De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 WELKOM!. 1 Experimenteren is leren!? Over Vlaamse experimenten en buitenlandse ervaringen met persoonlijke financiering Hans Gevers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 WELKOM!. 1 Experimenteren is leren!? Over Vlaamse experimenten en buitenlandse ervaringen met persoonlijke financiering Hans Gevers."— Transcript van de presentatie:

1 0 WELKOM!

2 1 Experimenteren is leren!? Over Vlaamse experimenten en buitenlandse ervaringen met persoonlijke financiering Hans Gevers

3 2 1.De Vlaamse experimenten 2.Leren uit binnen- en buitenland 3.Vraagstukken voor nu en de toekomst Hans Gevers

4 3 Hoe het maatschappelijk debat over persoonlijke financiering begon (jaren ’80)  Personalisering: zelfbeschikking  De-professionalisering: autonomie  De-familisering: erkenning en compensatie van mantelzorg  Marktwerking: personen uit voorzieningen halen Hans Gevers 1.De Vlaamse experimenten

5 4 Hoe Vlaanderen van start ging met persoonlijke financiering voor personen met een handicap (1997)  Het beleidsexperiment -Wetenschappelijk onderzoek betrekken bij de implementatie en evaluatie -Kenmerkend: veel onzekerheden -Consistentie op langere termijn analyseren Hans Gevers 1.De Vlaamse experimenten

6 5 Het Vlaamse PAB-experiment als beleidsexperiment Hans Gevers 1.De Vlaamse experimenten Bron: Schoenmaekers & Gevers (2012: 65)

7 6 Het Vlaamse PGB-experiment als beleidsexperiment Hans Gevers 1.De Vlaamse experimenten Bron: Schoenmaekers & Gevers (2012: 68)

8 7 Naast het maatschappelijk ook een wetenschappelijk parcours Hans Gevers 1.De Vlaamse experimenten Bron: Schoenmaekers & Gevers (2012: 67)

9 8 Voorwaarde:  Onderzoeksdesign laten aansluiten bij het experimenteel design Meerwaarde:  Inzicht in evoluties binnen en tussen groepen en beleidsinstrumenten  Het beleid met formele conclusies ondersteunen bij incrementele vorming van regelgeving Hans Gevers 1.De Vlaamse experimenten

10 9 De Vlaamse experimenten  leerervaringen van gebruikers, persoonlijke assistenten en VAPH-zorgvoorzieningen (micro- en meso-niveau) De gebruikers van een budget:  Alle doelgroepen kunnen het gebruiken –Maar meer personen met een fysieke beperking maken er gebruik van  Zorggebruik: –Groot belang van mantelzorg –Inzetten van persoonlijk assistenten van binnen en buiten het sociaal netwerk –Beperkte inzet van gespecialiseerde VAPH-zorg  Evaluatie door de gebruiker –Algemeen grote tevredenheid: meer greep op de zorgsituatie en het leven –Niet neutraal ten aanzien van de subjectieve financiële situatie –Organisatie en administratie is een knelpunt: vraagt veel skills Hans Gevers 2. Leren uit binnen- en buitenland

11 10 De persoonlijk assistenten:  worden ingezet met als doel: meer zorg op maat en het verlichten van mantelzorg  persoonlijke relatie tussen zorgvrager en assistent: ‘de klik’  relatief groot verloop  statuut in een grijze zone  externe assistenten meer ‘professioneel’  betaalde mantelzorgers zijn ‘proto-professionals’ Hans Gevers 2. Leren uit binnen- en buitenland

12 11 De gespecialiseerde VAPH-zorgaanbieder:  persoonlijke financiering is ook een nieuwe organisatiefinanciering  vraagt een nieuwe praktijk inzake interne organisatie en een andere visie inzake dienstverlening  veel flexibiliteit van personeel vs. stringente arbeidswetgeving  vrees voor afname aan zorgkwaliteit  persoonlijke financiering niet als enige financieringsmechanisme voor de organisatie Budgethouder blijft voor gespecialiseerde zorg sterk afhankelijk van beschikbaarheid, mogelijkheden en bereidheid van VAPH-zorgaanbieders Hans Gevers 2. Leren uit binnen- en buitenland

13 12 Het ontstaan van een zorgmarkt:  De mogelijkheid om met diverse aanbieders een zorgmozaïek te gaan samenstellen  Hybride zorgvormen ontstaan die afwijken van de originele PAB- formule  Aanzuigeffect met push- en pull-factoren Hans Gevers 2. Leren uit binnen- en buitenland

14 13 Wat kan het buitenland ons leren?  Leerervaringen bij de gebruikers zijn relatief gelijklopend met Vlaanderen  Leren van de systeemkenmerken (meso- en macroniveau) Hans Gevers 2. Leren uit binnen- en buitenland

15 14 Systeemkenmerken: - Verankering in de sociale zekerheid -Creëert een recht op zorg -Voor iedereen, ook 65+ -Bestuursniveau (lokaal, regionaal of nationaal) -Mix van zorg in natura en cash-budgetten -Mate van regulering en controle -Hoogte van de budgetten: varieert sterk -Al dan niet rekening houden met inkomen / vermogen -Al dan niet rekening houden met aanwezige mantelzorg -Professionele omkadering en begeleiding Hans Gevers 2. Leren uit binnen- en buitenland

16 15 Duitsland: Budgetstelsel in de sociale zekerheid, weinig gereguleerd dat inzet op transfers naar de informele zorgverleners met een beperkt budget. Er ontstaat hierdoor een zwarte markt aan zorgverleners. Engeland: Geoormerkte budgetstelsel met lokale implementatie voor het inkopen van formele zorgdiensten, opgevolgd door een ‘care manager’. Nederland: Sterk gereguleerd budgetstelsel gefinancierd uit de nationale zorgverzekering. De macro- budgettaire houdbaarheid staat sterk onder druk. Vlaanderen: Sterk gereguleerd en royaal budgetstelsel buiten de sociale zekerheid en beperkt tot personen met een handicap. Stringente macro-budgettering en wachtlijsten. Hans Gevers 2. Leren uit binnen- en buitenland

17 16 -Wachtlijst en aanzuigeffect  1 toegangspoort met gelijkaardige zorgalternatieven en vrije keuze -Een recht op zorg?  Sociale zekerheidslogica of een bijstandslogica  Beheersbaarheid van de kosten (macro-budgettaire controle) -Bureaucratische beheersbaarheid  Administratieve impact voor de overheid en cliënt (micro-budgettaire controle) Hans Gevers 3. Vraagstukken voor nu en de toekomst

18 17 -Mantelzorg en gebruikelijke zorg: vergoeden?  Gelijkheidsprincipe vs. Efficiëntieprincipe -Inkomen en vermogen  Rekening houden met? -Ouderen  Staatshervorming als opportuniteit? Hans Gevers 3. Vraagstukken voor nu en de toekomst

19 18 “Doorheen onze evaluaties loopt het pleidooi voor een stelsel dat een gelijke en billijke uitkomst realiseert, gebaseerd op keuzevrijheid van zorgvragers, met meer greep op hun zorg- en leefsituatie. Want het ideaal blijft, vijftien jaar na de start van het eerste PAB-experiment, richtinggevend.” Hans Gevers

20 19 Succesvolle innovatie Persoonlijke zorgbudgetten als casus Jef Breda

21 20 Hoe - een nieuw en sterk van de geldende praktijk verschillend concept vormgeven, - het concept naar velen verantwoorden, - en het daarna als (een, enig?) richtsnoer in een veld veralgemenen? Jef Breda

22 21 1. Afstand nemen van de geldende praktijk “Zelf zorg sturen” is vanaf de start als “geïsoleerd” concept vorm gegeven: - eerst als “experiment” - daarna in aparte commissies, - met aparte wachtlijsten, - een eigen administratie, - een eigen externe ondersteuning, door deels nieuwe organisaties Jef Breda

23 22 Gerealiseerd via gestage groei van de middelen (tegelijk ook voor het bestaande, klassieke aanbod), wat een open conflict voorkwam Ondersteund door - een nieuwe groepsvorming, - een nieuwe ideologie - én collectieve actie Jef Breda

24 23 2. De nieuwe activiteiten vestigen Tijdens deze gescheiden ontwikkeling werd gebouwd aan het verwerven van legitimiteit: verantwoording, steun - werkt het? - sluit het aan bij geldende maatschappelijke waarden en principes? - is het politiek verdedigbaar? - krijgt het navolging? Jef Breda

25 24 - het blijkt te werken, wel belastend beheer voor gebruiker én administratie - autonomie staat voorop, kan in dagdagelijkse situaties, met blijvende informele steun - kostprijs-argumenten, de-institutionalisering, aloude antagonie ten opzichte van bestaande sectorvormen - snelle verspreiding, toch reserves bij subgroepen Jef Breda

26 25 3. Een nieuwe vorm voor het gehele veld De gescheiden ontwikkeling loopt uit op een wijziging van het veld zelf. Twee onderscheiden logica’s kunnen niet los van elkaar functioneren, vergen een of andere vorm van afstemming, prioriteit of gemeenschappelijk overstijgend uitgangspunt. Ook daartoe het keurslijf van de “klassieke” aanbieders verwijderen, meer alternatieven bieden én grotere autonomie voor de zorgvrager tegelijk. Jef Breda

27 26 Is een nieuwe fase in de vernieuwingsopgave Niet zeker dat het lukt - het overstijgen van antagonistische uitgangspunten is niet onmogelijk maar zeker lastig - stoorzenders liggen zo op de loer, temeer omdat de maatschappelijke vraag naar zorg veel groter is geworden Jef Breda

28 27 Een zekere mate van consensus is daarvoor noodzakelijk: geen compromis ten halve, maar gedeelde uitgangspunten noodzakelijk En zal een eerder langdurig proces worden Jef Breda

29 28 Colloquium ‘Hoe Cash zorg verandert’ Ritje Pauwels Raadgever sector Personen met een Handicap Kabinet Vlaams minister Jo VANDEURZEN 22 juni 2012 Ritje Pauwels

30 29 Ritje Pauwels Introductie: “Outing is in”

31 30 “Outing is in” Ritje Pauwels

32 31 “It’s the context, stupid!” De context …. Onderschat? Ritje Pauwels Vlamingen: solidair …. op afstand

33 32 Ritje Pauwels “het bouwproject”

34 33 1. De bouwstenen a) PAB ont-moet “Zorg in Natura” b) Differentiatie in de “Zorg in Natura” c) De Zorgregie en de langst wachtenden Ritje Pauwels

35 34 a) PAB ont-moet Zorg in Natura Op de website van de VAPH voorziening “DS”: aanbod van: -geïntegreerd onderwijs;geïntegreerd onderwijs -begeleid werken;begeleid werken -thuisbegeleidingsdienst ’t Spoor;thuisbegeleidingsdienst ’t Spoor -trajectbegeleiding;trajectbegeleiding -dienst persoonlijke assistentie;dienst persoonlijke assistentie -zorgconsulentschap in het kader van persoonlijk assistentiebudget. “zorgconsulentschap in het kader van persoonlijk assistentiebudget Ritje Pauwels

36 35 a) PAB ont-moet Zorg in Natura Ritje Pauwels

37 36 a) PAB ont-moet Zorg in Natura Ritje Pauwels

38 37 a) Differentiatie in de Zorg in Natura Ritje Pauwels

39 38 b) Differentiatie in de Zorg in Natura Ritje Pauwels

40 39 c) Zorgregie en lang wachtenden Ritje Pauwels Rapport lang wachtenden VGPH

41 40 Het budget is bekend!: 26/04/2009 Posted by nele09 under Uncategorized 1 Comment Uncategorized 1 Comment Yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss! Ik heb vandaag mijn brief ontvangen van het VAPH! De brief met mijn budget! Ik kon me geen mooier verjaardagscadeau inbeelden! Aan iedereen die de hele tijd aan mij zit te vragen hoe het nu zit, wanneer ik kan starten, of ik nu nog altijd geen assistenten in dienst heb, aan alle sceptici die denken dat ik precies nooit met mijn PGB kan starten: het is zover! Ik weet nu hoeveel budget ik zal hebben, dus kan ik starten! Ritje Pauwels

42 41 Uit het verslag van de budgethoudersvereniging deel uitmakend van het PGB expertencomité: “Er is nood aan correctie van het zorgzwaarte instrument en de budgetbepaling. In plaats van budgetten af te leiden van een op voorhand vastgelegd macro budget en de inschaling te zien als een middel om dat budget aan de hand van een vergelijking van zorgzwaartes tegenover elkaar;,dus eigenlijk om de schaarste te verdelen, vertrekken we beter van een reële vaststelling van de ondersteuningsnood in uren en soort ondersteuning en berekenen we op basis van reële kostprijsberekeningen het budget. “ Ritje Pauwels

43 42 Project Persoonlijke Toekomstplanning Ritje Pauwels

44 43 2.DE ORDENING : Perspectief 2020 Twee kerndoelstellingen Hefbomen voor noodzakelijke kanteling Decentralisatie, empowering, responsabilisering Kwaliteit van bestaan Ritje Pauwels

45 44 Perspectief 2020 Nieuw Ondersteuningsbeleid voor Personen met een Handicap Ritje Pauwels

46 45 Ritje Pauwels Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Twee doelstellingen: Zorggarantie in 2020 voor mensen met een handicap, met de grootste ondersteuningsnood Vraaggestuurde zorg en ondersteuning aan geïnformeerde gebruikers in 2020

47 46 Hefbomen voor noodzakelijke kanteling Ritje Pauwels

48 47 Hefbomen voor noodzakelijke kanteling ROG’s en RPC’s Ritje Pauwels

49 48 Hefbomen voor noodzakelijke kanteling

50 49 Hefbomen voor noodzakelijke kanteling

51 50 Tot besluit Ritje Pauwels

52 51 Bedankt voor uw aandacht! Vragen en Discussie


Download ppt "0 WELKOM!. 1 Experimenteren is leren!? Over Vlaamse experimenten en buitenlandse ervaringen met persoonlijke financiering Hans Gevers."

Verwante presentaties


Ads door Google