De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Clusteroverleg groen ’11

Verwante presentaties


Presentatie over: "Clusteroverleg groen ’11"— Transcript van de presentatie:

1 Clusteroverleg groen 19-09-’11

2 Tussendoelen mondelinge communicatie
voor OB,MB,BB op 8 niveau’s -gespreksdeelname -interactief leren -taalgebruik -woordenschat -begrijpend luisteren -vertellen en presenteren -reflectie op commnicatie -reflectie op taal

3 Plan 2011 Tussendoel gesprekken voeren per cluster bespreken in clusteroverleg 19-09-’11 en ’11 Tussendoel begrijpend luisteren per cluster bespreken in clusteroverleg 27-03-’11 en ’11

4 Taalgerichte attitude

5 Interactiemogelijkheden leerlingen

6 Deelnemen aan gesprekken
1.1 kinderen nemen actief deel aan gesprekken in kleine en grote groepen 1.2 ze nemen initiatieven tijdens gesprekken 1.3 ze verwoorden hun gedachten en denkvragen 1.4 ze vervullen de rol van luisteraar en spreker 1.5 ze waarderen elkaars ideeën en vallen elkaar niet in de rede (gespreksregels)

7 middenbouw 1.6 kinderen nemen het initiatief tot gesprekken in kleine en grote groepen 1.7 ze kunnen een gesprekslijn vasthouden 1.8 ze stimuleren elkaar tot interactie 1.9 ze onderhandelen over betekenissen 1.10 ze houden rekening met wat gesprekspartners weten

8 Tussendoelen mondelinge taal
Communicatie Uitdrukkingsvaardigheid Tekstvaardigheid (verhalen begrijpen en vertellen) Taalbeschouwing (reflectie)

9 Leerlijnen taal overlap
Groep 1 en 2 : Kringgesprekken goed volgen Duidelijk spreken In goed gevormde zinnen spreken Initiatief tonen Lopende spraak goed volgen

10 Groep 4 Aandachtig luisteren Vragen stellen(1.0 en 0.75)
Kunnen navertellen(1.0 en 0.75) Een mededeling kunnen doen(1.0) Begrijpelijk uitdrukken in juiste woorden en zinnen(1.0) Een mening kunnen geven (1.0) Een standpunt kunnen beargumenteren(1.0) Een beschrijving/omschrijving geven/herkennen(0.5)

11 uitgangspunten Leerlijnen integraal aanbieden Betekenisvolle context
Gespreksruimte creëren communicatieve houding Gespreksregels afspreken (lijn?)

12 Mondelinge taalontwikkeling door interactie in de kleine kring
Doel: interactie leerlingen Uitgangspunten: onderwerp en materiaal i.o groepssamenstelling gemengd rol leerling belangrijk rol leerkracht - responsief, - ruimte scheppend - stiltes, hummen, knikken etc. - algemeen uitnodigende vragen - open vragen - doe bewering i.p.v vraag


Download ppt "Clusteroverleg groen ’11"

Verwante presentaties


Ads door Google