De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Forumdag Verenigingen en Europa 11 februari 2011 “Europa voor de burgers” Inspraak en subsidies Sofie Put, Europa-werking ACW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Forumdag Verenigingen en Europa 11 februari 2011 “Europa voor de burgers” Inspraak en subsidies Sofie Put, Europa-werking ACW."— Transcript van de presentatie:

1 Forumdag Verenigingen en Europa 11 februari 2011 “Europa voor de burgers” Inspraak en subsidies Sofie Put, Europa-werking ACW

2 “Europa voor de burgers”: inspraak 1.Consultaties - openbare raadplegingen 2.Petitierecht 3.Europees burgerinitiatief

3 1. Consultaties - Openbare raadplegingen Initiatief gaat uit van de Europese Commissie: voorfase voor nieuw beleid Expertisetool zowel voor Commissie als voor indieners: ‘lobbying op aanvraag’ Burgers, bedrijven en organisaties met deskundigheid/belang geven vorm aan het voorstel Verschillende vormen: vragenlijst, reactie op Groenboek, Mededeling,… Commissie heeft format zelf in handen→sturend Gewicht dat men geeft aan de verschillende reacties?

4 1. Consultaties - openbare raadplegingen Vaak weinig tijd voor intern debat Vaak ‘stille’ aankondiging Vaak tijdsintensief en hoge techniciteit vereist Vraaggestuurd vs (te) algemene consultaties Representativiteit bepaalt mede kwaliteit van de aanbevelingen Bereik: de mondige, geïnformatiseerde burger

5 2. Petitierecht Sinds het Verdrag van Maastricht Verzoekschrift dat men indient bij het Europees Parlement Wie? Burgers, iedere natuurlijke of rechtspersoon uit de EU met een rechtstreeks belang Dus ook organisaties, verenigingen en bedrijven Moet verband houden met EU-beleid Commissie binnen het Parlement beslist maandelijks over ontvankelijkheid en welk gevolg

6 2. Petitierecht Komt +/- overeen met systeem van schriftelijke/mondelinge vragen Commissie wordt ‘verhoord’ door het Parlement Specifieke gevallen worden doorgegeven aan Permanente Vertegenwoordiger van betrokken lidstaat Kan leiden tot start inbreukprocedure bij Hof van Justitie Kan leiden tot politiek initiatief van Europees Parlement en Commissie

7 2. Petitierecht BIJ HET PARLEMENT BINNENGEKOMEN VERZOEKSCHRIFTEN, OP JAARBASIS Parlementair jaar Totaal Ontvankelijk 2000 908 578 2001 1132 812 2002 1601 1186 2003 1315 858 2004 1002 623 2005 1032 628 2006 1021 667 2007 1506 980

8 2. Petitierecht Top 10 van thema’s voor verzoekschriften (2007) Milieu, waterbeheer, enz 288 Grondrechten 226 Sociale zaken en discrimin 207 Interne markt en consumenten 192 Urbanisatie 131 Gezondheid 105 Onderwijs en cultuur 103 Rechtspraak 99 Vervoer en infrastructuur 88 Eigendomsrecht 72

9 3. Europees burgerinitiatief Gefinaliseerd in december 2010 (Belg voorzitterschap); in werking vanaf 2012 burgers een nieuw middel geven om direct invloed uit te oefenen en daarmee het Europese burgerschap vergroten. geeft inwoners van de Europese Unie de mogelijkheid om de Europese Commissie wetgeving te doen voorleggen over het thema dat zij op tafel leggen. Commissie heeft 3 maanden tijd voor beslissing

10 3. Europees burgerinitiatief één miljoen handtekeningen Burgers uit minstens zeven lidstaten Verschillend gewicht per lidstaat→ #inwoners. België: 16.500 handtekeningen Vb.: maatschappelijke organisatie Avaaz.org die al ruim een miljoen Europese handtekeningen verzamelde om te pleiten voor een verbod op GGO-voedsel zo lang er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de veiligheid voor de volksgezondheid of het leefmilieu.

11 3. Europees burgerinitiatief Vragen over reikwijdte: vraag tot wijziging verdragen? Vraag tot opzetten van referendum over toetreding van Turkije? Identificatiegegevens: variatie per lidstaat Commissie is niet verplicht om wetsvoorstel in te dienen; wel tot motivatie. 1 miljoen handtekeningen versus 495 miljoen inwoners Vooral de hoger opgeleide,’geinformatiseerde burger’ ‘organisatie intensieve’ operatie

12 “Europa voor de burger”: Subsidiep rogramma Actie 1: Actieve burgers voor Europa → stedenbanden voor steden en gemeenten en burgerprojecten voor organisaties Actie 2: Een actieve civiele samenleving in Europa → projectsubsidies voor maatschappelijke organisaties en structurele steun voor netwerken en denktanks Actie 4: Europees herdenken → projectsubsidies voor remembrance projecten (nazisme en stalinisme)

13 “Europa voor de burger”: Subsidieprogramma Europa voor de Burger contactpunt: Marie Renier, marie.renier@cjsm.vlaanderen.be 02 553 06 70


Download ppt "Forumdag Verenigingen en Europa 11 februari 2011 “Europa voor de burgers” Inspraak en subsidies Sofie Put, Europa-werking ACW."

Verwante presentaties


Ads door Google