De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe een ZIS succesvol implementeren Dominiek Cottem Implementatie Consultant Klinische Zorgtoepassingen Administratie Centrum Caritas vzw, Heverlee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe een ZIS succesvol implementeren Dominiek Cottem Implementatie Consultant Klinische Zorgtoepassingen Administratie Centrum Caritas vzw, Heverlee."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe een ZIS succesvol implementeren Dominiek Cottem Implementatie Consultant Klinische Zorgtoepassingen Administratie Centrum Caritas vzw, Heverlee

2 Hoe een ZIS succesvol implementeren n situatieschets n oorzaken van falen n aandachtspunten voor implementatie- verantwoordelijken n basisprincipes voor een geslaagde implementatie n afsluiter

3 Hoe een ZIS succesvol implementeren

4 implementaties van een ZIS Situatieschets < 50 % lukken > 50 % falen

5 Situatieschets

6 Evolutie n business-activiteiten n beperkt in omvang n weinig betrokkenen n homogene gebruikersgroepen n stand-alone n klinische activiteiten n volledig ziekenhuis n veel betrokkenen n heterogene gebruikersgroepen n groot ZIS

7 Evolutie aandacht voor technische aspecten was voldoende aandacht voor mens en organisatie is noodzakelijk

8 Hoe een ZIS succesvol implementeren

9 Oorzaken van falen n veranderingsproces n mystiek rond informatica n complexiteit van de ZH n strategische fouten n design-reality gaps

10 Oorzaken van falen

11 Veranderingsproces n ‘veranderd worden’ opgelegde veranderingen n niet betrokken worden geen vat hebben op de veranderingen wordt als nadelig ervaren verzet

12 Oorzaken van falen

13 Mystiek rond informatica n verlies van jobs n verlies van macht of aanzien n toename van stress n verminderde flexibiliteit n gecentraliseerde controle en toezicht n verminderd menselijk contact

14 Mystiek rond informatica n vaak het eerste contact met computers en informatisering

15 Oorzaken van falen

16 Complexiteit van de ZH n verscheidenheid aan ZH structuren n veel professionelen –op niveau van uitvoering van taken –op niveau van het beleid

17 Complexiteit van de ZH n opdrachten en doelstellingen moeilijk vooraf te bepalen n frequent afwijken van procedures “The computer interprets the rules literally : there is no such thing as the spirit of the law for a computer.” (T.A. Massaro, 1993)

18 Oorzaken van falen

19 Strategische fouten n voordelen voor de eindgebruiker –ontbreken –vs. de voordelen voor de organisatie onvolledige gegevensverzameling van dubieuze kwaliteit

20 Strategische fouten

21 Oorzaken van falen

22 Design-Reality gaps n rationality - reality gaps de behoeftes worden niet gedekt n private - public sector gaps universitair vs perifeer ziekenhuis n country gaps cultuur, regelgeving, …

23 Hoe een ZIS succesvol implementeren

24 Aandachtspunten voor implementatie-verantwoordelijken n organisatie n gebruikersbehoeften n implementatieplan n fasering n groepsdynamiek n informatiestromen n software-functionaliteit

25 Aandachtspunten voor implementatie-verantwoordelijken

26 Organisatie : elementen & structuren n structuren n functies n belangen n gevoeligheden n cultuur n staffing n besluitvorming

27 Organisatietype n eenvoudig n bureaucratisch n ad hoc beleid n divisiestructuur

28 Aandachtspunten voor implementatie-verantwoordelijken

29 Gebruikersbehoeften n huidigefunctionaliteit denkprocessen procedures n gewenste functionaliteit n haalbaarheid n compromissen ?

30 Gebruikersbehoeften n cave verdoken kostprijs van een niet-optimale werking n toegangsbeveiliging vooraf uitklaren grondige kosten-baten analyse

31 Aandachtspunten voor implementatie-verantwoordelijken

32 Implementatieplan n projectmanagement –doel –plan –mensen, tijd & middelen voorzien –beslissingen nemen n fasering

33 Aandachtspunten voor implementatie-verantwoordelijken

34 Fasering n horizontaal pilootafdelingroll out n verticaal functionaliteit progressief invoeren maak goede, strategische keuzes

35 Aandachtspunten voor implementatie-verantwoordelijken

36 Groepsdynamiek n motivatie betrokkenheid leidt tot motivatie n opleiding n referentiegebruikers n organisatie-cultuur n leiderschap van de projectleider

37 Aandachtspunten voor implementatie-verantwoordelijken

38 Informatiestromen n verticaal –gecontroleerd door het management –krijgen veel aandacht n horizontaal –t.h.v. het primair proces –verhogen de efficiëntie

39 Informatiestromen geïnformatiseerde deel niet-geïnformatiseerde deel

40 Aandachtspunten voor implementatie-verantwoordelijken

41 Software-functionaliteit n user-interface n reality-oriented het activiteitenmodel moet de basis zijn voor het informatiemodel n correct inzetten van computers n respecteer vakgebied van de gebruiker

42 Hoe een ZIS succesvol implementeren

43 Basisprincipes voor implementatie n visie & planning : openheid n ‘alle’ eindgebruikers tijdig betrekken bij project, teamwork n een menselijke interface voorzien tussen eindgebruikers en IT n behoeften van de gebruikers zouden het informaticaproject moeten sturen

44 Tenslotte Implementatie-consulting < project-planning < traject-begeleiding < functionele ondersteuning door mensen met ervaring, kennis en inzicht in werking & organisatie van een ziekenhuis...

45 Informatisering is de toekomst... … geef deze projecten de middelen die ze nodig hebben...


Download ppt "Hoe een ZIS succesvol implementeren Dominiek Cottem Implementatie Consultant Klinische Zorgtoepassingen Administratie Centrum Caritas vzw, Heverlee."

Verwante presentaties


Ads door Google