De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

” Moeilijke keuze, Drenthenieren of Doorwerken” “Doe je toch gewoon alle twee”

Verwante presentaties


Presentatie over: "” Moeilijke keuze, Drenthenieren of Doorwerken” “Doe je toch gewoon alle twee”"— Transcript van de presentatie:

1

2 ” Moeilijke keuze, Drenthenieren of Doorwerken” “Doe je toch gewoon alle twee”

3 Landbouw & Industrie © Rob Vinke Consultancy 2011

4 Projecten & Dienstverlening © Rob Vinke Consultancy 2011

5 Netwerk van Netwerken © Rob Vinke Consultancy 2011

6 1.1989: Omhalen van de Berlijnse Muur 2.1995: Verspreiding WWW en Netscape 3.Word, exel, PP, e-mail 4.Toevoegen van gegevens 5.Kernactiviteiten en uitbesteding 6.Werk over grenzen heen 7.Werken in steeds grotere ketens DRIEVOUDIGE VERSTERKING Geldloos Tijdloos Plekloos SNELHEID IN VERSNELLING (Friedman) © Rob Vinke Consultancy 2011

7 NEOCORTEX HERSENSTAM LIMBISCHSYSTEEM 1:1 1:5 1:27 S-R S-o-R s-O-r © Rob Vinke Consultancy 2011

8 AAPJES IN DE COMFORT ZONE © Rob Vinke Consultancy 2011

9 Bedrijven Not for profit Overheden © Rob Vinke Consultancy 2011

10 Bedrijven Not for profit Overheden Bedrijven Not for profit Overheden © Rob Vinke Consultancy 2011

11 Bedrijven Not for profit Overheden © Rob Vinke Consultancy 2011

12 DE HARDE KERN BLIJFT het beste halen uit mensen en je organisatie: cultuur vieren, reflecteren en leren: werkwijze ieder talent telt: houding vanuit de menselijke maat en positieve aandacht: inzet nieuwe verbindingen maken, nieuwe kleefstof: uitdaging een leven lang leren en bewegen: 2 e natuur © Rob Vinke Consultancy 2011

13 HR, LOOPBAAN EN VERANDEREN? om generaties, flexbanen en het nieuwe werken? om schaarste aan middelen en mogelijkheden? om zin in werk te houden en breed inzetbaar te blijven? om nieuwe kansen te bieden aan professionaliteit? om de mee- en de tegenstroom te volgen? om de boven- en onderstroom te doorgronden? © Rob Vinke Consultancy 2011

14 GENERATIES ‘Eigenwijs’ –Generatie W 1940-1955: Babyboomers/ ‘Eigenwijs’ ‘Loyaal’ –Generatie X 1955-1970: Harde werkers / ‘Loyaal’ ’Pragmatisch’ –Generatie Y 1970-1985: Toepassers/ ’Pragmatisch’ ‘Uitnutten’ –Generatie Z 1985-2000: Einstein / ‘Uitnutten’ ‘Verwarmen’ –Generatie A 2000-2015: Verbinders / ‘Verwarmen’ © Rob Vinke Consultancy 2011

15 GENERATIES NAAR DE TOEKOMST: Generatie: Babyboomers (geb.1940-1955) –Uitdaging: anderen de ruimte geven & betrokken blijven –Aandacht voor wat ze wel kunnen –Demotie, ZZP, deeltijdcontracten © Rob Vinke Consultancy 2011

16 kernkwaliteit energiek en overtuigd van gelijk eigenwijs en uniek kernkwaliteit energiek en overtuigd van gelijk eigenwijs en uniek Generatie Babyboomers 1940-1955 Generatie Babyboomers 1940-1955 valkuil onveranderbaarheid eenrichtingverkeer valkuil onveranderbaarheid eenrichtingverkeer allergie drammerigheid stelt geen vragen allergie drammerigheid stelt geen vragen uitdaging volgzaamheid leergierig bliven uitdaging volgzaamheid leergierig bliven leren door gewoontevorming klassikaal en in vaste routines leren door gewoontevorming klassikaal en in vaste routines Niet openstaan voor andere leerwerelden mist aansluiting bij het nieuwe leren Niet openstaan voor andere leerwerelden mist aansluiting bij het nieuwe leren zij leren nu eenmaal zoals ze leren alleen onder hun voorwaarden leren ze zij leren nu eenmaal zoals ze leren alleen onder hun voorwaarden leren ze openstaan voor andere leerstijlen uitproberen van andere leersituaties openstaan voor andere leerstijlen uitproberen van andere leersituaties © Rob Vinke Consultancy 2011

17 GENERATIES NAAR DE TOEKOMST: Generatie: Harde werkers (geb. 1955-1970) Uitdaging: niet uitgeblust raken Nieuwe talenten aanboren, per 5-7 jaar veranderen Werk-privé balans op orde brengen © Rob Vinke Consultancy 2011

18 GENERATIES NAAR DE TOEKOMST: Generatie: Toepassers (geb. 1970-1985) Uitdaging: omzeilen van het keuzedilemma & verveling tegengaan Talent en Markt optimaliseren Nieuw perspectief bieden per drie a vijf jaar © Rob Vinke Consultancy 2011

19 GENERATIES NAAR DE TOEKOMST: Generatie: Einstein/uitnutters (geb. 1985- 2000) Uitdaging: emotioneel volwassen worden & contact met de reële wereld hervinden Leren wat werkverbanden zijn Snel ruimte en veel aandacht geven © Rob Vinke Consultancy 2011

20 kernkwaliteit uitnutten bestaande kennis virtuele totale netwerkfocus Generatie Einstein 1985-2000 valkuil geen kennisvernieuwing verdwalen in het netwerk allergie uitzuigers van anderen eigen belang altijd eerst uitdaging opzoeken van de reële wereld geduldig oefenen en groeien leren door alles tegelijk te doen ik-gerichte, proberende leerstijl Geen geduld voor ontwikkeling leren van anderen onontgonnen gebied Leren met een hedonistische bril ongeduldig stapelen van leersituaties Leren door fouten maken en reflecteren verplaatsen in andere leerstijlen © Rob Vinke Consultancy 2011

21 GENERATIES NAAR DE TOEKOMST:  Generatie: Verbinders (geb. 2000-2015) Uitdaging: zoek de kracht van andere generaties Van keuzen teamkansen maken Via snuffelstages binnenhalen en via alumnibeleid binnen houden © Rob Vinke Consultancy 2011

22 HET JAAR 2030 40% is jonger dan 50 jaar en 60% is ouder Iedereen werkt in een veelheid van contracten Communicatie volledig via sociale media Regionale verankering, meer samenwerken Samenwerking tussen generaties is de kernSamenwerking tussen generaties is de kern Hoe organiseren we dat in loopbanen?Hoe organiseren we dat in loopbanen? © Rob Vinke Consultancy 2011

23 Ouderenbeleid Levensfase gericht personeelsmanagement Generatiegericht beleid © Rob Vinke Consultancy 2011

24 Kernwaarden Kunnenkunnen Kernwaarden geven nemen nemen geven willenKernambities Kernambities © Rob Vinke Consultancy 2011 Dubbele uitwisseling Cultuur Vaardigheid ORGANISATIEMEDEWERKER Uitwisseling UITWISSELING OPBRENGSTEN

25 functie competentie uniciteit waarde arbeidsrecht mediation communicatie gesprek stoel rol persoon mens opdracht ruimte vrijheid betrokkenheid africhtend lerend explorerend levend vast flexibel flow uitwisseling manager leider coach groep verzorgen belonen waarderen toevoegen Arbeid Werk Passie Bestemming © Rob Vinke Consultancy 2011 stabiel, routine STAANDE ORGANISATIE eenmalig, nieuw PROJECT ORGANISATIE vrij regelend NETWERK ORGANISATIE duurzaam INTEGRATIEVE ORGANISATIE ORGANISATIETYPERINGEN

26 © Rob Vinke Consultancy 2011 Vaardigheden & Begaafdheden Motivatie, Persoonlijkheid & Cultuur Potentieel gedrag Getoond gedrag vergroten zelfvertrouwen & bieden van perspectieven opbouwen realistisch zelfbeeld versterken actie- bereidheid Zelfbeeld- gesprek GEPASSIONEERD WERKEN Lenige inzetbaarheid Passie

27 W illen KunnenMogen Omstandigheden Resultatenboekwerk © Rob Vinke Consultancy 2011 INZETBAARHEIDPASPOORT Leefstijl Levensfase Inzet van begaafdheden Droom & ambitie Talent/markt APK

28 © Rob Vinke Consultancy 2011 Kern begaafdheid Primaire begaafdheid Secundaire begaafdheid Tertiaire ‘begaafdheid’ EnergiebronEnergiebron Voedt energiebron Vernietigt energiebron Verbruikt energiebron Motivatie BEGAAFDHEID EN ENERGIE

29 © Rob Vinke Consultancy 2011 Soorten planningsacties: 1 Blijf zitten waar je zit en verroer je niet Demotivatie Goede mensen gaan weg en de minder goede blijven Zwakke beoordeling en POP-gesprekken Onduidelijke afspraken WIE PROFITEERT VAN DE ONDUIDELIJKHEID?

30 © Rob Vinke Consultancy 2011 Soorten planningsacties: 2 Kaasschaaf, LIFO, afspiegeling, onmisbaarheid Demotivatie, angst, onzekerheid Te veel jonge aanwas verdwijnt, te weinig beweging Van aanslag op talent naar talentvernietiging Solidair met de procedure en rechten, niet met de toekomst VERKEERDE AANDACHT?

31 © Rob Vinke Consultancy 2011 Soorten planningsacties: 3 Word ondernemer van je eigen talent motivatie, loopbanen en cultuur niet het binden maar het boeien en verbinden snuffelstages binnen en buiten de organisatie scherpe evaluaties en concrete POP-afspraken inzetbaarheid paspoort Motivatie en mensen inzetten op hun primaire begaafdheid DUIDELIJKHEID IS TROEF!

32 Doen wat werkt!Hoe verder met mobiliteit? Doen wat werkt! Omzetten in kracht!De druk van de bezuinigingen. Omzetten in kracht! Doorpakken!Wat moeten P&O, Mobiliteitscentrum, gemeente secretarisssen, bestuurders OR-en? Doorpakken! Motivatie is kosteloos!Talentontwikkeling zonder budget. Motivatie is kosteloos! Iedereen uit de comfort zone!Willen we echt mobiliteit? Iedereen uit de comfort zone! Van praten naar doen!Van praten naar doen! Alle successen in beeld en de successen delenAlle successen in beeld en de successen delen © Rob Vinke Consultancy 2011 Wat te doen?

33 VIER LEERPUNTEN De oude industriële wereld is voorbij, oude zekerheden ook. Boeien en binden wordt verbinden Iedereen moet ondernemer worden van zijn of haar talent. Volg je sterke punten Iedere tijd vraagt om scherpte in loopbaanbeleid, flexibele schillen, generatiebeleid en het nieuwe werken De druk is hoog, de mogelijkheden groot en nog lang niet benut Zonder regionale verankering zijn we kansloos


Download ppt "” Moeilijke keuze, Drenthenieren of Doorwerken” “Doe je toch gewoon alle twee”"

Verwante presentaties


Ads door Google