De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ieder kind de best passende ontwikkeling 8 februari 2011 Henk Keesenberg 0651926723

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ieder kind de best passende ontwikkeling 8 februari 2011 Henk Keesenberg 0651926723"— Transcript van de presentatie:

1 Ieder kind de best passende ontwikkeling 8 februari 2011 Henk Keesenberg 0651926723 henk@passendonderwijs.nl www.passendonderwijs.nl

2 Beleid Van Bijsterveldt: wetgeving per 1 augustus 2012 LWOO en PrO gebudgetteerd € 300 miljoen bezuinigen! www.passendonderwijs.nl

3 Wetgeving Per 1 augustus 2012: Zorgplicht (voor besturen) Samenwerking verplicht (regulier-speciaal) Handelingsgericht indiceren (samenwerkingsverband) Onderwijszorgprofiel (iedere school) Medezeggenschap (instemming) Landelijke geschillenregeling (bindend) Landelijk referentiekader (richting) Budgetfinanciering + verevening (Cluster 3 en 4) LGF-middelen (schooldeel en AB+) naar het SWV www.passendonderwijs.nl

4 taak 1: Zorgplicht Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorg- arrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het bestuur van die school, in samenwerking met besturen die dit arrangement wel kunnen aanbieden, ervoor zorgen dat de leerling dat onderwijsarrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing. www.passendonderwijs.nl

5 Taak 2: functioneel verbinden SWV’en + cluster 3 en 4 SO met PO VSO met VO Afspraken met: Cluster 1 en 2 Externe partners www.passendonderwijs.nl

6 Onderwijs en zorg Hoe trekken we samen met onze externe partners op bij : Meer aandacht voor preventie Integrale aanpak (1 kind, 1 gezin, 1 plan) Inzet op school Een completer continuüm aan leerlingen- zorg www.passendonderwijs.nl

7 SWV passend onderwijs 2 criteria: omvang en postcode Brinnummers VO+VSO scholen= VO bekostigingsentiteit Brinnummers PO+SO scholen = PO bekostigingsentiteit www.passendonderwijs.nl

8 Juridische vormgeving vereniging of stichting (financiële relatie met DUO) schoolbestuur schoolbestuur (V)SO www.passendonderwijs.nl

9 taak 3: Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip www.passendonderwijs.nl

10 basiszorg breedtezorg dieptezorg www.passendonderwijs.nl

11 besluitvorming Status quo Stevige basiszorg (zie ijkpunten handreiking) + speciale voorzieningen Idem + arrangementen + speciale voorzieningen www.passendonderwijs.nl

12 Om de kwaliteit te bewaken Om de middelen te verdelen Om naar elkaar toe te verantwoorden Om de dekkendheid te garanderen www.passendonderwijs.nl

13 BELEID –een helder beleid leerlingenzorg –een vastgesteld onderwijszorgprofiel –jaarlijkse bepaling effectiviteit leerlingenzorg ONDERWIJS/ZORG –een veilige omgeving –zicht op ontwikkeling –handelingsgericht werken –onderwijs-op-maat –handelingsbekwame leraren BEGELEIDING –Onderwijszorg- arrangementen –warme overdracht –betrokken ouders ORGANISATIE –interne zorgstructuur –zorgteam www.passendonderwijs.nl

14 swv referentiekader eisen basiskwaliteit inspectie taak 4: basisprofiel vaststellen en bewaken bestuur www.passendonderwijs.nl

15 Taak 5: Handelingsgericht indiceren stoppen met landelijke indicatiecriteria Op maat Leerlingafhankelijk Leerkrachtafhankelijk Flexibel Gevarieerd www.passendonderwijs.nl

16 Welk model? School/bestuursdeel Verwijzer betaalt Solidariteit Profielen DUO regelt het VSO (vastgestelde bedragen) www.passendonderwijs.nl

17 2012-2013: alleen LGF naar SWV Leerlingen VSO herindiceren 2013-2014: VSO-bekostiging gaat in. Vanaf 2018-2019 verevende normbedragen www.passendonderwijs.nl Invoering

18 Landelijk referentiekader leerlingenzorg Zorgprofiel van iedere school Handelingsgericht indiceren: zorgzwaarte bepalen Inzicht in ondersteuning voor kind en leerkracht (intern en extern) Middelen volgen leerling: transparantie en effectiviteit (ouders) Overgang naar VO/VSO Medezeggenschap www.passendonderwijs.nl

19 I Besturen en SWV Kengetallen; Wie zijn mijn partners; Welke visie; Welk besturingsmodel; Transparantie; Kwaliteit en effectiviteit; Verantwoording. www.passendonderwijs.nl

20 De balans Het vraagstuk van samenwerking: bestuurlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van gezamenlijke verantwoordelijkheid. www.passendonderwijs.nl

21 II Het management inclusief zorgcoördinatie teamvisie profiel vaststellen professionalisering borging www.passendonderwijs.nl

22 III de leraar Positioneren Opleiding * klassenmanagement * aanpak gedrag Grenzen aan de zorg Ondersteuning in de klas www.passendonderwijs.nl

23 Oudersin het onderwijs? IV Ouders en leerlingen www.passendonderwijs.nl

24 Zorgplan Het continuüm aan zorg inclusief zorgprofielen Verdeling en besteding van zorgmiddelen Procedure en criteria voor zorgtoewijzing Procedure voor plaatsing VSO Nevenvestigingen Horizontale verantwoording Informatie voor ouders NB Afstemming met gemeente(n) www.passendonderwijs.nl

25 medezeggenschap * (G)MR Instemming zorgplan www.passendonderwijs.nl

26 Inspectie ‘geboden zorg’ meenemen in weging 7 indicatoren: - thuiszitters en VSV - opbrengsten alle scholen - spreiding en doorstroom - kwaliteit scholen - bestuurskracht - vakbekwaamheid - signalen www.passendonderwijs.nl

27 Er is altijd een weg www.passendonderwijs.nl


Download ppt "Ieder kind de best passende ontwikkeling 8 februari 2011 Henk Keesenberg 0651926723"

Verwante presentaties


Ads door Google