De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De provincie en ùw erfgoed Martine Pieteraerens Erfgoedconsulente Meetjesland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De provincie en ùw erfgoed Martine Pieteraerens Erfgoedconsulente Meetjesland."— Transcript van de presentatie:

1 De provincie en ùw erfgoed Martine Pieteraerens Erfgoedconsulente Meetjesland

2 Provinciaal erfgoedbeleid: context Medebewind: werken binnen Europese, federale of Vlaamse wetgeving (onroerend, cultuur, r.o.,…) Eigen beleidsaccenten, eigen reglementen (binnen provinciedecreet) Consulentschap

3 Provinciaal erfgoedbeleid: 3 pijlers Integrale visie op erfgoed Geïntegreerde aanpak Maatwerk en gebiedsgericht

4 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid ARCHEOLOGIE - Adviseren  procedure, methodiek, archeologische waardes  trajectbegeleiding bij archeologisch (voor)onderzoek  beschermde archeologische monumenten vb. Middelburg, Ertvelde

5 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid - Deelname en begeleiding van intergemeente- lijke archeologische diensten: KLAD  zetelen in raad van bestuur  technische advisering en begeleiding: coördinerend en regisserend vanuit bredere visie en streekgericht

6 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid Ertvelde, Hoge Wal: voor en na restauratie

7 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid ARCHIEFBELEID - Ondersteuning van openbare archiefdiensten (gemeente/OCMW/ ) en private archief- en documentatiecentra (vb. Bibliotheca Wasiana, Documentatiecentrum Daensisme - Bijdrage tot ontwikkeling regionale overlegstructuren zoals Meetjeslands Archievenoverleg

8 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid - Aandacht voor valorisatie van archieven door  Projecten als “Archief op het Spoor”, “Waasland in stukken  Belichten van inventarissen van relevante fondsen vb. Boelwerf, kerkfabrieken, abdijarchief - Zorg voor bedreigde archieven  Microfilmen en digitaliseren van historische regionale kranten  Bedrijfsarchieven  Verenigingsarchieven  Landboekkaarten

9 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid BESCHERMINGEN (Vl. wetgeving) - Deputatie brengt advies uit bij ontwerp (bij ‘ankerplaatsen’: gecoördineerd advies IDOG) - Provincie houdt register van definitieve beschermingen bij

10 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid DEPOTBELEID (Vl. wetgeving) cultureelerfgoeddecreet  Regiefunctie voor de provincie in depotproblematiek cultureelerfgoedconvenant  Ondersteuning regionaal ingedeelde musea  Uitbouw regionaal depotbeleid cultureelerfgoedbeleidsplan (2009-2014)  Wat is depot?  Uitgangspunten provinciaal depotbeleid bij opmaak beleidsplan:  Goede bewaring in situ  Erfgoed zinvol herbestemmen indien noodzakelijk  Vormingsaanbod uitbreiden (nadruk op preventieve zorg)  Instrumenten aanbieden: richtlijnen, draaiboeken  Inspelen op opportuniteiten voor fysieke depots *** maar, lange termijn planning, stapsgewijs implementeren ***

11 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid EDUCATIE ‘Koffers’ educatieve projecten ism met derden uitleendienst www.oost-vlaanderen/cultuur/uitleendienst/ museumkoffers voor scholen

12 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid FUNERAIR ERFGOED (Vl. wetgeving) - begeleiden van inventarisatie op vraag van gemeentebestuur of erfgoed- verenigingen belast met inventarisatie - begeleiden selectie en heraanleg (project: erosie en kerkhoven – Vlaamse Ardennen)

13 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid GEBIEDSGERICHT en GEÏNTEGREERD -Afgestemd op regio: maatwerk -Behoud erfgoed via andere sectoren: -Toerisme (Weekendje erfgoed,…) -Plattelandsontwikkeling (pdpo, leader) o.a. Kapellekensbaan Nevele, Malende molens… -Samenwerking VLM, Erfgoed Vlaanderen, Gentse Kanaalzone …

14 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid LANDSCHAPPEN (Vl. wetgeving) - advies bij bescherming - herwaarderen en ontsluiting van landschappen  op vraag  via projecten vb. Fortenproject: opwaardering cultureel erfgoed ifv herwaardering streekidentiteit  samenwerking met vb. VLM, Regionale landschappen - bewaking kwaliteit platteland via Provinciale Kwaliteitskamer

15 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid MOLENS advies bij beschermingen, restauraties, herbestemming, ontsluiting MOLA - provinciaal molencentrum Wachtebeke: museum én expertisecentrum

16 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid MONUMENTENWACHT – exterieur – interieur – varend erfgoed: Vlaams expertisecentrum Scheepswerven Baasrode

17 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid MUSEA en MUSEUMCONSULENTSCHAP -eigen musea: pam-Ename en pam-Velzeke -consulentschap: –advies over alle aspecten van het museumwerk –doorverwijzen naar gespecialiseerde adviseurs –begeleiding bij opstarten nieuw museum –coördinatie en forumwerking op gebied van museumwerking (zoals registratie, met het project MovE), regiogerichte werking en thematische werking (zoals voor archeologische collecties).

18 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid MovE – Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie - is een samenwerkingsverband van musea in Oost-Vlaanderen. MovE werkt aan de verbetering van digitale collectieregistratie en – ontsluiting. Alle Oost-Vlaamse musea of collectiebeheerders kunnen aansluiten. Ontdek de collecties op www.museuminzicht.be (Bezoekerscentrum Boekhoute, Het Land van Nevele)

19 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid ONDERSTEUNING VIA PRIJZEN (Architectuurprijs) Erfgoedprijs Geschiedenis Genealogie Volkskunde

20 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid ONDERSTEUNING VIA SUBSIDIES  Erfgoedprojecten: - ontsluiting - integratie - cultureel materieel erfgoed reglement en aanvraagformulier op www.oost- vlaanderen/erfgoed/erfgoedprojecten

21 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid Voorbeelden erfgoedprojecten: - Ontsluiting kerk Waarschoot - Integratie archeologische vondsten nieuw gemeentehuis Assenede - Open kerken Assenede - Vette Veemarkt Zomergem - Martinus Steyaert Zomergem - Ontsluiting kerkhof Vinderhoute - …

22 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid - Subsidiëring van conserveringswerken aan niet wettelijk beschermd roerend erfgoed in het bezit van openbare besturen Reglement en aanvraagformulier: www.oost-vlaanderen.be/erfgoed/ roerenderfgoed

23 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid PUBLIEKSGERICHTE WERKING - publicaties, tentoonstellingen,… - eigen initiatief of samenwerking met derden (voorbeeldfunctie) - openstellingen eigen provinciale instellingen met aangepast OMD- programma

24 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid

25

26

27 RELIGIEUS ERFGOED (Vl. wetgeving) - begeleiding digitale inventarisatie en digitale registratie : www.religieuserfgoedonline.be (samen met CRKC, provincie Antwerpen)

28 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid - bewaren: opleiding en advies inzake behoud en beheer (i.s.m. Monumentenwacht interieur) - ontsluiten: virtueel via website, begeleiding van erfgoedprojecten, stichting Open Kerken

29 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid RESTAURATIES (Vl. decreet) - Beschermd: budgetbeheer, advies technisch, kunsthistorisch - onderhoudspremie - restauratiepremie  koppelsubsidies - Niet-beschermde kerken: kunsthistorisch advies

30 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid ROEREND ERFGOED – Subsidies voor conserveren van waardevol, niet-beschermd, roerend cultureel erfgoed in bezit van openbare besturen – Overleg erfgoedcellen: twee stedelijke Gent en Aalst, twee regionale Meetjesland en Land van Waas: afstemmen van beleids- en actieplannen, uitwisselen van know-how, praktijkervaring – Ontsluiting: zilvertentoonstelling, wandtapijten, provinciale kunstcollectie…

31 Het ‘abc’ van het provinciaal erfgoedbeleid VORMING EN OPLEIDING – Contactdagen: archeologie religieus erfgoed – Vormingsaanbod voor museumbeheerders en – medewerkers – Open Monumentendag: provinciale ideeëndag themabrochure Studio-OMD i.s.m. OMD-Vlaanderen

32 We zijn er voor u - Anthony Demey, diensthoofd dienst Erfgoed - Martine Pieteraerens, coördinator OMD en erfgoedconsulente Meetjesland - Livia Snauwaert, consulente religieus erfgoed - Luc Bauters, consulent archeologie - Ignace Van Driessche, consulent archief en historisch onderzoek - Paul Meirsman, beheer en budgettering restauratiedossiers - Mieke Van Doorselaer, museumconsulente - Walter Van den Branden, conservator Mola, molendeskundige DANK VOOR DE (VOLGEHOUDEN) AANDACHT

33 Voor meer info www.oost-vlaanderen.be/erfgoed


Download ppt "De provincie en ùw erfgoed Martine Pieteraerens Erfgoedconsulente Meetjesland."

Verwante presentaties


Ads door Google