De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitwisseling van CO 2 en restwarmte: Do`s & dont`s Concrete uitwisseling reststromen in Biopark Terneuzen Ir. Sam Van Den Broeck Production Support Coordinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitwisseling van CO 2 en restwarmte: Do`s & dont`s Concrete uitwisseling reststromen in Biopark Terneuzen Ir. Sam Van Den Broeck Production Support Coordinator."— Transcript van de presentatie:

1 Uitwisseling van CO 2 en restwarmte: Do`s & dont`s Concrete uitwisseling reststromen in Biopark Terneuzen Ir. Sam Van Den Broeck Production Support Coordinator Yara IFEST, Gent, 21 oktober 2008

2 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 2 Wie is Yara? Yara is een Noors bedrijf en `s werelds grootste producent van minerale meststoffen. De vestiging in Sluiskil (kanaalzone Terneuzen) is de grootste site in de groep met 600 medewerkers.

3 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 3

4 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 4 Ontwikkelingen (Zeeuwse) kanaalzone: BioPark Terneuzen Initiatief BioPark Terneuzen: “Building smart links into the sustainability chain”  Meer oog voor duurzame ketens: AgroTransforum studie  Politieke basis; gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports  Kennisbasis: gerenomeerde chemische en voedingstechnologische bedrijven aanwezig  Innovatiebasis: nieuwe biogebaseerde bedrijven  Handelsbasis: centraal gelegen zone in de Europese markt  Economische basis: beschikbaarheid werkkrachten

5 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 5 Vraag & aanbod Reststromen BioPark

6 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 6 Van theorie naar praktijk (2006-2008) Links en clustering in BioPark afhankelijk van:  Investeringsbeslissingen – Subsidie-afhankelijk – Kosten-baten – Economische situatie  Lange termijn afspraken – Commitment multinationals  Politiek klimaat

7 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 7 Concrete Reststromen BioPark

8 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 8 Lancering Glastuinbouwproject & WARMCO 2 Project door Gemeente Terneuzen aan Zeeland Seaports gedelegeerd Milieu Effect Rapport (MER) afgerond. Proefkas in gebruik. Opvatting m.b.t. Glastuinbouw kanaalzone binnen Gemeente en Provincie overwegend zeer positief Procedure loopt voor bestemmingsplanwijziging: bijna 300 ha gebied Yara samen met Zeeland Seaports en Visser Smit Hanab in Energie B.V.: WARMCO 2

9 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 9

10 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 10 Relatie Glastuinbouw – Yara CO 2 Levering van Koolstofdioxide (CO 2 )  CO 2 is een gasvormig bijprodukt van ammoniakproductie  Yara zorgt nu al dat een groot deel van de geproduceerde CO 2 opnieuw gebruikt wordt: – CO 2 voor produktie van ureum meststoffen – CO 2 wordt vloeibaar gemaakt voor frisdrank- en ijsindustrie en tuinbouwbedrijven  Het overschot wordt nu afgeblazen naar de atmosfeer

11 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 11 Relatie Glastuinbouw – Yara warmte Levering van ‘Restwarmte’  Restwarmte levering vermindert directe lozing in het milieu via lucht- en/of kanaalwaterkoeling en is voor Yara dus: Beschikbare energie waar Yara zelf niets nuttigs meer mee kan doen Levering van ‘Bijwarmte’  Bijwarmte gaat ten koste van elektrici- teitslevering of beschikbaarheid van stoom voor andere processen, en is voor Yara dus: Beschikbare energie waar Yara zelf wel iets nuttigs mee kan doen

12 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 12 Wat heeft Yara te bieden? Restwarmte:  Geïdentificeerde restwarmte-bronnen: 76 MW thermisch – Warmte gaat normaal naar de atmosfeer of het kanaal  Potentiële restwarmte-bronnen:61 MW thermisch Bijwarmte:  Geïdentificeerde bijwarmtebronnen:18MW thermisch Uit gegevens over de behoefte van de glastuinbouw blijkt:  Mogelijkheid tot dekking warmtevraag 300ha:60% – Waarvan restwarmte:93% – Waarvan bijwarmte:7%  Mogelijkheid tot dekking CO 2 vraag (80.000 ton):100% Potentieel wordt inmiddels verzilverd door bijplaatsen warmtewisselaars.

13 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 13 Wat levert dat op voor de glastuinbouw? Beperkte investering in energie voorziening  voornamelijk in backup voorzieningen Lage CO2 prijs Lage prijzen voor warmte (rest/bijwarmte) Niet stoken in de zomer om CO2 te produceren Voldoen aan eis om minimaal 4% duurzame energie te betrekken Beperkte resources nodig om energievoorzieningen te beheren Afvalwatervoorziening naar bestaande RWZI (Heros)

14 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 14 Wat levert dat op voor de industrie? Inkomsten uit CO2 en warmte levering Beperkt potentieel tot extra productie Borging van duurzaamheid in de onderneming / Groen imago Aan de wereldtop blijven binnen Convenant Energy Benchmarking

15 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 15 Pitfalls en Bottlenecks: Algemeen Afstemmen vraag/aanbod (seizoensinvloeden)  Baseload vs. Full Load  Niet alle warmtebronnen kunnen frequent worden aan- en uitgeschakeld  Zoektocht naar een warmte-afnemer in de zomer? Leveringszekerheid/back up faciliteiten  Productie-installatie hebben meerjaarlijkse onderhoudsstops, maar ook ongeplande shutdowns  Hoe groot moet de back-up/buffer faciliteit zijn?  Wat eist de verzekeraar? Het technische regelvraagstuk  Regelstrategie vereist hoge mate van integratie  Feed-forward controle van partij A naar B

16 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 16 Pitfalls en Bottlenecks: Algemeen Voor wie zijn de CO 2 credits vanaf de ETS handelsperiode 2013-2020  Voor degene die de CO 2 reductie mogelijk maakt  Of degene die deze effectief realiseert? Lange termijn afspraken/garanties  Contractduur van 15-20 jaar is lang voor industriële partners  Interne flexibiliteit wordt gereduceerd Consequenties van nieuwe investeringsplannen (gebonden aan lopende contracten) Win-win is `conditio sine qua non` Rekening houden met eigenheid van partners  Clustering gaat buitenom core business

17 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 17 Pitfalls en Bottlenecks: Specifiek Geen core business voor Yara Huidige problematiek rond gasprijs bemoeilijkt het afleveren van langdurige leveringsgaranties Rendement op investering lager dan normale Yara eis ETS Subsidies nog onzeker CO2 emissiehandel Volloopscenario Voorkeur tuinder voor WKK energieconcept ?

18 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 18 Kansen voor de toekomst Ontwikkeling netwerk infrastrucuur.  Ontwikkeling pijpleiding infrastructuur voor 1 groot kansrijk project biedt mogelijkheden tot “meeliften” van kleinere initiatieven (voorbeeld omgeving Dordrecht).  Versterking cluster. Clustering.  Meer aanbieders restwarmte/CO 2 verkleint risico’s mbt discontinuïteit en back up.  Meer mogelijkheden voor afstemming vraag/aanbod. Missing link.  Interregionale connectie Zeeuws/Vlaams netwerk

19 Date: 21 Oktober 2008 - Page: 19 Do`s & dont`s DO  Clustering opnemen in bedrijfsbeleid DON`T  Denken dat het een gemakkelijk traject is DO  Moeilijk gaat ook, er wacht een mooie beloning aan de streep


Download ppt "Uitwisseling van CO 2 en restwarmte: Do`s & dont`s Concrete uitwisseling reststromen in Biopark Terneuzen Ir. Sam Van Den Broeck Production Support Coordinator."

Verwante presentaties


Ads door Google