De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(F)ACT (DOEN) Harry Gras, Albert van Keijzerswaard, Casper Nusselder, Margret Overdijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(F)ACT (DOEN) Harry Gras, Albert van Keijzerswaard, Casper Nusselder, Margret Overdijk."— Transcript van de presentatie:

1 (F)ACT (DOEN) Harry Gras, Albert van Keijzerswaard, Casper Nusselder, Margret Overdijk

2 Programma Wie zijn wij en waar werken wij.
Korte inleiding in de geschiedenis van (F)ACT. De ingredienten van (F) ACT. De valkuilen. Tips hoe in te voeren.

3 Divisie WA, Altrecht SBWU
Cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen EPA FACT - teams ACTteams Marktwerking en de oggz een lastig fenomeen. (Verhaal van Harrie Gras) Naar een meervoudige eigentijdse integrale aanpak.  (ENTER) Het zorgcoördinatieteam is een team wat samengesteld is uit mensen van de verslavingszorg (centrum maliebaan) en de geestelijk gezondheidszorg. Het team heeft twee sub teams: een oggz team en een act team. De doelstelling van het oggz team (front-office) is patiënten toe te leiden naar de reguliere zorg zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Het gaat om ernstige zieke psychiatrische patiënten met veelal een zorgmijdend karakter. De twee instellingen hebben onderling strikte afspraken gemaakt om een aanzienlijk populatie in zorg te nemen, te huisvesten en te blijven meewerken aan oplossingen. Afgesproken is om 600 meest moeilijke mensen die geen zorg ontvingen weer binnen de zorg te krijgen. Soms met dwang, maar in de driekwart van de gevallen door verleiding en vasthoudendheid (ENTER) Woonbegeleiding ambulant & woonlocaties Overige ketenpartners

4 (F)ACT Evidence Based practices
Implementation resource kit( no ) van substance abuse and mental health services administration,s (Samhsa) center for mental health services(cmhs) en de robert wood johnson foundation(rwjf) National program standards for ACT teams,Allnes,m.s.s.w.Knoedler. M.D., revised june 2003

5 Belangrijke principes
ACT is een organisatie model en een benaderingswijze en geen casemanagementmodel Het voornaamste doel is herstel met behulp van de lokale gemeenschap Act kent acht belangrijke karakters Act is ontwikkeld voor de meest moeilijke doelgroepen Hoe trouwer het model gevolgd wordt, hoe beter de uitkomsten

6 Geschiedenis (F)ACT Gestart in Mendota mental health Institute, Madison, Michigan Ontwikkeld in de jaren 70 Grondleggers: Arnold Marx, Leonard stein, en Mary Ann Test Reactie op sluiting van de psychiatrische ziekenhuizen Evidence based practice: onderzoeken gedaan naar kosten effectiviteit, belasting familie en kwaliteit van leven Oprichting assertive community treatment association Idee: geef ambulante zorg het niveau van klinische zorg

7 De gevolgen Nu is Act geïmplementeerd in 35 Amerikaanse Staten
Nu in Canada, Engeland, Zweden en Nederland en andere Europese landen. Uit onderzoek blijkt dat ACT leidt tot minder opnamedagen en een stabielere woonomgeving Plus een betere kwaliteit van leven en sociaal functioneren Patiënten zijn over het algemeen meer tevreden In Nederland nu 30 ACT teams en 95 FACT teams Bronnen: o.a patient outcomes research team (port), universtity of maryland

8 Doelstellingen ACT Voorkomen van relapse en (her)opname
Voorkomen van drop –out en maatschappelijk verval Integratie van patiënten in de lokale gemeenschap en maatschappij

9 Kenmerken van de doelgroep (patiënten met de grootste nood)
Oorspronkelijk ontworpen voor 20 % van de langdurig zorgafhankelijke Denk aan schizofrenie, bipolaire stoornis etc. Slecht sociaal functioneren in de lokale gemeenschap Geen werk of daginvulling Meerdere opnames achter de rug Frequent in contact met de acute dienst Bekend met verslavingsproblemen Frequent in aanraking geweest met justitie Slechte resultaten bij eerdere behandelingen, geen mogelijkheid tot behandeling in een regulier zorgprogramma Veel bijkomende psychosociale problemen Bijkomende somatische problemen Gebrekkige sociale vaardigheden Eigenlijk resistent voor andere benaderingswijzen

10 Actieve ingredienten volgens the Dartmouth Assertive Community Scale(DACTS)
Teambenadering Kleine caseload Gezamenlijke caseload Gezamenlijke verantwoordelijkheid Outreachend Geen beperking in duur van de zorg Flexibel 24 uurs bereikbaarheid

11 Geschiedenis FACT GGZ Noord-Holland Noord ontwikkelde functie ACT (remmers van veldhuizen) FACT team zorgt in een sub regio voor alle ambulante LZA zorg De moeilijkste 20 % (draaideur, zorgmijders) krijgen uit dit team volwaardige ACT De rest (stabieler, minder zorg intensief) krijgt vanuit een mulitdispinair team met alle Act disciplines zorg, behandeling en rehabiliatie met individueel casemanagement Idee: twee werkwijzen binnen 1 team

12 Teamopbouw ACT(theorie)
Verpleegkundigen Maatschappelijk werkenden Traject begeleiders Psychiater Psycholoog Verslavingsdeskundige Ervaringswerker Arts Teamsecretaresse Teammanager

13 Voordelen ervaringswerker
Geeft een voorbeeld van hoe het weer goed kan gaan en daarmee hoop Voorbeeld functie, modelling Grotere sensitiviteit voor zorgvragen (‘unmet needs’ ) Patiëntenperspectief Er is enig onderzoek dat positieve uitkomsten op patient niveau laat zien Empowerment

14 Gemeenschappelijke caselaod
Werkrelatie met meerdere hulpverleners uit hetzelfde team Dit is een natuurlijke wijze van relaties aangaan, gelijkend op de situatie in iedere groep Teamrelatie is veel minder vatbaar voor discontinuïteit (van 2 kanten) Hulpverlener minder burn-out, ruimte voor bespreken tegenoverdracht

15 Teamopbouw FACT bij 220 patiënten
0,8-1 fte psychiater 1.0 meewerkend voorman 7 fte cm, waarvan 1fte verslavingsdeskundigheid en 2fte spv 0,8 fte psycholoog 0,6 fte ervaringswerker 0,5 fte trajectbegeleidster

16 Verschillen ACT -FACT Doelgroep 20 % van de moeilijkste ACT –FACT Alle epa in een regio Aantal patiënten ACT, 100. FACT, Teamopbouw ACT, breed multidisciplinair. FACT= vaak act met psycholoog en woonbegeleiders Caseload 1: 10(ACT) 1: 15/25 (FACT) Psychiater ACT 1:100. FACT 0,8: 200 Op Act bord alle patiënten. Fact 20/30: BOPZ

17 Tevredenheid (F) ACt (F)act patiënten, familie en professionals zijn tevreden Continuïteit van zorg, daardoor meer kans op rehabilitatie en herstel ACT in grote steden en FACT in rurale gebieden FACT werkt als team in een kleinere subregio of in een wijk, hierdoor beter bekendheid met de wijk, kans op kwartiermaken, contact buurtmeester, signalering Contact met eerste lijn Kansen voor casefinding en casebinding

18 (F) ACT +: helpt richtlijnen helpt implementatie van richtlijn schizofrenie
Toolkit farmacotherapie Toolkit Cognitieve gedragstherapie Toolkit Gezinsbehandeling/psycho- educatie Toolkit Arbeidsrehabiliatie (IPS) Verslavingsproblematiek (IDDT)

19 (F) ACT Kwaliteitscyclus
(F) Act biedt veel mogelijkheden tot het gestructureerd invoeren van een kwaliteitscyclus met de nodige borging Iedereen een behandelplan, rehabilitatieplan en signaleringsplan Honos,Can, Cgi of Mansa geïntegreerd in de behandelcyclus, terugrapportage op geaggregeerd niveau Professionalisering Onderzoek dient altijd tot aanscherpen van praktijk Implementatie MD richtlijnen Leren werken volgens uitkomstenmanagement

20 Valkuilen of belemmerende factoren
Geen compleet team of niet multidisciplinair Onvoldoende commitment management Geen onderdeel van instellingsvisie: geen circuit Geen trekker, geen meewerkend voorman Geen vaste psychiater of te weinig- pillenboer Solistische inslag medewerkers teamleden ook actief in andere teams teamleden mogen geen ademende agenda hebben Inhoudelijk Kernprocessen Act niet volledig ingevoerd (Assesment, volledige beoordeling, behandelplan, werkwijze effectieve teams enz.)

21 (F) Act is teamwork Definitie van katzenbach (1999)
Beperkt aantal mensen, minder dan 12 leden Complementaire vaardigheden; technisch, functionele, besluitvormings-en interpersoonlijke Een gemeenschappelijke doelstelling en deeldoelstelling Een aantal gemeenschappelijke concrete prestatiedoelen of gezamenlijke te behalen resultaten Een gezamenlijke geaccepteerde werkaanpak, waarbinnen de leden zelf het werk doen en ook de leidinggevende een uitvoerende taak verricht De teamleden voelen zich wederzijds aanspreekbaar en aansprakelijk Het idee: van het creëren van clubgeest, werkvreugd en plezier

22 Waarom faalt een team? Veel onrust
Onduidelijkheid, geen visie, missie, doelstellingen, rollen, taken en werkafspraken De doelen zijn niet SMART geformuleerd Onderlinge verwachtingen zijn niet uitgesproken Slecht aangegeven grenzen en verantwoordelijkheden Ongeschikte leden Gebrek aan training in teamwork Ongeschikte leiderschapstijl Ineffectieve vergaderingen Geen verantwoordelijkheid nemen

23 Hoe nu (F) Act in te voeren en belemmeringen te voorkomen?
Middels bijvoorbeeld het doorbraak model PDSA

24 PDSA in vliegende vaart

25 Waarom? Doorbreken

26 DOEN

27 actie

28 snelheid

29 deadlines

30 Resultaten

31 Maar het invoeren of doorbreken is ook
oog hebben voor het proces

32 Niet alleen de bestemming is belangrijk maar ook de reis ernaar toe

33

34 De doorbraakmethodiek
Nolan-model Wat willen we bereiken? (smart-doel) Hoe weten we of een verandering een verbetering is? (meten) Welke verandering kunnen we invoeren die tot een verbetering leidt? (veranderen) plan act do R. Huijsman, vrij naar Deming study Borgen

35 Succes met de voortgang


Download ppt "(F)ACT (DOEN) Harry Gras, Albert van Keijzerswaard, Casper Nusselder, Margret Overdijk."

Verwante presentaties


Ads door Google