zondag 5 februari 2012 www.varendonck.nl ASTENSOMEREN 14.00 – 17.00 uur13:00 – 16:00 uur


Download ppt "VARENDONCK-COLLEGE INFORMATIEAVOND VWO-HAVO VWO-HAVO DINSDAG 17 JANUARI 2012 WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google