De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procesmodellen en Use Cases als Basis voor Zorgvuldige Componentselectie E. Maij M. Poerschke M. Kalshoven J. Zwetsloot DEMO UML MIC2000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procesmodellen en Use Cases als Basis voor Zorgvuldige Componentselectie E. Maij M. Poerschke M. Kalshoven J. Zwetsloot DEMO UML MIC2000."— Transcript van de presentatie:

1 Procesmodellen en Use Cases als Basis voor Zorgvuldige Componentselectie
E. Maij M. Poerschke M. Kalshoven J. Zwetsloot DEMO UML MIC2000

2 Gewenst: informatiesysteem POS-poli
Waarom: Vaak per patiënt meerdere POS-consulten Geen eigen dossier anesthesiologie Wetenschappelijk onderzoek en management-informatie Efficiëntere werkwijze Uitgangspunt: Selectie van systeem uit de markt

3 Traject van procesbeschrijving naar functionele specificatie
Eén methode voor dit traject Combinatie van: DEMO voor procesbeschrijving UML voor functionele specificatie

4 Waarom DEMO en UML? Voorgaand onderzoek naar DEMO:
Beschrijven van processen: weergave van kernprocessen weergave verantwoordelijkheden weergave van co-ordinatie tussen activiteiten Business Proces Redesign Ontwerp informatiesysteem  UML

5 Dynamic Essential Modeling of Organizations
DEMO is een modelleer methodologie waarbij een bedrijfssysteem gezien wordt als een sociaal systeem, dat bestaat uit een netwerk van mensen in specifieke rollen (actoren) die met elkaar communiceren volgens hun specificieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Essentieel Informationeel Documenteel

6 Notatie succesvolle transactie
Verzoek: Arts (Ax) vraagt lab-onderzoek aan Belofte: Lab. (Ay) neemt aanvraag in ontvangst (impliciet) Executie: Laborant (Ay) voert lab-onderzoek uit Verklaring: Laborant (Ay) stuurt uitslag naar arts Acceptatie: Arts (Ax) accepteert uitslag

7 Unified Modeling Language
Veel gebruikte beschrijvingstechniek voor systeem-ontwikkeling Eerste stap: bepalen functionaliteit m.b.v. use-cases een verzameling functies die een systeem moet bieden om een bepaalde activiteit voor een gebruikersrol te onder-steunen Tweede stap: bepalen informatiebehoefte m.b.v. objectmodel toegepast als een statische beschrijving van de gegevens

8 Doorlopen stappen Gesprekken met POS-medewerkers DEMO interactiemodel
DEMO bedrijfsprocesmodel Afbakening UML use cases UML object model Evaluatie van systemen

9 Interactiemodel POS-poli
afh. spreekuur maken afspraak voorb. spreekuur afn. anamnese uitv. l.o. verl. ICC uitv. a.o. voorl. patiënt beoord. toestand voorb. opname verl. POS fiat best. materiaal geven opdracht

10 Bepalen use cases uitgaande van transacties
Interactiemodel: compacte en inzichtelijke weergave proces  communicatie naar zorgverleners Actoren  wie betrekken bij bepalen use cases Transactie: afgebakend cluster van subactiviteiten  intuïtief formuleren van use cases Onderlinge samenhang transacties  relateren van functionaliteit aan het proces als geheel

11 Voorbeeld use case (T4: afnemen anamnese)
Verzameling van use cases gebruikt als checklist voor systeemselectie

12 Conclusies DEMO-interactiemodel: goed bruikbaar voor afleiden use cases DEMO-bedrijfsprocesmodel: afhankelijkheden tussen use cases Opgestelde specificaties sluiten aan bij het proces Functionele specificatie — use cases, object diagrammen — goed bruikbaar voor selectie systeem Voordeel UML: goed overdraagbaar voor eventuele systeem-ontwikkeling Transacties: herbruikbare eenheden

13 Huidige stand van zaken
Keuze informatiesysteem: Vragenbank van Hiscom Prototype wordt getest en aangepast Problemen workflow printfunctie inloggen / uitloggen M. Poerschke (informatiekundige) L. van Wolfswinkel (anesthesist)


Download ppt "Procesmodellen en Use Cases als Basis voor Zorgvuldige Componentselectie E. Maij M. Poerschke M. Kalshoven J. Zwetsloot DEMO UML MIC2000."

Verwante presentaties


Ads door Google