De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Stichting VIZI Virtuele Integratie van Zorg Informatie MIC 2000 10 en 11 november Brugge M. Jonker H. Hilderink www.artsen.net/vizi.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Stichting VIZI Virtuele Integratie van Zorg Informatie MIC 2000 10 en 11 november Brugge M. Jonker H. Hilderink www.artsen.net/vizi."— Transcript van de presentatie:

1 1 Stichting VIZI Virtuele Integratie van Zorg Informatie MIC 2000 10 en 11 november Brugge M. Jonker H. Hilderink www.artsen.net/vizi

2 2 Inhoud presentatie 1. Waarom VIZI ? 2. Overzicht historie 3. De masterstructuur VIZI 4. De pilot modelleren perinatologie 5. VIZI in het perspectief van de toekomst

3 3 Waarom VIZI: De aanleiding Ontwikkelingen in de Zorg: Ketenzorg, Deeltijdarbeid, GMSB, Medische technologie, toetsbare kwaliteitKetenzorg, Deeltijdarbeid, GMSB, Medische technologie, toetsbare kwaliteit ICT in de zorg: Veel losse EPD’s, Dig. Rad, Spraakherkenning, WAP,Veel losse EPD’s, Dig. Rad, Spraakherkenning, WAP,Problemen: Achterstand zorgverleners, infrastructuur, standaards, markt, investeringen lopen achterAchterstand zorgverleners, infrastructuur, standaards, markt, investeringen lopen achter Kern: Er gebeurt veel; gevolgen omvangrijk Hoe effectief invoeren t.b.v. goede zorg.

4 4 Missie en context VIZI Ultieme doel: verbetering van kwaliteit van zorg noodzakelijke patiëntgegevens continu beschikbaarnoodzakelijke patiëntgegevens continu beschikbaar voor patiënt en elke zorgverlener die daarvoor is geautoriseerdvoor patiënt en elke zorgverlener die daarvoor is geautoriseerd op elke behandel-onderzoek lokatie, op elk momentop elke behandel-onderzoek lokatie, op elk moment onafhankelijk van de fysieke opslagplaats van dataonafhankelijk van de fysieke opslagplaats van data op gestandaardiseerde wijze, maar flexibelop gestandaardiseerde wijze, maar flexibel in een adequaat beveiligde omgevingin een adequaat beveiligde omgeving Info structuur t.b.v het EPD / Referentiemodel

5 5 Aanpak Aanpak:Leren uit de praktijk Komen tot referentiemodel Referentiemodel wordt norm 1998: Start 1999: (Gids)applicaties geinventariseerd 2000: Methode invullen: masterstructuur; pilot 2001: Herijking op landelijke ontwikkelingen Eerste Resultaten Werkorganisatie

6 6 Afbakening VIZI in de zorgsector fysiotherapeut verpleeghuis thuiszorg revali-datie ouderen zorg zorg ggz

7 7 Wie doen het ? St VIZI NVZOMSLHV Werkorganisatie Advies groep

8 8 Analyse anpak 0). Patiënt 1). Zorgverlener Patiënt Patiënt 2). Leverancier Inkoper EPD Inkoper EPD 3). Modelleur

9 9 De VIZI-masterstructuur De werkwijze bedrijfsfunctiemodel rolmodel communicatiemodel procesmodel datamodel Interacties Data spreekuur ok Scenario’s / Use cases

10 10 Kandidaat-gidsapplicatie Gidsapplicaties Ref.Modellen ZorgketenScenario’s Standaards Referentie datacommunicatiemodel VIZI InteroperabiliteitInteroperabiliteit Eenheid van taal Eenheid Aanpak ontwikkeling modellen Referentie communicatiedatamodel VIZI

11 11 Werkwijze ActorenActoren Interacties tussen actorenInteracties tussen actoren ProcesmodelProcesmodel Semantiek en syntax van interacties (communicatiedatamodel)Semantiek en syntax van interacties (communicatiedatamodel)

12 12 Processen/actoren/interacties

13 13 Scenario’s; Interacties

14 14 Huisarts NeonatoloogGynaecoloog Verloskundige Interactie Patient id. Alg anamnese Bevalling Verl anamnese Kind apgarscore Interdisciplinaire communicatie nationale / internationale standaards De pilot modelleren perinatologie Operationeel communicatie datamodel Interactiestructuur Communicatie datamodel

15 15 De pilot modelleren perinatologie Resultaten pilot zomer 2001 Operationeel interdisciplinair communicatie datamodel perinatologie (incl. HL7/CEN e.a.)Operationeel interdisciplinair communicatie datamodel perinatologie (incl. HL7/CEN e.a.) Adviesnota’s aan VIZI-bestuur (bevindingen / hoe verder)Adviesnota’s aan VIZI-bestuur (bevindingen / hoe verder) generiek bereik modellengeneriek bereik modellen relatie VIZI versus ‘internationale standaards’relatie VIZI versus ‘internationale standaards’ verdere inzet methoden en toolsverdere inzet methoden en tools Facilitering en ondersteuning van implementaties van applicaties, compliant met het communicatiedatamodelFacilitering en ondersteuning van implementaties van applicaties, compliant met het communicatiedatamodel

16 16 IPZ: Intentieverklaring op 11/9/00 getekend; Doel: komen tot landelijke ICT infrastructuur. Identificatie [ZIN (UPI), UZI]Identificatie [ZIN (UPI), UZI] autorisatie (protocol / profiel)autorisatie (protocol / profiel) verwijsindex / TTPverwijsindex / TTP infrastructuur (ZPG); certificatie (?)infrastructuur (ZPG); certificatie (?) standaardisatie (NEN/CSIZI)standaardisatie (NEN/CSIZI) Breder andere sectoren ? NVZ: ICT strategie i.o.: VIZI landelijk expertise centrum voor EPD ? Uitgebreider: (gids)applicaties Status volgen Hoe verder: Ontwikkelingen

17 17 Doel: Succesvolle invoering EPD faciliterenDoel: Succesvolle invoering EPD faciliteren Belangrijkste spelers (OMS, NVZ, LHV) bundelen krachten!Belangrijkste spelers (OMS, NVZ, LHV) bundelen krachten! Inventarisatie applicaties beschikbaarInventarisatie applicaties beschikbaar Methode gekozen; test loopt.Methode gekozen; test loopt. Wat zal de toekomst brengen ?Wat zal de toekomst brengen ?Beweging, Nieuwe uitdagingen Samenvatting


Download ppt "1 Stichting VIZI Virtuele Integratie van Zorg Informatie MIC 2000 10 en 11 november Brugge M. Jonker H. Hilderink www.artsen.net/vizi."

Verwante presentaties


Ads door Google