De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cliëntenraad Wmo Juni 2007. Totstandkoming Verordening Nieuwe verantwoordelijkheid Wmo – Verordening Cliëntenparticipatie; Al inspraak d.m.v. klankbordgroepen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cliëntenraad Wmo Juni 2007. Totstandkoming Verordening Nieuwe verantwoordelijkheid Wmo – Verordening Cliëntenparticipatie; Al inspraak d.m.v. klankbordgroepen."— Transcript van de presentatie:

1 Cliëntenraad Wmo Juni 2007

2 Totstandkoming Verordening Nieuwe verantwoordelijkheid Wmo – Verordening Cliëntenparticipatie; Al inspraak d.m.v. klankbordgroepen (kbg); Themabijeenkomst Cliëntenparticipatie; Enquête alle doelgroepen; Conceptverordening voorgelegd aan kbg; Verordening vastgesteld door raad op 8 mei.

3 Cliëntenraad Wmo Doel: Belanghebbenden in Hoorn betrekken bij voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van het Wmo-beleid; Bijdragen aan de totstandkoming en verbetering van het integraal gemeentelijk Wmo-beleid.

4 Cliëntenraad Wmo Doelgroepen: a.Ouderen; b.Lichamelijk gehandicapten; c.Verstandelijk gehandicapten/ouders met een gehandicapt kind; d.Mantelzorgers e.Vrijwilligers f.Cliënten met een psychische of psychosociale problematiek g.Jongeren h.Daklozen i.Verslaafden

5 Cliëntenraad Wmo Alle doelgroepen leveren 1 lid en 1 vervangend lid. Sommige doelgroepen nog niet vertegenwoordigd

6 Cliëntenraad Wmo Benoemd door het College van B&W Hoorn per 19 juni Doelgroep verslaafden Stichting WAET dhr. D.J. Oost (lid) / dhr. R. Wieffering (verv. lid) Doelgroep ouderen Ouderenraad Mw. C.E.J. de Vries (lid) / mw. D. IJskes-Slegers (verv. lid) Doelgroep vrijwilligers vrijwilligerscentrale mw. M. Zwart Mantelzorgers Dienstencentrum mw. Elly Weel

7 Cliëntenraad Wmo Doelgroep Ggz-cliënten Basisberaad mw. E. van der Zee (lid) en mw. E. Willemsen (verv. lid) Doelgroep daklozen St. het Zwervertje Dhr. P. de Boer Doelgroep minima Cliëntenplusraad Dhr. J. Ipema

8 Cliëntenraad Wmo Onafhankelijk Integer Vertegenwoordiger doelgroep Hoorn

9 Cliëntenraad Wmo Adviezen schriftelijk aan het college van B&W; Adviezen zijn afgestemd met de doelgroep/achterban; Tenminste éénmaal per jaar overleg tussen B&W en Cliëntenraad Wmo; Eénmaal per jaar evaluatie samenwerking met college en functioneren Cliëntenraad Wmo.

10 Cliëntenraad Wmo Vergaderstukken en adviezen worden gepubliceerd op www.wmohoorn.nlwww.wmohoorn.nl -> categorie nieuws -> Cliëntenraad Wmo Ambtelijk ondersteuner: Tanja Schepers t.schepers@hoorn.nl 0229-25 26 76


Download ppt "Cliëntenraad Wmo Juni 2007. Totstandkoming Verordening Nieuwe verantwoordelijkheid Wmo – Verordening Cliëntenparticipatie; Al inspraak d.m.v. klankbordgroepen."

Verwante presentaties


Ads door Google