De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonlijke Waarden Het waardenperspectief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonlijke Waarden Het waardenperspectief"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonlijke Waarden Het waardenperspectief
Certificatie

2 Overtuigingen en Waarden
Concept I Overtuigingen en Waarden

3 ‘Wie wij zijn’ wordt beïnvloed door diegene
Ons zelfbeeld ‘Wie wij zijn’ wordt beïnvloed door diegene met wie wij ons het meest en het minst identificeren.

4 “Als je niet ergens voor staat, val je voor alles” Dennis Waitley

5 “Leiders zijn mensen wiens visie en overtuigingen congruent zijn met hun gevoelens en met wat zij zeggen en doen” Warren Bennis

6 Onze waarden en onze behoeftes
Concept II Onze waarden en onze behoeftes

7 Jouw waarden zijn je maatstaf, je principes waarop je jouw keuzes en handelen baseert.
Het waardenstelsel is verschillend van het gedragstijl- of behoeftegedreven model welke wordt beschreven in het Persoonlijke Stijl (DISC) model.

8 Het verschil tussen behoefte gedreven & waarden gedreven
Persoonlijke Stijl (DISC) ‘willen doen’ Wat is comfortabel De gemakkelijkste weg Wat werkt Wat we van nature doen Persoonlijke Waarden ‘moeten doen’ Wat is juist De meest verstandige weg Wat is zinvol Wat wij en anderen van ons verwachten

9 Het waarden gebaseerd gedragsmodel
Drijfveer Individuele “Waarden”, voldoen aan eigen verantwoordelijkheid en overtuigingen Gedrag Tot laat werken Extra inspanning Doel Behoefte: zelfrespect en nakomen van verantwoordelijkheden Werkopdracht: het rapport afmaken voor de deadline

10 Waarden in de werkomgeving
Makkelijk om over te praten. Moeilijk om te implementeren. Nog moeilijker om buiten- staanders de waarden te ‘laten zien’ als bijvoorbeeld: Oprechtheid Mooier voorstellen dan het is Onthoud: Het is wat je doet, niet wat je zegt.

11 YOU CAN TELL A MAN’S CHARACTER BY THE CHOICES HE MAKES UNDER PRESSURE
Sir Winston Churchill

12 Karakter wordt niet gevormd
in crises, alleen getoond.

13 Talent helpt je naar de top, maar het is karakter dat je aan de top houdt.

14 De 4 Types Type I Focus op MIJN rechten (individualistisch) Type II
Focus op MIJN rechten en jouw rechten (zoekend) Type III Focus op JOUW verantwoordelijkheden (traditionalistisch) Type IV Focus op MIJN verantwoordelijkheden en jouw verantwoordelijkheden (verbindend)

15 Type I 'Ik-Ik' Autonomie en vrijheid
Gericht op eigen, persoonlijke doelen. Bereikt deze doelen door daar zelf hard voor te werken, door persoonlijke inspanningen, en heeft daar geen anderen bij nodig.

16 Type II 'Ik- Wij' Harmonie en mogelijkheden
Gericht op eigen, persoonlijke doelen. Bereikt deze doelen in overeenstemming en samen met anderen.

17 Type III 'Wij-Wij' Verantwoordelijkheid en loyaliteit
Gericht op gezamenlijke doelen. Bereikt deze doelen doordat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn bijdrage levert, door samen te werken.

18 Type IV 'Wij-Ik' Rechtvaardigheid en gezamenlijkheid
Gericht op gezamenlijke doelen. Bereikt deze doelen door zich persoonlijk in te zetten, door persoonlijke inspanningen te leveren.

19 De 4 waarden types

20 Doelen versus Inzet Doelen Wat wil ik bereiken? Wat is mijn (eind)doel? Inzet Welke inzet is daarvoor nodig? Hoe ik mijn doelen bereik. Welke middelen zijn daar voor nodig?

21 Persoonlijk vs. Gezamenlijk
Persoonlijk Persoonlijke doelen (“Ik wil…”) Persoonlijke inzet (“Ik moet het zelf doen”) Gezamenlijk Gezamenlijke doelen (“Wij willen…”) Gezamenlijke inzet (“met anderen, samen”)

22 De 4 fundamentele waarden typen

23 De 4 Types Type I Gericht op zijn of haar eigen rechten (persoonlijke doelen en door middel van persoonlijke inzet) Type II Gericht op zijn of haar eigen rechten (persoonlijke doelen) en dan de rechten van anderen (d.m.v. gezamenlijke inzet) Type III Gericht op de verantwoordelijkheden van anderen (gezamenlijke doelen) en dan op de eigen verantwoordelijkheden (d.m.v. gezamenlijke inzet) Type IV Gericht op zowel zijn of haar eigen verantwoordelijkheid als de verantwoordelijkheid van anderen (gezamenlijke doelen). En op zijn eigen rechten als de rechten van anderen (d.m.v. persoonlijke inzet)

24 Voorbeelden van Inzet en Doelen
Persoonlijke Inzet Logisch redenerend (Type IV) Ruimdenkend (Type IV) Onafhankelijk (Type I) Ambitieus (Type I) Capabel Fantasievol Rationeel Gezamenlijke Doelen Tevreden belanghebbenden (Type IV) Wereldvrede (Type IV) Welzijn familie (Type III) Hartelijk Hulpvaardig (Type II) Vergevend (Type II) Opgewekt (Type II) Moedig (Type III) Beleefd (Type III) Rechtschapenheid (Type III) Gezamenlijke Inzet Welvarend (Type I) Gemoedsrust (Type II) Persoonlijk geluk (Type II) Persoonlijke Doelen

25 Waardenkenmerken overzicht

26 Type I Kernwaarden: autonomie en vrijheid
Type I is iemand die zich laat leiden door persoonlijke doelen en persoonlijke belangen. Dit type zorgt goed voor zichzelf en neemt zelf het heft in handen en hecht veel waarde aan vrijheid van handelen. Regels en kaders van buitenaf worden ervaren als belemmerend. Een Type I wil op eigen wijze invulling geven aan zijn/haar leven en volgt zijn/haar eigen pad en ziet het leven als een uitdaging.

27 Type II Kernwaarden: harmonie en mogelijkheden
Een Type II streeft naar persoonlijk geluk door persoonlijke groei. Maar wel het liefst in overeenstemming en samen met anderen. Daarom is harmonie met de omgeving voor dit type belangrijk. Om persoonlijk welzijn te bereiken heeft dit type de ander nodig en zal ook moeite doen om het de ander naar de zin te maken. Dit type ziet het leven als palet vol kansen en mogelijkheden.

28 Type III Kernwaarden: verantwoordelijkheid en loyaliteit
Een Type III is iemand die erin gelooft dat iedereen een bijdrage zou moeten leveren aan de samenleving. Gezamenlijke doelen zijn belangrijk. Dit type wil het gezamenlijk belang van de groep waartoe hij of zij behoort beschermen door het juiste te doen. Dit zal hij/zij doen op een toegewijde consequente wijze. Sociaal respect is belangrijk voor dit type. Dit type ziet het leven als een test die we moeten afleggen.

29 Type IV Kernwaarden: rechtvaardigheid en gezamenlijkheid
Een Type IV wordt gedreven door een gevoel voor rechtvaardigheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor een betere wereld. Daarmee overstijgt dit type persoonlijke doelen of belangen. Het gaat om het grote plaatje. Dit type is praktisch en idealistisch en gaat steeds op zoek naar wat het beste is voor de ander en voor zichzelf. Dit type ziet het leven als een zoektocht.

30 Beroemde types Type I Type II Type III Type IV

31 “Character is not made in a crisis – It is only exhibited”
Dr. Robert Freeman

32

33


Download ppt "Persoonlijke Waarden Het waardenperspectief"

Verwante presentaties


Ads door Google