De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gevolgen van niet aangeboren hersenletsel op de kinderleeftijd Diagnostiek en behandeling in het revalidatiecentrum Suzanne Lambregts 4 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gevolgen van niet aangeboren hersenletsel op de kinderleeftijd Diagnostiek en behandeling in het revalidatiecentrum Suzanne Lambregts 4 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Gevolgen van niet aangeboren hersenletsel op de kinderleeftijd Diagnostiek en behandeling in het revalidatiecentrum Suzanne Lambregts 4 oktober 2012

2 Inhoud presentatie  Gevolgen en prognose?  Revalidatiediagnostiek  Revalidatiebehandeling  Aanbeveling follow up door specialist en/of huisarts  Wanneer verwijzen naar revalidatiearts?  Ketenzorg Zeeland

3

4 Gevolgen van NAH  Fysiek (belastbaarheid, hormonaal)  Motorische en/of praxisproblemen  Waarnemingsproblemen (prikkelverwerking)  Communicatieproblemen  Cognitieve stoornissen  Sociaal-emotionele en gedragsproblemen  Verwerkingsproblemen  Psychiatrische stoornissen  LTH: 10-30 % en bij MTH/ETH 60-70 % cognitieve en gedragsproblemen

5 5 Normale ontwikkeling NAH

6 Prognostische factoren  Premorbide factoren: leeftijd, opleidingsniveau, persoonlijkheid, coping, al aanwezige problemen, sociale omgeving  Factoren letsel: ernst, behandeling, bijkomende lichamelijke problemen en vroeg ontstane gedragstoornissen  Na het letsel: ontvangen behandeling/begeleiding van kind en gezin en aanpassingsmogelijkheden omgeving

7 Prognose Per levensfase worden er andere eisen gesteld en zodoende kunnen er soms jaren na ongeval stoornissen zichtbaar worden!!!  Growing into deficit  Ontwikkeling executieve functies vanaf ± 7 e jaar  Vaak problemen in transitie fasen

8 Ziekte trauma of aandoening Activiteiten Structuur en Functie Participatie Omgevings factoren Persoonlijke factoren

9 Consult revalidatiearts Anamnese:  Inventarisatie klachten, verandering in functioneren en prognostische factoren  Hulpvraag/verwachtingen Lichamelijk onderzoek:  Observatie alertheid, gedrag en/of tekenen van overprikkeling  Cognitieve screening, neurologisch en motorisch onderzoek Uitleg Indiceren revalidatiediagnostiek en/of behandeling

10 Uitleg Uitleg gevolgen hersenletsel (psycho-educatie)  Info (materiaal) voor kind, gezin en school Uitleg over belasting/belastbaarheid  opbouw activiteiten, dagstructuur, doseren prikkels Uitleg over (cognitieve) revalidatie  Vaardigheid/strategietraining

11 Diagnostiek NAH team 4-6 weken Observatie gedrag en cognitie (PS/ET) Neuropsychologische screening/onderzoek en/of persoonlijkheids onderzoek (PS) Beoordeling praktische vaardigheden: motorisch en procesmatig (ET) Beoordeling coping/ draagkracht ouders (PS/MW) Indien nodig: Taal onderzoek (LG) Beoordeling bewegingsvaardigheden/mobiliteit (FT)

12 Behandeling: Best practices Voorlichting Vnl compensatoire benadering, geen restoratieve (functie) benadering Functietraining: nog onvoldoende bewijs voor generalisatie naar omgeving Compensatoir: vaardigheid en strategietraining Holistische benadering Belang van positie en participatie in revalidatieproces van gezin/familie Probleem-oplossende vaardigheidstraining voor gezin

13 Behandeling in de praktijk Psycho-educatie/informatie Herleren van vaardigheden en leren van compensatiestrategiëen Enkele keer cognitieve (neuropsychologische) training (ATAG-K) Ondersteuning en begeleiding kind en systeem Advies voor schoolintegratie en dagbesteding

14 Gewenste uitkomsten samenwerking met ketenpartners  Optimaal niveau van vaardigheden zijn bereikt  Kind zit op de juiste plek voor onderwijs, werk of dagbesteding  Kind en systeem hebben kennis over gevolgen van hersenletsel en worden voldoende ondersteund  Kind en systeem hebben kennis over mogelijkheden voor verblijf/wonen

15 Follow-up in ZH na acute fase, door wie? Onderzocht in 18 NL ziekenhuizen (2005):  Ernstige letsels: meestal wel op juiste plek.  Matige/ Lichte letsels: 1 ZH worden ze allen terug gezien 1 ZH probeert men allen te bellen Geen duidelijke criteria voor verwijzing RA Retrospectief onderzoek 2007-2009 EMC-SKZ: THL: follow up 46%

16 Follow up LTH in ZH Aanbeveling CBO richtlijn LTH 2010; uitgewerkt door HeJ poli 2 tot 4 weken na opname en/of bij afw CT-scan (folder bij ontslag) Indien geen opname controle huisarts poli 3 mnd indien klachten bij eerste controle en/of bij afw CT scan poli 6 mnd indien klachten bij tweede controle en/of bij afw CT scan

17 Follow up MTH/ETH in ZH verwijzing(poli)klinische revalidatie en/of na ontslag (folder) poli bij 2-4 wk en 3 mnd bij 6 mnd indien klachten bij 3 mnd

18 Wanneer verwijzen naar revalidatiearts? Licht hersenletsel: indien bij 3 maanden nog symptomen en/of participatieproblemen Matig en ernstig hersenletsel: klinisch consult of < 4 wk na ontslag bij symptomen Growing into deficit; cognitieve en/ of gedrags problemen met een letsel in de voorgeschiedenis Evt. dmv gebruik signaleringslijst

19 Signaleringslijst Voor kinderen en jongeren met hersenletsel Geen diagnostisch instrument Bedoeld om gevolgen sneller en beter te signaleren Gerichter doorverwijzen mogelijk Gaat niet in op lichamelijke gevolgen, maar gevolgen op het gebied van cognitie (13 items), emoties en gedrag (10 items) Doorverwijzing bij problemen op meerdere gebieden (>3) www.vilans.nl/nah

20 Ketenzorg kinderen en jongeren met traumatisch NAH in Zeeland

21 Werkgroep bestaand uit: Projectleiding: Coördinator NAH Zeeland ADRZ, kinderneurologie en -neuropsychologie Revant, kinder-en jeugdrevalidatie GGD, jeugdarts MEE Zeeland Ambulante begeleiding de Korre Gors Eerste lijns kinderfysiotherapie

22 Projectplan looptijd: juli 2011 tot december 2013 Doel project: bestaande keten signaleert, registreert, volgt, verwijst en begeleidt volgens CBO richtlijn volgens aanpassing werkgroep HeJ (zie infomap)

23 Dank voor uw aandacht Vragen? Suzanne Lambregts, kinderrevalidatiearts s.lambregts@revant.nl Cisca Zuurveld, coördinator NAH Zeeland info@nahzeeland.nl


Download ppt "Gevolgen van niet aangeboren hersenletsel op de kinderleeftijd Diagnostiek en behandeling in het revalidatiecentrum Suzanne Lambregts 4 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google