De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P RAKTIJKONDERZOEK M ASTER Hoorcollege 2: Functie van literatuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P RAKTIJKONDERZOEK M ASTER Hoorcollege 2: Functie van literatuur."— Transcript van de presentatie:

1 P RAKTIJKONDERZOEK M ASTER Hoorcollege 2: Functie van literatuur

2 O VERZICHT 1.Functie van de literatuur in het praktijkonderzoek (‘Theorie’) 2.Eisen aan de literatuur 3.Omgang met literatuur (nauwgezetheid; citaat; parafrase; plagiaat) 4.Bronvermelding: APA

3 1. FUNCTIE VAN LITERATUUR Helpt je doelstelling in het onderzoek scherper te formuleren. Helpt je doelstelling in het onderzoek scherper te formuleren. Helpt je om deelvragen te vinden en begrippen te definiëren/ operationaliseren. Helpt je om deelvragen te vinden en begrippen te definiëren/ operationaliseren. Helpt als kijkkader. Helpt als kijkkader. Biedt een verklaring voor (een deel van) je verlegenheidsituatie. Biedt een verklaring voor (een deel van) je verlegenheidsituatie. Slaat een brug naar je uitvoering. Slaat een brug naar je uitvoering.

4 2.E ISEN AAN DE LITERATUUR Actueel (meestal) Actueel (meestal) Relevant Relevant Betrouwbaar Betrouwbaar Voldoende … Voldoende …

5 VOLDOENDE LITERATUUR? 1.Kies het recentste artikel. 2.Bekijk de literatuurlijst. 3.Schrap algemene methodologische titels en naslagwerken. 4.Heb je alle resterende titels zelf al gevonden? 5.Zo niet: welke niet? Waarom niet?

6 3.O MGANG MET LITERATUUR Overzicht: A.Waarom nauwgezet? B.Hoe citeren? C.Hoe parafraseren? D.Nooit plagiëren!

7 3a. WAAROM NAUWGEZET? Eerlijkheid Eerlijkheid Degelijkheid Degelijkheid Controleerbaarheid Controleerbaarheid

8 3b. CITEREN (1) Neem het fragment letterlijk over uit je bron. Neem het fragment letterlijk over uit je bron. Kies alleen gezaghebbende auteurs. Kies alleen gezaghebbende auteurs. Vermeld de auteurs altijd. Vermeld de auteurs altijd. Wees zuinig met citaten. Wees zuinig met citaten. Leid je citaat altijd in. Leid je citaat altijd in. Sluit af met correcte bronvermelding. Sluit af met correcte bronvermelding.

9 3b. CITEREN (2) Opmaak: < 3 regels: in tekst tussen ‘quotes’ met verwijzing < 3 regels: in tekst tussen ‘quotes’ met verwijzing > 3 regels: tussen witregels, inspringen, kleinere letter met verwijzing > 3 regels: tussen witregels, inspringen, kleinere letter met verwijzing Als je een deel van het citaat weglaat: zet op die plaats: (…). Als je een deel van het citaat weglaat: zet op die plaats: (…).

10 Nicholas A. Christakis en James H. Fowler (2007) hebben in hun onderzoek de familie- of vriendschapsrelaties tussen 12.067 mensen onderzocht in de loop van 30 jaar. Een belangrijke conclusie die zij trokken is, dat de vriendschaps- of familierelatie tussen mensen de kans op obesitas sterk vergroot: The closeness of friendship is relevant to the spread of obesity. Persons in closer, mutual friendships have more of an effect on each other than persons in other types of friendships. The dependent variable in each model is the obesity of the ego. (…) If an ego stated that an alter was his or her friend, the ego’s chances of becoming obese appeared to increase by 57%. (Christakis & Fowler 2007: 375-376; mijn cursivering, OS) Onderzoek van L. Carroll, J. Tenniel en A. Liddell (2006) onder een aantal families in Oxford leverde eerder al vergelijkbare resultaten op, maar ……

11 3c. PARAFRASEREN Geef een verkorte weergave van een deel van de bron in je eigen woorden. Geef een verkorte weergave van een deel van de bron in je eigen woorden. Kies alleen gezaghebbende auteurs. Kies alleen gezaghebbende auteurs. Vermeld de auteurs altijd. Vermeld de auteurs altijd. Wees zuinig met parafrases. Wees zuinig met parafrases. Maak duidelijk waar je parafrase begint en waar die ophoudt. Maak duidelijk waar je parafrase begint en waar die ophoudt. Sluit af met een correcte bronvermelding. Sluit af met een correcte bronvermelding.

12 P ARAFRASE Kleine kinderen, die vaak naar educatieve dvd’s zoals Brainy Baby kijken, blijken een kleinere woordenschat te hebben dan kinderen die deze baby-dvd’s niet te zien krijgen, zo blijkt uit een onderzoek onder leiding van F.J. Zimmerman (Zimmerman, Christiakis & Metzloff, 2007). Volgens hem denken ouders dat zij hun kind op deze manier voorbereiden op een glanzende schoolcarrière, maar ze werken daarmee aan het tegenovergestelde. Hij stelde vast dat de woordenschat van kijkende kinderen tussen 8 en 16 maanden afneemt met 17 procent in vergelijking tot die van hun niet-kijkende leeftijdsgenootjes met elk uur dat zij naar baby-dvd’s kijken (Zimmerman et al. (2007)). Elders loopt nu een vergelijkbaar onderzoek naar iets oudere kinderen en uit de eerste resultaten daarvan blijkt eveneens,...

13 4.P LAGIËREN Het overnemen van intellectuele eigendom van een ander zonder bronvermelding is plagiaat. Het overnemen van intellectuele eigendom van een ander zonder bronvermelding is plagiaat. Plagiaat = fraude = strafbaar Plagiaat = fraude = strafbaar Gebruik Ephorus om je bronnen en je eigen producten te controleren. Gebruik Ephorus om je bronnen en je eigen producten te controleren.Ephorus

14 4.L ITERATUURVERWIJZINGEN Gebruik de APA-richtlijnen (Harinck bijlage 5 of Samenvatting op site Universiteit Twente) Gebruik de APA-richtlijnen (Harinck bijlage 5 of Samenvatting op site Universiteit Twente)Samenvatting Mijn bronnen volgens APA: Mijn bronnen volgens APA:

15 L ITERATUURLIJST Christakis, N. A. &. Fowler, J. H. (2007). The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years. In The New England Journal of Medicine, 32(357), 370 - 379. Christakis, N. A. &. Fowler, J. H. (2007). The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years. In The New England Journal of Medicine, 32(357), 370 - 379. Severijnen, O., Bakker, M. & Pas, N. (2008 2 ). Basisboek communiceren. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Severijnen, O., Bakker, M. & Pas, N. (2008 2 ). Basisboek communiceren. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Zimmerman, F. J., Christakis, D. A. & Meltzoff, A. N. (2007). Association between Media Viewing and Language Development in Children Under Age 2 Years. In The Journal of Pediatrics, 151(4), 364 - 368. Zimmerman, F. J., Christakis, D. A. & Meltzoff, A. N. (2007). Associations between Media Viewing and Language Development in Children Under Age 2 Years. In The Journal of Pediatrics, 151(4), 364 - 368. Samenvatting APA-richtlijnen (z.d.). Verkregen op 10 maart 2008 van Samenvatting APA-richtlijnen (z.d.). Verkregen op 10 maart 2008 van http://www.psy.utwente.nl/afstudeerweb/Formulieren/050426%20same nvatting%20APA.doc/.


Download ppt "P RAKTIJKONDERZOEK M ASTER Hoorcollege 2: Functie van literatuur."

Verwante presentaties


Ads door Google