De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 1 Professioneel organiseren van professionals Makkie Metsemakers ST-GROEP Parallelweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 1 Professioneel organiseren van professionals Makkie Metsemakers ST-GROEP Parallelweg."— Transcript van de presentatie:

1 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 1 Professioneel organiseren van professionals Makkie Metsemakers ST-GROEP Parallelweg West 54 C 5251 JG Vlijmen 073-5112401 Info@st-groep.nl www.st-groep.nl PARTNER IN ORGANISATIEVERNIEUWING

2 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 2 Sociotechnisch veranderen: aandacht voor samenhang Resultaten mensen cultuur structuursystemen leiderschap organisatie- gedrag missie visie strategie doelen verander- aanpak omgeving

3 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 3 Waarom ‘professionals’?: proces vooraf niet geheel voorspelbaar een lineair procesverloopeen non-lineair procesverloop fase 1fase 2 niet exact specificeerbaar vraag of resultaatomschrijving onzekere uitkomsten en benodigde vervolgactiviteiten actieve cliënten met invloed op verloop van het werkproces niet alle benodigde informatie vooraf beschikbaar/betrouwbaar continu beoordelen en bijsturen activiteiten: vereist autonomie! stap 1stap 2stap 3 etc.

4 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 4 Karakteristieken professionals zelfstandig creatief aanwenden van denkkracht Professionele autonomie Betrokkenheid bij uitoefening beroep Professionele kwaliteitsnormen Identificatie met vakgenoten Expertise gericht op vakinhoudelijke verdieping

5 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 5 >> 50/60 Efficiency: focus op kosten afzonderlijke taken >> 90 Innovatie: focus op individuele klanten wensen >> 70 Kwaliteit: focus op kwaliteit proces keten >> 80 Flexibiliteit: focus op flexibiliteit organisatie >> 50/60>> 70>> 80>> 90 én klant gestuurd onvoorspelbaar veel variatie aanbod gestuurd voorspelbaar weinig variatie klant vriendelijk klant gericht combinatie van prestatie eisen

6 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 6 Naar buiten kijken: vaststellen externe dwang Wat zijn de belangrijkste omgevingsontwikkelingen? beschouw in ieder geval: - de (beschikbare) technologie - de arbeidsmarkt - de afzetmarkt(en) - de financiering Wat betekenen deze voor jullie organisatie? Schrijf de 5 belangrijkste prestatie-eisen op een flap

7 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 7 Vaak nog restanten van een bureaucratische configuratie scheiding denken – doen organisatie om specialismen centrale besluitvorming command and control structuur eilandjescultuur interngericht wij–zij denken, stereotypering status en macht gekoppeld aan positie in de hark cultuur veel regels & procedures controlerend & beheersend vooral van en voor ‘de top’ strakke projectsturingsmethoden (planning in bijv. 7,3 uur) focus op ‘kosten’ systemen specialist, identificatie met vak eenzijdige vakoriëntatie afwachtende vervreemde doeners: niet mijn probleem alles-regelende denkers mensen

8 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 8 functionele structuur centrale sturing van projectvoortgang decentrale sturing op afdeling van bezetting en kennis lichte matrix-structuur centrale sturing van projectportefeuille decentrale projectcoördinatie door projectleiders decentrale sturing op afdeling van bezetting en kennis zware matrix-structuur centrale sturing van projectportefeuille decentrale projectsturing door projectmanagers van multi-disciplinaire projectteams decentrale coördinatie op afdeling van bezetting en kennis zuivere projectstructuur centrale sturing van projectportefeuille decentrale projectsturing door projectmanagers én multi- disciplinaire projectteams (mogelijk door 1 project + 1 locatie) decentrale coördinatie op afdeling van bezetting en kennis Traditionele varianten

9 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 9 Spanningen bij functionele thuisgroepen identiteit en sociale binding mono-disciplinaire kennis- ontwikkeling lange termijn focus: - kennisontwikkeling - personele ontwikkeling sturing op bezettingsgraad afdeling en realisatie van eigen professionele normen tijdelijk samenwerkingsverband multi-disciplinaire kennisbenutting: toepassing/integratie van specialismen korte termijn focus op eigen project: - project bemensing - projectresultaat sturing op projectresultaat van eigen project Functionele thuisbasis:Multidisciplinair projectteam:

10 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 10 hoge afstemnoodzaak grote onderlinge verstoringskans onduidelijke verantwoordelijkheden moeizame communicatie weinig regelmogelijkheden moeizame samenwerking ‘zwarte pieten’ tegengestelde belangen wij-zij denken, stereotypering onbegrip & wantrouwen Moeilijk om aan prestatie-eisen te voldoen regelgeving tijdsdruk kwaliteitseisen maatwerk efficiency arbeidsmarkt

11 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 11 Een ‘doorsnee opname-traject’ bij een ziekenhuis Service Bureau (telefoniste) Afsprakenbureau Telefoontje (meestal door huisarts) of email Service Bureau (receptie) doorverbinden Ponskaartke maken of actualiseren Afspraak maken Polikliniek Start diagnose, meting(-en) aanvragen & Vervolgafspraak maken Prikkamer/LAB Röntgen Polikliniek Diagnose en behandeling bespreken Afspraak maken voor POS Bureau Opname POS (anaesthesist & infovpl) Pre-operatief spreekuur Verpleegafdeling patiënt wordt opgenomen en voorbereid (premedicatie) Vercouverdeling Extra check patiënt & wachten op ok Vercouverdeling Extra bewaken patiënt & vrijgeven OK Verpleegafdeling patiënt wordt verpleegd & controle-afsraak maken voor poli Polikliniek Resultaat controleren 14 x overgang naar andere afdeling 10 verschillende afdelingen/teams bij betrokken Grote kans op: onderlinge verstoringen, weinig zicht op fouten / weinig last van fouten, suboptimalisatie naar eigen voordeel, weinig overzicht en bijsturing t.a.v. totale verloop

12 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 12 Gevolgen voor de professionals Diploma voor moeilijk kunstje Specialisatie- en creativiteitsfuik bij verdergaande specialisatie: - minder verbondenheid: korter bij project, meer projecten tegelijkertijd: ‘trucje doen’ - afhankelijk, minder mobiliteit, ‘gouden kooi’ (van status en salaris) 2 klassen-professionals: - weinig ruimte voor ontwikkeling in projecten: fuik - overbelasting ‘goede’ professionals: touwtrekken en 'gejojo' weinig regelmogelijkheden door onvoldoende overzicht/inzicht eenzijdige vakoriëntatie moeizame project-samenwerking: - elkaars taal niet spreken - tegenstrijdige verantwoordelijkheden - 1 hart-probleem bij meerdere projecten - moeizaam samenwerkingsroutines ontwikkelen door tijdelijkheid team

13 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 12345 100 percentage van de tijd gespendeerd aan waarde toegevoegde taken het aantal ontwikkelingsprojecten dat tegelijkertijd aan een engineer is toegewezen Bron: Clark & Wheelwright Omstelverliezen bij professionals

14 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 14 Valkuilen voor professionals 1. de gevoelde verantwoordelijkheid: professionele norm als prestatienorm de paradox van ‘de aanwezigheid van een deskundige’ identificatie en ‘bewaken’ van professionele normen versterking bij centrale, functionele organisatie: interne gerichtheid 2. het dominante interactienetwerk: wie ontmoet je vaak: streven naar harmonieuze samenwerkingsrelaties Gevaar van eenzijdige dominante werkoriëntaties & uitbesteding

15 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 15 Valkuil professionals: eenzijdige werkoriëntaties & uitbesteding Een zelf-oriëntatie (bij de betrokken medewerker) zoals bijvoorbeeld verlangen naar: - carrière(kansen), persoonlijke en professionele ontwikkeling - voldoen aan (eigen) professionele normen - ‘gemak’, voordeel - positie, status, privileges - match met thuis/privé Een team-oriëntatie zoals bijvoorbeeld verlangen naar: - een goede sfeer, voorkomen van conflicten - goede teamprestaties, scoren - ‘gemak’, voordeel en bij frequent direct klantencontact: Een klant-oriëntatie zoals bijvoorbeeld verlangen naar: - klanttevredenheid t.a.v. outcome/resultaat/service - een goede werksfeer, voorkomen van conflicten met de klant/cliënt Een organisatie-oriëntatie zoals bijvoorbeeld verlangen naar: - een goed bedrijfsresultaat, - professionele successen, - een goed imago, - voldoen aan eisen stakeholders/maatschappij ‘lastig’ ‘zinloos’ ‘daar doe je het voor’ ‘je moet als …’ ‘ik ben er voor …’ ‘daar is het Management voor …’ ‘valt wel mee …’

16 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 16 RVB Directie/MT Rayonmanagers Zorgmanagers Medewerkers De kwaliteit van de werkrelatie: overeenkomst in oriëntatie verschil in oriëntatie: spanning wederzijds onbegrip, wantrouwen stereotypering slechtere samenwerking energieverlies / vertraging (‘weerstand bij verandering’)

17 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 17 Afdelings - managers Teamleiders Concernstaf Een organisatie-oriëntatie(uitbesteding van het verlangen naar klanttevredenheid) Een zelf-oriëntatie RVB & MT Een zelf-oriëntatie Een zelf-oriëntatie en een klant-oriëntatie (uitbesteding van het verlangen naar een goed presterende organisatie) Professionals Afdeling X Professionals Afdeling Y Etc. (uitbesteding van het verlangen naar een goed presterende organisatie) (uitbesteding van het verlangen naar een goed presterende organisatie) (uitbesteding van het verlangen naar een goed presterende organisatie en klanttevredenheid)

18 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 18 Wat herken je in je eigen organisatie? Welke organisatiekenmerken herken je? Welke problemen herken je? Wat betekent dit voor het realiseren van de prestatie-eisen?

19 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 19 Structuur (bij een redelijk voorspelbaar werkaanbod) Eenvoudig & transparant middels parallelliseren & segmenteren: - zo onafhankelijk mogelijke bouwstenen: relaties binnen organisatiebouwstenen > relaties tussen bouwstenen - zoeken naar ‘slimme focus’ werken in teams omvang team: >4, <20, ‘ideaal’: 8-12 denken & doen: zelfsturing ABC

20 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 20 3 patiëntengroepen met eigen karakteristieken, behoeften & benaderingswensen (accenten!) Acute zorg patiënt kwaliteit/resultaat van behandeling deskundigheid en beschikbaarheid snelle, hoogwaardige intervenieerder de kwaliteit/snelheid van de behandeling medisch-technische kwaliteit, snelheid professionalisering Electieve zorg consument kwaliteit en gemak van behandeling deskundigheid en organisatievermogen behandelaar de kwaliteit van de behandeling, het proces & de organisatie flexibiliteit, productiviteit aandacht voor proces, organisatie & verbeteren Chronische & langer- durende zorg mens, individu kwaliteit van leven betrokkenheid en goede samen- werking met andere zorgverleners medisch expert de kwaliteit van de relatie & samenwerking (ook met externe partners!) hospitality & bejegening, goede samenwerking met externe partners hospitality, interne & externe samenwerking, relaties bouwen en verdiepen Patiëntkenmerken: Patiënten zien zich zelf vooral als een: en hechten vooral belang aan: en vragen vooral: (positieve onderscheidingskans!) De medisch specialist acteert vooral als een Proces- & organisatiekenmerken: De kwaliteit wordt vooral bepaald door: Dominante prestatie-eis: Te ontwikkelen specifiek organisatiegedrag/focus: Elkaar niet onnodig belasten met ‘eigen aardigheden’: eigen organisatiebouwstenen en focus creëren!

21 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 21 Een ‘doorsnee opname-traject’ bij integreren van samenhangende activiteiten Prikkamer/LAB Röntgen Polikliniek Diagnose en behandeling bespreken Afspraak maken voor POS Pre-operatief spreekuur patiënt wordt opgenomen en voorbereid (premedicatie) Extra check patiënt & wachten op ok (in Vercouverdeel) Opereren Extra bewaken patiënt in Vercouver & vrijgeven patiënt wordt verpleegd & controle-afsraak maken voor poli Klinisch team Polikliniek Resultaat controleren 5 x overgang naar andere afdeling (i.p.v. 14) 4 verschillende afdelingen/teams bij betrokken (i.p.v. 10) Daarbij veel meer focus door directe klant-leverancierkoppeling polikliniek- klinisch team binnen eigen patiëntstroom Minder kans op onderlinge verstoringen, meer zicht op fouten / meer last van fouten, minder suboptimalisatie naar eigen voordeel, meer overzicht en bijsturing t.a.v. totale verloop 1e lijns meetteam Service Bureau (telefoniste) Polikliniek Telefoontje (meestal door huisarts) of email doorverbinden Afspraak maken Ponskaartje maken of actualiseren Start diagnose, meting(-en) aanvragen & Vervolgafspraak maken

22 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 22 Structuur (bij onvoorspelbaar werkaanbod) tijdelijk team ? tijdelijk team tijdelijk team ? tijdelijk team tijdelijk team tijdelijk team ? tijdelijk team tijdelijk team Multifunctionele thuisgroep Multifunctionele thuisgroep Multifunctionele thuisgroep organiseren op hoofdlijnen: multifunctionele thuisgroepen kleinste relatief stabiele eenheid (max. 40-50 medewerkers) tijdelijke teams organiseren is een continue activiteit: zelforganisatie: –taakstelling, planning, begroting, e.d. –onderlinge taakverdeling –samenwerkingsrelaties –benodigd overleg met opdrachtgever, klant, deelnemer, collega’s integraal management: business, project, kennis, personeel naast brede(re) functie ook rol, partnership tussen en binnen eenheden zijn expertise kringen

23 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 23 Organiseren van expertisekringen binnen en over de thuisgroepen kennisontwikkeling competentieontwikkeling kennisnetwerken marktgebied regio klantengroep branche marktgebied regio klantengroep branche marktgebied regio klantengroep branche

24 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 24 Werkvraag Kijk naar je huidige structuur Wat zou je willen behouden? De twee belangrijkste punten! Wat zou je willen veranderen? De twee belangrijkste punten! Wat zou je willen creëren? De twee belangrijkste punten!

25 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 25 Mensen professional met grote & brede betrokkenheid brede(re) taakinhoud, regeltaken bewuste balans generalist - specialist wisselende taak & rol participatie bij strategie & new business: business partner aandacht voor het functioneren in een team Rollen voor een professional

26 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 26 Anders organiseren, anders werken: van (smal) gespecialiseerde medewerkers met specialistische taken in specialistische afdelingen…

27 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 27 Anders organiseren, anders werken: naar breder inzetbare medewerkers met samenhangende taken in afdelingen met focus op eigen patiëntengroep

28 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 28 Anders organiseren: andere groepering van taken, andere rollen en gewenst gedrag, andere functies! functiereeksen laten aansluiten op de gewenste ontwikkeling: - bredere inzetbaarheid - regeltaken - gewenste gedragsontwikkeling vereist zorgvuldigheid: eerst fijnstructuur laten uitkristalliseren

29 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 29 Het bloemblaadjesmodel algemene basiskennis specialistisch kennisveld kennishuishouding binnen en over teams / thuisgroepen bewuste balans generalist - specialist gerichte competentie ontwikkeling basis voor expertisekringen kennisontwikkeling en -verspreiding ontmoetingskansen

30 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 30 vakinhoudelijk specialist volwassen collega organisatorondernemer junior medior senior

31 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 31 Voorbeeld bloemblaadjesmodel: basis voor personele ontwikkeling en kennishuishouding Morfologie Hydraulogie Afval/grondstof Grondmechanica Rekenwerk lucht BBT-IPPC bedrijven Water specialistisch Externe veiligheid Emissiehandel BLK Natuurbeschermingswet Vogel en habitatrichtlijn Landschap cultuurhistorie Bestrijdingsmiddelen Verstoringen Ammoniak Straling Kunstlicht Planschade Windklimaat Digitale plannen Trillingen Rekenwerk bij geluid Vliegtuiglawaai Planologie kamer 1 en 2 Bedrijfs- en milieusanering Dichtheid bouwmassa Zonlicht en schaduw Bouwhoogte Landbouw, natuur, landschap Puinbreekinstallaties Vuilstortplaats Bodemsanering Ontwatering MER Handreikingssituatie Beoordeling akoestisch Indirecte hinder Verkeer Geurhinder Functiescheiding Beschermd gezicht Gebiedsbescherming Soortenbescherming Inventarisatieverplichting archeologie Belvedere Geur Stof (NER) Brandwering Water standaard BBT niet IPPC bedrijven BLK standaard WRO, WM, AWB, Wabo Algemeen niveau Specialistisch niveau Kennisgebied (kleur) Kennis- onderwerp De vraagbaak op kennis- onderwerp

32 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 32 Trapje B Vakinhoudelijk –Kan een regulier deskundigenbericht schrijven (4 van de 5 kleuren op algemeen niveau (80%), zie bloemmodel bij denkmodellen) –Berichten zijn kwalitatief van hoog niveau (zelden ingrijpende correcties van 2e lezer) –Beheerst 3 onderwerpen, waarvan 1 in de eigen teamkleur (enkele onderwerpen tellen voor 2) –Is de vraagbaak op zijn onderwerp –Draagt bij aan verdere kennisontwikkeling en beheer van deze onderwerpen Organisatievermogen –Vervult een rol in het team (intake, specialistentoets en ontwikkelt didactische vaardigheid 2 e lezer, teamrol) Initiatief, ambassadeur, verantwoordelijkheid nemen –Kan kennis overdragen aan derden op zijn kennisonderwerp Teamspeler, sociale en didactische competentie –Is een goed projectteamlid en neemt mede verantwoordelijkheid voor het projectresultaat –Draagt bij aan het verbeteren van het teamfunctioneren en werkprocessen

33 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 33 Werken met rollen in een team Kwaliteit en leren (K&L) Kennisbeheer en ontwikkeling (KB&O) Planning en capaciteitsinzet (P&CI) Samenwerken en teamontwikkeling (S&TO) Teamrollen rond beheersportefeuilles

34 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 34 vakmanschap ondernemerschap samenwerkings- vermogen organiserend vermogen zelfsturing compleet verantwoor- delijkheids- gebied regel- bevoegdheid inzicht en informatie rekenschap afleggen Voorwaarden voor betrokkenheid: organiseren!!!

35 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 35 Verbondenheid van de medewerker invloed op de projectdoelen middels direct klantoverleg tactische invloed middels een extra rol in de thuisgroep of organisatie invloed op de projectcoördinatie en -organisatie invloed op strategie & new business Organiseren van betrokkenheid en verbondenheid

36 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 36 Machtsbalans in het verleden macht leidinggevende : positiemacht belonings- en sanctiemacht informatiemacht deskundigheidsmacht persoonlijkheidsmacht macht medewerker : sabotagemacht

37 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 37 macht medewerker: economische macht moeilijk controleerbaar informatiemacht - detailinfo deskundigheidsmacht persoonlijkheidsmacht Huidige / toekomstige machtsbalans macht leidinggevende: positiemacht infomacht t.a.v. strategie en beleid persoonlijkheidsmacht Werkt hiërarchie nog wel?

38 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 38 op basis van gezag in plaats van macht ondersteunend, dienstverlenend partnership in plaats van hiërarchie tweezijdig leren Leidinggeven aan professionals

39 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 39 Legitimatie ingrijpen vanuit hoger bestuursniveau’ s toevoegen van het ontbrekende: E oppakken wat team (nog) niet zelf kan: - team nog niet zover ontwikkeld - te complex E toevoegen van ontbrekend inzicht in de context door ‘uit te zoomen’ naar: - bredere omgeving - andere aspecten - tijdshorizon (verleden en toekomst) verschuiving van ‘macht’ naar ‘gezag’

40 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 40 Natuurlijke bestuursniveau’ s 3 maanden 1 jaar 2 jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar toenemende complexiteit van op te lossen problemen: aantal elementen veranderbaarheid van elementen eenduidigheid van elementen mate van onderlinge verwevenheid

41 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 41 Werkvraag Kijk naar je huidige mensen Wat zou je willen behouden? De twee belangrijkste punten! Wat zou je willen veranderen? De twee belangrijkste punten! Wat zou je willen creëren? De twee belangrijkste punten!

42 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 42 Systemen flexibel, situationeel ondersteunend, eigenaarschap stimulerend verantwoording vragen t.a.v. resultaat én ‘doen & laten’ verminderen regels & procedures werkbaar, lokaal maatwerk breed resultaatgericht en focus op prestaties (innovatie, productiviteit) + ontwikkeling (kennis, personeel)

43 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 43 Aandacht voor besturingssystemen t.b.v. kennisontwikkeling & personele ontwikkeling dialoog thema- bijeenkomsten P.O.P. intervisie 360 - feedback 0 x x xx x x x x x x x x xxx xx x x x competentiematrix junior senior/ projectleider inhoudelijk expert, ‘naam van faam’ onderzoeker/ adviseur Spelregels t.a.v. Personele ontwikkelings- trajecten Spelregels t.a.v. Kennis- ontwikkelings- trajecten peercoaching, mentoring vakspecialist organisator volwassen collega ondernemer werken met rollen

44 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 44 De illusie van objectiviteit benodigde informatie niet altijd volledig/betrouwbaar onvoorspelbaar procesverloop actieve klant i.p.v. passieve consument niet exact specificeerbaar vraag of resultaatomschrijving Goede inspanning zorgt niet altijd voor een goed resultaat of andersom!

45 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 45 Van: eenzijdig kijken naar de realisatie van outcome-doelstellingen Naar: verantwoording vragen over de gerealiseerde outcome Black box Black box werkelijke outcome outcome- doelstellingen werkelijke outcome outcome- doelstellingen Open de black box: kijk naar het doen & laten van de medewerker!

46 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 46 Drie verantwoordelijkheids- gebieden voor een team Deskundigen- berichten Kennis- ontwikkeling Leren Hiervoor krijg je capaciteit (uren) Rekenschap! - Hoeveel uren hebben jullie waaraan besteed? - Waarom in deze verhouding? - Welke resultaten hebben jullie op welke verantwoordelijkheidsgebieden geboekt? - In hoeverre gaan jullie het jaarplan van het team realiseren?

47 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 47 Omgeving in beweging: benodigde kennis in beweging! Vraagt actief beheer van kennishuishouding: - waar trek ik de grens: welke onderwerpen algemeen, welke specialistisch? - welke onderwerpen per kennisgebied/kleur? - mate van benodigde diepgang? Toewijzen aan dwarsverband ‘kennisontwikkeling & beheer’

48 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 48 Geef verslag over: - jullie productie van deskundigenberichten Hoeveel productiepunten hebben jullie geproduceerd? Hoeveel uren hebben jullie hiervoor geschreven? Wat is jullie kwaliteitsscore bij deze productie? Hoe was de tijdigheid van deze productie? - jullie kennisontwikkeling Welke kennis hebben jullie ontwikkeld? Welke keuzes hebben jullie hierbij gemaakt en waarom? - jullie leren Wat hebben jullie afgelopen periode geleerd? Welke individuele ontwikkeling heeft er plaats gevonden? Welke keuzes hebben jullie hierbij gemaakt en waarom?

49 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 49 Geef verslag over (vervolg): - jullie urenbesteding Welke verhouding tussen productie/kennis/leren en waarom? - de realisatie van jullie team jaarplan In hoeverre gaan jullie je team jaarplan realiseren? Wat wel, wat niet? Extra acties, nieuwe plannen/ideeën? - bijzondere gebeurtenissen die jullie resultaten beïnvloed hebben - jullie tevredenheid Waar zijn jullie (een beetje) trots op? Waar zijn jullie (een beetje) teleurgesteld over?

50 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 50 Reactie van andere teams Wat is jullie reactie op de resultaten en de gemaakte keuzes? Hoe tevreden zijn jullie over het kennisbeheer van het team? Welke tips/adviezen/feedback willen jullie het team nog geven?  Actualiteit Toegankelijkheid Bruikbaarheid Overdracht

51 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 51 Mogelijke modules voor de opbouw van een beloningssysteem Vast Individu leerling gezel meester Persoonlijke ontwikkeling Var Team <5% Teamprestatie Var Individu < 5% Collegialiteit, samenwerking Bewust belonen of toeslagen

52 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 52 Vast Individu leerling gezel meester Persoonlijke ontwikkeling ‘Netjes werken’-toeslag Opbouw beloningssysteem ‘Laag ziekteverzuim’-toeslag Variabel organisatie- prestatie Variabel Individueel gedrag Variabel Individueel gedrag Variabel team- prestatie Teambonus voor realisatie teamplan Bonus bij het behalen van de organisatiedoelen

53 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 53 Werkvraag Kijk naar je huidige systemen Wat zou je willen behouden? De twee belangrijkste punten! Wat zou je willen veranderen? De twee belangrijkste punten! Wat zou je willen creëren? De twee belangrijkste punten!

54 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 54 Cultuur belangrijk stuurmiddel investeren in collectieve visie- & ambitieontwikkeling: community building resultaat- & mensgericht, primair proces leidend lerend, vernieuwend, samenwerkend status naar bijdrage & deskundigheid erkende professionele ongelijkheid: elkaar aanspreken op kunnen, bespreken niet-kunnen zelfsturing, leiderschap, ondernemerschap evenwichtige werkoriëntaties belangenbalans leren hanteren: kans op contact! spanningen leren hanteren (‘conflict = leerkans’!)

55 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 55 Wanneer handhaven mensen een eenzijdige dominante werkoriëntatie? mensen begrijpen dat voor de lange termijn aan alle verlangens voldoende voldaan moet worden mensen besteden verlangens uit als: - combinatie van oriëntaties lastig is - de gevolgen / verliezen niet of nauwelijks zichtbaar zijn - de gevolgen / verliezen niet of nauwelijks gevoeld worden (geen rekenschap of verantwoording) uit het oog, uit het hart !!! organisatie schept mogelijkheid voor vervreemding

56 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 56 Oplossingsrichting: transparantie voor bredere betrokkenheid in het oog, in het hart !!! heroriëntatie door herorganisatie sociotechniek: oog voor samenhang Leiderschap: ontwikkelen + ontwerpen RESULTATEN kloof Verander- programma mensen Omgeving ambitie cultuur structuur systemen Organisatie- gedrag  directe cultuurbeïnvloeding: reflectie en bezinning t.a.v. aanwezige basisveronderstellingen  indirecte cultuurbeïnvloeding: via gewenste gedragspatronen nieuwe ervaringen opdoen en gewenste basisveronderstellingen laten inslijten

57 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 57 Basisstrategieën bij hanteren stuurknoppen 1.Gezamenlijke visieontwikkeling 2.Wederzijds verantwoording vragen: oog in oog! 3.Evenwichtige besluitvorming door voorgeschreven beslissingscriteria 4.Structuur en systemen aanpassen voor optimale transparantie: weghalen ‘buffers, dempers en bedekkers’: - lusten / lasten overhevelen naar ‘eigen bordje’ (van ‘daar’ naar ‘hier’) - lusten / lasten naar voren halen (van ‘later’ naar ‘nu’) 5.Goede feedback via het prestatiesturing-, beoordelings- & beloningssysteem 6.Evenwichtigheid als volwassenheid in functieprofielen verwerken 7.Het vermogen vergroten om de verlangensbalans te hanteren Gevolgen zien én voelen: in het oog, in het hart!

58 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 58 spreken afspreken bespreken aanspreken Problemen signaleren/ oplossingen evalueren Problemen analyseren Oplossingen uitwerken Oplossingen implementeren Bewustwording Bewustzijn verdiepen en verspreiden Nieuwe richting accepteren Verantwoordelijkheids- gevoel voor realisatie Sensitiviteit Contact maken & hitte opzoeken Mensen kunnen raken, laten bewegen Rechtvaardigheid

59 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 59 vakinhoudelijk specialist volwassen collega organisator ondernemer Een zelf- oriëntatie Een team-oriëntatie Een klant- oriëntatie Een organisatie-oriëntatie Sociotechniek: het ontwikkelen van evenwichtige werkoriëntaties Rollen voor een professional

60 Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 60 Werkvraag Kijk naar je huidige cultuur Wat zou je willen behouden? De twee belangrijkste punten! Wat zou je willen veranderen? De twee belangrijkste punten! Wat zou je willen creëren? De twee belangrijkste punten!


Download ppt "Professioneel organiseren van professionals/Synergie Flanders/mm ©/ST-Groep 1 Professioneel organiseren van professionals Makkie Metsemakers ST-GROEP Parallelweg."

Verwante presentaties


Ads door Google