De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Web Applicaties Bouwen met Visual Studio .NET

Verwante presentaties


Presentatie over: "Web Applicaties Bouwen met Visual Studio .NET"— Transcript van de presentatie:

1 Web Applicaties Bouwen met Visual Studio .NET
Sijmen Koffeman Development Consultant Microsoft

2 Agenda Wat is “dot NET”? Web Forms ASP.NET Beveiliging Caching

3 .NET Ontwikkel Platform
Web server applicatie Windows desktop applicatie Visual Studio .NET VB.NET WebForms (Web UI) ASP.NET WebForms (Web UI) ASP.NET WinForms (Windows UI) C++ Web Services C# JScript.NET XML Networking ADO.NET (data access) Base Classes Common Language Runtime (CLR)

4 Web Forms Wat zijn Web Forms? Uiteindelijk HTML in de browser 
Onderdeel van .NET Framework ASP.NET “VB for the Web”

5 Voordelen van ASP.NET “Event Based Programming Model”
Minder code nodig dan bij ASP Snellere executie Meerdere talen mogelijk Side-by-Side

6 Declaratie en Code Gescheiden!
HTML en ASP code zaten in 1 bestand Kan nu ook gescheiden! Visual Studio.NET single file separate files <tags> <tags> code code Form1.aspx Form1.aspx Form1.vb

7 Web Forms en Events Page_Load Textbox1_Changed Button1_Click
Page_Unload Textbox1_Changed Button1_Click Control Events 1. Change Events 2. Action Events Page is loaded and initialized Page is disposed

8 Web Forms Controls 1/2 45 Controls “Ingebouwd”
Geschikt voor elke HTML 3.2 Browser Dus niet alleen IE! Hebben Server Side Events Uitgebreide Controls AdRotator, Calendar, DataGrid, Validator

9 Web Forms Controls 2/2 Declareren als HTML of XML tag, d.m.v. runat=server attribuut Voorbeeld: <input type=text id=text2 runat=server> <asp:calendar id=myCal runat=server/> Tag identificeert soort control Control wordt geïmplementeerd als een .NET object ID attribuut is de identifier vanuit de code

10 Uitgebreide Controls 1/2
DataGrid Tag: <asp:datagrid /> Kolom Sortering In-Line Editing HTML Tabel DataBinding Paging

11 Uitgebreide Controls 2/2
Validatie (Validator Control) Required Range Compare Reguliere Expressie “Custom” Voorbeeld: <asp:RequiredFieldValidator ControlToValidate="txtName" ErrorMessage="Please Enter Your Name" runat="server" />

12 Demo Code Behind Events Controls

13 Asp vs. ASP.NET State Asp Session State ASP .NET Session State
Introduceerde “Server Affinity” Werkte alleen met Cookies Niet “fault tolerant” ASP .NET Session State Ondersteunt “Web Gardens” and “Server Farms” Kan ook zonder Cookies Betere “fault tolerance”

14 Configureren van State
Via web.config InProc Session state is in process with an ASP.NET worker process. InProc is the default. Off Session state is disabled. SQLServer Session state is using an out-of-process SQL Server to store state information. StateServer Session state is using an out-of-process Windows NT Server to store state information. <sessionState mode="InProc" stateConnectionString="tcpip= :42424" sqlConnectionString="data source= ;user id=sa;password=" cookieless="false" timeout="20" />

15 Web Applicatie Beveiliging
Authentication (identificatie) Authorization (bevoegdheden) Impersonation (...)

16 Demo Verschillende manieren voor Beveiliging Windows Forms Declaratief
Geprogrammeerd

17 Caching Declaratief Programmeerbaar Pagina Fragment
OutputCache Duration= "500“ VaryByParam=“none” %> Fragment OutputCache Duration=“60“ VaryByParm=“none” %> Programmeerbaar

18 Samenvatting Visual Studio.NET + ASP.NET = “Visual Basic voor het Web”
Drag-drop-double-click Event-driven, controls Geschikt voor elke client (of specifieke) Groot runtime voordeel t.o.v. Asp: Snelle executie van code Geen moeilijke deployment “Ingebakken” ondersteuning voor beveiliging, “Web Farms”, out-of-proc Session state, caching, etc.

19 Wat is Cool! ? Code behind Event Based Advanced Controls Security
Caching “Infrastructure”

20


Download ppt "Web Applicaties Bouwen met Visual Studio .NET"

Verwante presentaties


Ads door Google