De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 maart 2010 Ervaringen met toepassing van Turtle bij een modelstudie voor Waternet Door Geertjo van Dijk en Anja Bos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 maart 2010 Ervaringen met toepassing van Turtle bij een modelstudie voor Waternet Door Geertjo van Dijk en Anja Bos."— Transcript van de presentatie:

1 18 maart 2010 Ervaringen met toepassing van Turtle bij een modelstudie voor Waternet Door Geertjo van Dijk en Anja Bos

2 Inhoud  Inleiding: project met Turtle  Overzicht gebruikte Turtle tools  Bespreking projectstappen  Samenvatting van bespreekpunten  Diverse modelgeneratoren  2 stellingen

3 Inleiding: project met Turtle  Tools: Turtle en RR-sobek  Modellen huidige situatie en 3 scenario’s (varianten van peil ophogen, peilvakindeling wijzigen, maaiveld deels ophogen, landgebruik wijzigen)  ‘Watersysteemanalyse Osdorperbinnenpolder’  Doel: ontwerp en toetsing toekomstig watersysteem recreatiegebied Amsterdam West

4 Overzicht gebruikte Turtle tools  Hydrobase Neerslag-Afvoer  Oppervlakteparameter  Maaiveldkarakteristiek  Drainageparameters  Toetspuntenbepaling  Model  SobekRR-Conversie  Analyse  NBW-toetsing

5 Bespreking projectstappen  Klaarzetten kaartinformatie;  Vullen hydrobase met kenmerken huidige situatie;  Conversie naar Sobek-modelbestanden;  Kalibratie/validatie in Sobek a.d.h.v. meetgegevens;  Tijdreeksenanalyse en statische analyse m.b.v. Hymstat;  NBW-toetsing m.b.v. naverwerkingstool Turtle;  Presentatie van de toetsing;  (Herhaling van bovenstaande stappen voor scenario’s).

6 Klaarzetten kaartinformatie  Inhoud van de stap:  Informatie voor modellering bij elkaar zetten (AHN, LGN, peilgebieden, kunstwerken);  Informatie moet geschikt gemaakt worden voor het vullen van de hydrobase in de volgende stap.  Bespreekpunten:  Alle grids in bestaande resolutie laten en door Turtle op basis van een basisgrid automatisch laten converteren.

7 Vullen hydrobase met kenmerken huidige situatie  Inhoud van de stap:  Handmatig invoeren van tabellen met afvoerrelaties tussen peilgebieden, gegevens over kunstwerken, riolering & kwel/wegzijging;  Automatisch invoeren van tabellen met hoogteligging maaiveld, bodemparameters & toetspunthoogten (handig).  Bespreekpunten:  Correctie oppervlakteparameter ‘Open Water’ automatisch berekenen op basis van GBKN-watervlakken;  Selecteren van 1 hydrobase, de inhoud (RR_*) automatisch invullen in de tools;  Instellen van zomer- en winterpeil door middel van controler in Sobek n.a.v. RR_afvoer.

8 Conversie naar Sobek-modelbestanden  Inhoud van de stap:  Automatisch omzetten van hydrobasetabellen naar Sobek-modelbestanden;  Importeren van Sobek-modelbestanden in Sobek.  Bespreekpunten:  De BOUND in RR_afvoer worden gelezen als peilvak en daardoor niet herkend;  In Sobek moet het volgende nog handmatig gecheckt worden:  Debieten (eenheid goed meegenomen?);  Hoogte-oppervlakte-relatie voor open water;  Mogelijk zelf boundaries toevoegen;  Aanpassingen moeten vervolgens in alle scenario’s opnieuw gedaan worden.

9 Kalibratie/validatie in Sobek a.d.h.v. meetgegevens  Inhoud van de stap:  Kalibreren (aanpassen) modelparameters, vergelijking gemeten en berekende waterstanden en afvoeren;  Valideren (controleren) betrouwbaarheid voorspellingen in andere omstandigheden.  Bespreekpunten:  Aanpassingen aan modelparameters zijn niet gekoppeld aan hydrobase;  Bij scenario’s alles opnieuw invoeren. Dit is foutgevoelig.

10 Tijdreeksenanalyse en statische analyse m.b.v. Hymstat  Inhoud van de stap:  Statistische analyse waarbij op basis van de klimaatreeksen (huidig, midden en maximum) en de daarbij berekende waterstanden een logaritmische functie (lijn) tussen waterhoogte en herhalingstijd wordt berekend.  Bespreekpunten:  Geen.

11 NBW-toetsing m.b.v. naverwerkingstool Turtle  Inhoud van de stap:  Vergelijken van toetshoogten met hoogten van berekende waterstanden bij bepaalde herhalingstijden.  Bespreekpunten:  Naverwerkingsbestanden zijn niet compatible  Toets: tabeldeel voor inundatie niet ingevuld, handmatig doen  Hym: ID worden niet volledig aangepast, “_” handmatig weghalen

12 Presentatie van de toetsing  Inhoud van de stap:  Inundatiekaarten zelf gemaakt a.d.h.v. berekende waterstanden bij herhalingstijden T=10, 25, 50 en 100;  Bespreekpunten:  Te veel problemen, gemakkelijk zelf te doen.

13 Scenario’s maken en analyseren  Inhoud van de stap:  Herhaling van alle voorgaande projectstappen voor elk scenario.  Bespreekpunten:  Hydrobases van de scenario’s maken geen gebruik van dezelfde basisgegevens;  Huidig en toekomstige scenario’s zijn niet gekoppeld. Nieuwe inzichten (bijv kalibratie) in huidig situatie worden niet automatisch meegenomen in (toekomstige) scenario’s.

14 Samenvatting van de bespreekpunten  Inputgrids automatisch afleiden vanuit basisgrids;  Automatisch gebruik maken van GBKN voor correctie oppervlakte open water;  Dezelfde handelingen voorkomen door standaard projectmapconfiguratie;  Eenheden van bijv. kunstwerken consequent invoeren en omzetten naar sobek-modelbestanden;  Verschillende scenario’s mogelijk maken in 1 hydrobase dat gebruik maakt van dezelfde bronbestanden;  Compatible maken van naverwerkingsbestanden;  Presentatie van de toetsing eenvoudiger maken.

15 Diverse modelgeneratoren  Turtle (Nelen & Schuurmans)  Triwaco (Royal Haskoning)  Excel2Sobek (Siebe Bosch) voor meer informatie: www.modelwalhalla.nl

16 Stellingen  Stelling 1: een modelgenerator moet data en model in twee richtingen koppelen  Stelling 2: autoconversie is een vereiste voor gestructureerd databeheer en betrouwbare modelbouw


Download ppt "18 maart 2010 Ervaringen met toepassing van Turtle bij een modelstudie voor Waternet Door Geertjo van Dijk en Anja Bos."

Verwante presentaties


Ads door Google