De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Procesmodellen en Use Cases als Basis voor Zorgvuldige Componentselectie UML E. Maij M. Poerschke M. Kalshoven J. Zwetsloot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Procesmodellen en Use Cases als Basis voor Zorgvuldige Componentselectie UML E. Maij M. Poerschke M. Kalshoven J. Zwetsloot."— Transcript van de presentatie:

1 1 Procesmodellen en Use Cases als Basis voor Zorgvuldige Componentselectie UML E. Maij M. Poerschke M. Kalshoven J. Zwetsloot

2 2 Gewenst: informatiesysteem POS-poli Waarom:  Vaak per patiënt meerdere POS-consulten  Geen eigen dossier anesthesiologie  Wetenschappelijk onderzoek en management- informatie  Efficiëntere werkwijze Uitgangspunt:  Selectie van systeem uit de markt

3 3  Eén methode voor dit traject Combinatie van:  DEMO voor procesbeschrijving  UML voor functionele specificatie Traject van procesbeschrijving naar functionele specificatie

4 4 Waarom DEMO en UML? Voorgaand onderzoek naar DEMO:  Beschrijven van processen:  weergave van kernprocessen  weergave verantwoordelijkheden  weergave van co-ordinatie tussen activiteiten  Business Proces Redesign  Ontwerp informatiesysteem  UML

5 5 Dynamic Essential Modeling of Organizations DEMO is een modelleer methodologie waarbij een bedrijfssysteem gezien wordt als een sociaal systeem, dat bestaat uit een netwerk van mensen in specifieke rollen (actoren) die met elkaar communiceren volgens hun specificieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Essentieel Informationeel Documenteel

6 6 Notatie succesvolle transactie  Verzoek: Arts (Ax) vraagt lab-onderzoek aan  Belofte: Lab. (Ay) neemt aanvraag in ontvangst (impliciet)  Executie: Laborant (Ay) voert lab-onderzoek uit  Verklaring: Laborant (Ay) stuurt uitslag naar arts  Acceptatie: Arts (Ax) accepteert uitslag

7 7 Unified Modeling Language  Veel gebruikte beschrijvingstechniek voor systeem- ontwikkeling  Eerste stap: bepalen functionaliteit m.b.v. use-cases  een verzameling functies die een systeem moet bieden om een bepaalde activiteit voor een gebruikersrol te onder- steunen  Tweede stap: bepalen informatiebehoefte m.b.v. objectmodel  toegepast als een statische beschrijving van de gegevens

8 8 Doorlopen stappen  Gesprekken met POS-medewerkers  DEMO interactiemodel  DEMO bedrijfsprocesmodel  Afbakening  UML use cases  UML object model  Evaluatie van systemen

9 9 Interactiemodel POS-poli best. materiaal geven opdracht afn. anamnese uitv. l.o. verl. ICC uitv. a.o. voorl. patiënt beoord. toestand voorb. opname verl. POS fiat afh. spreekuur maken afspraak voorb. spreekuur

10 10 Bepalen use cases uitgaande van transacties  Interactiemodel: compacte en inzichtelijke weergave proces  communicatie naar zorgverleners  Actoren  wie betrekken bij bepalen use cases  Transactie: afgebakend cluster van subactiviteiten  intuïtief formuleren van use cases  Onderlinge samenhang transacties  relateren van functionaliteit aan het proces als geheel

11 11 Voorbeeld use case (T4: afnemen anamnese) Verzameling van use cases gebruikt als checklist voor systeemselectie

12 12 Conclusies  DEMO-interactiemodel: goed bruikbaar voor afleiden use cases  DEMO-bedrijfsprocesmodel: afhankelijkheden tussen use cases  Opgestelde specificaties sluiten aan bij het proces  Functionele specificatie — use cases, object diagrammen — goed bruikbaar voor selectie systeem  Voordeel UML: goed overdraagbaar voor eventuele systeem-ontwikkeling  Transacties: herbruikbare eenheden

13 13 Huidige stand van zaken  Keuze informatiesysteem: Vragenbank van Hiscom  Prototype wordt getest en aangepast  Problemen  workflow  printfunctie  inloggen / uitloggen * M. Poerschke (informatiekundige) * L. van Wolfswinkel (anesthesist)


Download ppt "1 Procesmodellen en Use Cases als Basis voor Zorgvuldige Componentselectie UML E. Maij M. Poerschke M. Kalshoven J. Zwetsloot."

Verwante presentaties


Ads door Google