De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coachen 2 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coachen 2 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Coachen 2 november 2010

2

3 1

4 2

5 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 Coachings vaardigheden
bekwaam onbekwaam onbewust bewust

14 Typering Mentor Sportcoach Docent Teamleider

15 1. Voorfase 2. Orientatiefase 3. Machtsfase 4. Affectiefase 5
1. Voorfase 2. Orientatiefase 3. Machtsfase 4. Affectiefase 5. de Autonome Groep 6. Afsluitingsfase

16 Voorfase Er is al geschiedenis, die ligt buiten de groep
In onderwijs worden grenzen en doelen buiten de groep ontworpen Doelstellingen zijn vaak al bepaald

17 Voorfase Dit heeft de school al gedaan
Vertaling van doelstelling in een programma van activiteiten Keuze van werkvormen Gedachten over taakverdeling Groepssamenstelling en groepsgrootte Voorfase

18 2. Oriëntatiefase

19 Oriëntatiefase Afhankelijk gedrag van leiding en sturing
Aansluiting op bestaande structuren en procedures (waarom lijkt dit niet op les..?) Vragen en onzekerheden rond ‘eigen’ positie in de groep Helder krijgen van taak Vertrouwen en acceptatie Aarzelende ontwikkeling van eigen taakstructuur

20 Oriëntatiefase Het helder krijgen van de taak en van ieders bijdrage daaraan resulteert in een gemeenschappelijke doelstelling en in een groeiende differentiatie en rolverdeling. Dit komt in plaats van de aanvankelijke stereotiepen en vooroordelen ten opzichte van elkaar

21 Oriëntatiefase Advies: werk taakgericht

22 Oriëntatiefase Visualiseer de wijze van samenwerken

23 … houdt andere contraproductieve denkpatronen in stand
Oriëntatiefase Als leidinggevende heb ik ervoor te zorgen dat de resultaten worden behaald. Als er problemen zijn kan ik die het snelste oplossen. VALKUILEN … houdt andere contraproductieve denkpatronen in stand

24 3. Machtsfase

25 Machtsfase Aandacht voor het interne groepsfunctioneren
Onderlinge betrekkingen worden belangrijk De groep gaat de opgelegde (leiderschap) structuur vervangen door een passende eigen invloedsverdeling De groep wordt het eens over doelen en procedures

26 Machtsfase Hoeveel macht heb ik?
Wie heeft er macht of invloed over mij? Waar ligt de controle of sturing van wat we doen? Door wie zal ik me laten beïnvloeden en hoe?

27 Machtsfase Er zijn samenwerkingsproblemen zichtbaar.
Coach op eigenaarschap van het proces. Oefening: Maak een logo waaruit de interactielijnen blijken.

28 Machtsfase advies: bespreek dit als denkpatronen
We bereiken nooit ons doel, omdat we de hele tijd praten over samenwerking. We zijn een heel gezellig team, want we hebben nooit ruzie. Mijn team is eigenwijs, ze doen nooit wat ik wil advies: bespreek dit als denkpatronen

29 Machtsfase Samenwerking is een groepscompetentie ‘overdenking’

30 4. Affectiefase tekst

31 Affectiefase Er is taakvolwassenheid en dat maakt de groep een team
Het team gedraagt zich als geheel volwassen ten aanzien van het resultaat en ten aanzien van de interne interactie om collectieve en individuele belangen te behartigen

32 Affectiefase Persoonlijke betrokkenheid wordt bevraagd
Er komt een relatiepatroon, waarin de onderlinge verhoudingen geregeld zijn, tot stand Soms emotionele tegenstellingen: grote groepsverbondenheid vs afstand en zakelijkheid

33 Affectiefase Hou groep op koers door oefeningen Bijvoorbeeld:
Twee subgroepen. Creëer een lastige situatie voor de andere groep. Speel daar mee een rollenspel. Inventariseer de oplossingen

34 5. De autonome groep Eigen taakstructuur, invloedverdeling en relatiepatroon is ontwikkeld Groepsklimaat is niet een opgelegde structuur Niet de onderlinge wisselwerking staat voorop, maar de individuele bijdrage vanuit een persoonlijke betrokkenheid

35 De autonome groep Eigenaarschap op resultaat
Eigenaarschap op inhoud van werk Eigenaarschap op procedures van het werk Eigenaarschap op proces van samenwerking in het team Eigenaarschap op proces van samenwerking met andere teams of organisaties

36 Groepsdynamische Ontwikkeling
M1 Oriëntatiefase M Machtfase M3 Affectiefase M4 Autonomie

37 Zelfsturing

38 Motivatie Internal Involving Withdrawing External

39 Zelfsturing Pro actief Proces & Resultaat Ziekmelding
Alleen BOers aansturen Agendering van bijeenkomsten Projectontwikkeling in tijd uitzetten en bewaken

40 Zelfsturing Sluit aan bij de persoonlijke ontwikkeling van studenten.

41 Multidisciplinair ~ Interdisciplinair
Teamleden verplaatsen zich in de individuele deskundigheid van elkaar. Ze kennen hun eigen grenzen

42 Beslissingen door het hele team genomen worden. Er bestaat consensus
Beslissingen door het hele team genomen worden. Er bestaat consensus. Interdisciplinair is iets anders dan multidisciplinair. Multidisciplinair slaat meer op de veelheid van specialismen aan het bed van de patiënt en dat is meestal niet de bedoeling. Interdisciplinair betekent niet alleen dat de verschillende bij de zorg betrokken professionals goed met elkaar communiceren, maar ook dat ze hun eigen grenzen kennen, zich kunnen verplaatsen in de positie van een ander en respect hebben voor elkaars deskundigheid. Een goede communicatie (mondeling en schriftelijk) en coördinatie is essentieel voor de continuïteit van de behandeling en een optimaal therapeutisch effect. Zowel voor de familie als voor de patiënt is het belangrijk om te weten dat de betrokken hulpverleners goed met elkaar communiceren en elkaar begrijpen en respecteren. Men ontleent aan dit proces het gevoel van veiligheid.

43 Tips & Adviezen

44 SBC Coaching Individuele Coaching


Download ppt "Coachen 2 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google