De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Triple P in de provincie Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Triple P in de provincie Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Triple P in de provincie Antwerpen
Inge Glazemakers Dirk Deboutte

2 A small effect in a large group has a bigger impact on the population level than a big effect in a small group (Rose, 1985)

3 Inleiding Vlaams epidemiologisch onderzoek toont aan dat 15%-21% van de kinderen gedrags- en of emotionele problemen heeft (Hellinckx & Grietens, 1994; Gheysels & Van Vlasselaer, 2008) Opvoedingsondersteuning vormt een belangrijke peiler bij de preventie, behandeling en zorg van zulke problemen (Wadell et al. 2007; Burke et al, 2008; Prinz et al.,2007,2009; Glazemakers & Deboutte, 2009)

4 ‘Klinisch paradigma’ inzake preventie minder doelmatig dan het ‘populatieparadigma’ (Rose, 1985; Attia et al. 2002; Heller & Patterson, 2006) WHO beveelt evidence-based populatieprogramma’s als Triple P aan ter preventie van gedrags- en emotionele problemen (WHO, 2004; 2009)

5 Telefonische Enquête N=640 parents %
Worry/concern about child during last year 40.6 -medical problem 29.8 -learning problem 24.3 -behaviour problem 17.0 -emotional problem 11.1 -social problem 5.16 Worry/concern about more than 1 domain 12.8 Sought help 66.6 Uncertain/questions about parenting during last year 23.4 -help from family 73.3 -help from professional 7.3 -help from teacher 6.3 -help from friends 4.5 Feel like no support in raising your child 18.4

6 Het Antwerps Project Start medio 2007
Implementatie op populatieniveau  verdeling volgens niveaus en arrondissementen Alle niveaus Aanbod van opleidingen (n=34),materialen voor ouders/HV, ondersteuning Doel: implementatie op korte termijn, vermindering in prevalentie 4% problemen  families Investering: € 5,44/ kind onder 12j Engagement Hulpverleners/organisaties

7 Zorg vs Opleidingsniveau
454 hv, 90% vrouwen uit 241 organisaties

8 Resultaten: bereik Level Kind & Gezin PROVANT L2 Seminaries 7.760 L2/3
10.000 645 L4G 1.146 L4S 219 L5 57 Total 9.827 19.827

9 Resultaten: Bereik 1 op 3 ouders kent Triple P Via:
Kind & Gezin: % Schoolnieuwsbrieven: 9.91% Triple P Brochure/poster/flyer: 8.26% Ouders die rapporteren te hebben deelgenomen aan het Triple P programma deden dat voornamelijk in de seminaries (60.7%)

10 Vragenlijsten: 7.431 Only two towns were no parents participated: Baarle-hertog and Wijnegem

11 Evaluatie: Satisfactie/Obstakels
Zowel ouders als HV zijn tevreden met het programma HV gebruiken het ook bij de ‘moeilijk bereikbare’ ouders  flexiebel gebruik HV rapporteren het leuk te vinden dat ze op hetzelfde ‘niveau’ staan als de ouders en dat ze de focus van de ouders kunnen terugbrengen naar de opvoeding

12 Evaluatie: Satisfactie/Obstakels
Ouders geven aan zich geholpen te voelen, maar voelen zich soms nog onzeker (4.8%-5.7%) HV hebben meer tijd nodig om zich voor te bereiden op de groepssessies dan op de individuele sessies HV hebben ongeveer een half uur meer tijd nodig per sessie dan wat aangegeven wordt in de handleiding Triple P kan niet alle problemen oplossen

13 Evaluatie: Outcome Opvoedingsvaardigheden
Emotioneel welzijn van ouders Functioneren van de kinderen Klinische scores Kwetsbare gezinnen

14 Resultaten: opvoedingsvaardigheden en emotioneel welbevinden
PS L3 (n= 196) L4S (n=147) L4G (n=813) L5 (n=31) laxness 0.30 0.51 0.43 overreactivity 0.40 0.97 0.47 hostility 0.36 0.50 Total 0.83 0.68 DASS L4S (n=147) L4G (n=813) L5 (n=31) depression 0.28 0.18 anxiety 0.13 stress 0.32 0.24 Total 0.19

15 Resultaten: Functioneren van de kinderen
SDQ L3 (n=196) L4S (n=147) L4G (n=813) L5 (n=31) emotional 0.19 0.28 0.20 conduct 0.26 0.67 0.25 0.81 hyper 0.11 0.31 0.18 peer 0.10 0.14 prosocial 0.21 0.32 0.22 total 0.05 0.55 0.33 impact 0.08

16 Effecten Gedragsproblemen
11% 27 38%

17 Effecten Emotionele Problemen
7% 4855%

18 Effecten Depressie 8% 5967%

19 Effecten Stress 11% 5667

20 Kwetsbare gezinnen Kinderen in de kinder- en jeugdpsychiatrie (n=25)
Alleenstaande ouders (n=96) Ouders in armoede (inkomen onder € 835/maand) (n=50) Ouders met intellectuele beperkingen (n=30)

21 Kwetsbare kinderen: Kinderen in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Triple P beter dan enkel reguliere zorg op: Emotie (d=0.66) Gedrag (d= 0.71) Depressie ouders (d= 1.2) Opv.vaardigheden (overreactiviteit) (d=0.74)

22 Kinderen in kinder- en jeugdpsychiatrie: SDQ-Emotie

23 Kinderen in Kinde- en Jeugdpsychiatrie: SDQ-Gedragsproblemen

24 Kinderen in Kinder- en Jeugdpsychiatrie: NOSI-Depressie

25 Kinderen in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie: NOSI-Totaal

26 Kinderen in de kinder- en Jeugdpsychiatrie PS-Overreactiviteit

27 Kwetsbare ouders: Opv. vaardigheden en emotioneel welbevinden
PS Poor parents (n=50) Single parents (n=96) Parents with ID (n=30) laxness 0.32 0.37 overreactivity 0.29 0.50 hostility 0.42 Total 0.46 0.65 0.62 DASS Poor parents (n=50) Single parents (n=96) Parents with ID (n=30) depression 0.24 anxiety 0.15 0.34 stress 0.28 Total 0.25 0.32

28 Kwetsbare ouders: Functioneren van het kind
SDQ Poor parents (n=50) Single parents (n=96) Parents with ID (n=30) emotional 0.18 conduct 0.33 0.70 0.49 hyper peer prosocial total 0.15 impact 0.25 0.50

29 Conclusies Triple P is effectief, ook bij kwetsbare gezinnen
Ook al wordt er geregistreerd in Vlaanderen, tot vandaag kunnen we niet zeggen of er een daling is in prevalentie Verspreiding en gebruik van het programma zijn bevredigend Indicaties voor problemen in de implementatie van Niveau 2/3 Ondersteuning belangrijk (verlies HV)

30 Conclusies Tijdsinvestering HV hoger dan verwacht
Zowel op het niveau van de HV, de organisaties als in de Vlaamse regelgeving, blijkt de implementatie van een evidence-based programma als Triple P niet evident


Download ppt "Triple P in de provincie Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google