De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Geertjo van Dijk en Anja Bos

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Geertjo van Dijk en Anja Bos"— Transcript van de presentatie:

1 Door Geertjo van Dijk en Anja Bos
Ervaringen met toepassing van Turtle bij een modelstudie voor Waternet Door Geertjo van Dijk en Anja Bos 18 maart 2010

2 Inhoud Inleiding: project met Turtle Overzicht gebruikte Turtle tools
Bespreking projectstappen Samenvatting van bespreekpunten Diverse modelgeneratoren 2 stellingen

3 Inleiding: project met Turtle
‘Watersysteemanalyse Osdorperbinnenpolder’ Doel: ontwerp en toetsing toekomstig watersysteem recreatiegebied Amsterdam West Tools: Turtle en RR-sobek Modellen huidige situatie en 3 scenario’s (varianten van peil ophogen, peilvakindeling wijzigen, maaiveld deels ophogen, landgebruik wijzigen)

4 Overzicht gebruikte Turtle tools
Hydrobase Neerslag-Afvoer Oppervlakteparameter Maaiveldkarakteristiek Drainageparameters Toetspuntenbepaling Model SobekRR-Conversie Analyse NBW-toetsing

5 Bespreking projectstappen
Klaarzetten kaartinformatie; Vullen hydrobase met kenmerken huidige situatie; Conversie naar Sobek-modelbestanden; Kalibratie/validatie in Sobek a.d.h.v. meetgegevens; Tijdreeksenanalyse en statische analyse m.b.v. Hymstat; NBW-toetsing m.b.v. naverwerkingstool Turtle; Presentatie van de toetsing; (Herhaling van bovenstaande stappen voor scenario’s).

6 Klaarzetten kaartinformatie
Inhoud van de stap: Informatie voor modellering bij elkaar zetten (AHN, LGN, peilgebieden, kunstwerken); Informatie moet geschikt gemaakt worden voor het vullen van de hydrobase in de volgende stap. Bespreekpunten: Alle grids in bestaande resolutie laten en door Turtle op basis van een basisgrid automatisch laten converteren.

7 Vullen hydrobase met kenmerken huidige situatie
Inhoud van de stap: Handmatig invoeren van tabellen met afvoerrelaties tussen peilgebieden, gegevens over kunstwerken, riolering & kwel/wegzijging; Automatisch invoeren van tabellen met hoogteligging maaiveld, bodemparameters & toetspunthoogten (handig). Bespreekpunten: Correctie oppervlakteparameter ‘Open Water’ automatisch berekenen op basis van GBKN-watervlakken; Selecteren van 1 hydrobase, de inhoud (RR_*) automatisch invullen in de tools; Instellen van zomer- en winterpeil door middel van controler in Sobek n.a.v. RR_afvoer.

8 Conversie naar Sobek-modelbestanden
Inhoud van de stap: Automatisch omzetten van hydrobasetabellen naar Sobek-modelbestanden; Importeren van Sobek-modelbestanden in Sobek. Bespreekpunten: De BOUND in RR_afvoer worden gelezen als peilvak en daardoor niet herkend; In Sobek moet het volgende nog handmatig gecheckt worden: Debieten (eenheid goed meegenomen?); Hoogte-oppervlakte-relatie voor open water; Mogelijk zelf boundaries toevoegen; Aanpassingen moeten vervolgens in alle scenario’s opnieuw gedaan worden.

9 Kalibratie/validatie in Sobek a.d.h.v. meetgegevens
Inhoud van de stap: Kalibreren (aanpassen) modelparameters, vergelijking gemeten en berekende waterstanden en afvoeren; Valideren (controleren) betrouwbaarheid voorspellingen in andere omstandigheden. Bespreekpunten: Aanpassingen aan modelparameters zijn niet gekoppeld aan hydrobase; Bij scenario’s alles opnieuw invoeren. Dit is foutgevoelig.

10 Tijdreeksenanalyse en statische analyse m.b.v. Hymstat
Inhoud van de stap: Statistische analyse waarbij op basis van de klimaatreeksen (huidig, midden en maximum) en de daarbij berekende waterstanden een logaritmische functie (lijn) tussen waterhoogte en herhalingstijd wordt berekend. Bespreekpunten: Geen.

11 NBW-toetsing m.b.v. naverwerkingstool Turtle
Inhoud van de stap: Vergelijken van toetshoogten met hoogten van berekende waterstanden bij bepaalde herhalingstijden. Bespreekpunten: Naverwerkingsbestanden zijn niet compatible Toets: tabeldeel voor inundatie niet ingevuld, handmatig doen Hym: ID worden niet volledig aangepast, “_” handmatig weghalen

12 Presentatie van de toetsing
Inhoud van de stap: Inundatiekaarten zelf gemaakt a.d.h.v. berekende waterstanden bij herhalingstijden T=10, 25, 50 en 100; Bespreekpunten: Te veel problemen, gemakkelijk zelf te doen.

13 Scenario’s maken en analyseren
Inhoud van de stap: Herhaling van alle voorgaande projectstappen voor elk scenario. Bespreekpunten: Hydrobases van de scenario’s maken geen gebruik van dezelfde basisgegevens; Huidig en toekomstige scenario’s zijn niet gekoppeld. Nieuwe inzichten (bijv kalibratie) in huidig situatie worden niet automatisch meegenomen in (toekomstige) scenario’s.

14 Samenvatting van de bespreekpunten
Inputgrids automatisch afleiden vanuit basisgrids; Automatisch gebruik maken van GBKN voor correctie oppervlakte open water; Dezelfde handelingen voorkomen door standaard projectmapconfiguratie; Eenheden van bijv. kunstwerken consequent invoeren en omzetten naar sobek-modelbestanden; Verschillende scenario’s mogelijk maken in 1 hydrobase dat gebruik maakt van dezelfde bronbestanden; Compatible maken van naverwerkingsbestanden; Presentatie van de toetsing eenvoudiger maken.

15 Diverse modelgeneratoren
Turtle (Nelen & Schuurmans) Triwaco (Royal Haskoning) Excel2Sobek (Siebe Bosch) voor meer informatie:

16 Stellingen Stelling 1: een modelgenerator moet data en model in twee richtingen koppelen Stelling 2: autoconversie is een vereiste voor gestructureerd databeheer en betrouwbare modelbouw


Download ppt "Door Geertjo van Dijk en Anja Bos"

Verwante presentaties


Ads door Google