De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame mobiliteit: visie op 2050 Symposium Duurzame Mobiliteit, 27 januari 2011 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame mobiliteit: visie op 2050 Symposium Duurzame Mobiliteit, 27 januari 2011 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame mobiliteit: visie op 2050 Symposium Duurzame Mobiliteit, 27 januari 2011 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft

2 2Huib van Essen - 27 januari 2011 Voorspellen is lastig…

3 3Huib van Essen - 27 januari 2011 … zeker de toekomst

4 4Huib van Essen - 27 januari 2011 Vele uitdagingen mobiliteitsbeleid Voorzieningszekerheid Bereikbaarheid Betrouwbaarheid Klimaat Luchtvervuiling Geluidshinder Veiligheid Betaalbaarheid

5 5Huib van Essen - 27 januari 2011 Enkele belangrijke trends Mobiliteitsgroei, hangt samen met: Toename autobezit Enorme groei goederenvervoer en zee- en luchtvaart Grootste groei bij snelle modaliteiten (weg, HSL, luchtvaart) Gevolg: toename gemiddelde snelheid en afgelegde afstanden p.p. Verkeersveiligheid: forse daling verkeersdoden Luchtvervuilende emissies: nemen af Geluidshinder: een onderschat probleem Energiebronnen: fossiele brandstoffen blijven voorlopig dominant Klimaat: CO 2 emissies blijven toenemen Bereikbaarheid en ruimte: toename congestie Grootste uitdaging: energie & klimaatdoelen in relatie tot mobiliteitsgroei en bereikbaarheid

6 6Huib van Essen - 27 januari 2011 Volumes & emissies wegverkeer in Nederland Bron: PBL, 2010

7 7Huib van Essen - 27 januari 2011 Ook in de EU: met huidige beleid en innovatie- tempo blijven CO 2 emissies transport toenemen

8 8Huib van Essen - 27 januari 2011 Transportemissies > totale emissieruimte 2050! Totale CO2 emissies CO2 emissies van verkeer

9 9Huib van Essen - 27 januari 2011 Reductiemogelijkheden Mogelijkheden voor CO 2 emissiereductie transport Koolstofarme energiedragers Zuinige voertuigen Efficiënte voertuig- benutting Minder groei transportvolume

10 10Huib van Essen - 27 januari 2011 Technische reductiemogelijkheden Mogelijkheden voor CO 2 emissiereductie transport Koolstofarme energiedragers Zuinige voertuigen Efficiënte voertuig- benutting Minder groei transportvolume Wat levert het op?

11 11Huib van Essen - 27 januari 2011 Potentieel van energie-efficiëntere voertuigen en alternatieve brandstoffen Efficiëntere aandrijving: energie terugwinnen Energiezuinige banden, luchtweerstand, gewichtbesparing Alternatieve brandstoffen/energiedragers, zoals: Volledig elektrische voor weg (korte afstand) en spoor Hybride elektrisch voor andere wegvoertuigen Biobrandstoffen voor lange afstand trucks, luchtvaart en binnenvaart Brandstofcel/waterstof voor specifieke toepassingen Aard-/biogas voor zeeschepen

12 12Huib van Essen - 27 januari 2011 Elektrische auto: what’s new ?!

13 13Huib van Essen - 27 januari 2011 Potentieel van technische maatregelen (alternatieve energiedragers en zuiniger voertuigen)

14 14Huib van Essen - 27 januari 2011 Niet technische reductiemogelijkheden Mogelijkheden voor CO 2 emissiereductie transport Koolstofarme energiedragers Zuinige voertuigen Efficiënt voertuiggebruik Minder groei transportvolume Wat levert het op?

15 15Huib van Essen - 27 januari 2011 Potentieel van niet-technische maatregelen Verschuiving naar OV, spoor, binnenvaart: in specifieke gevallen effectief Rijstijl (Het Nieuwe Rijden): no regret, op termijn door techniek Intelligent transport systems en verkeersmanagement: zeker potentieel, maar al gauw veel rebound effecten Logistieke optimalisaties: potentieel waarschijnlijk substantieel, maar precieze omvang onduidelijk Snelhedenbeleid Ruimtelijke inrichting

16 16Huib van Essen - 27 januari 2011 Scenario “alles uit de kast” (technisch en niet technisch)

17 17Huib van Essen - 27 januari 2011 Sneller vervoer is meer vervoer - Wet van behoud van reistijd

18 18Huib van Essen - 27 januari 2011 Relatie tussen snelheid, reistijd en emissies Wat is relatie? - Twee effecten: Gelijkmatiger = zuiniger = sneller Lagere emissies per voertuig-km (voor luchtvervuiling sterker dan CO 2 ) Betere doorstroming (groene golf e.d.) Hogere gemiddelde verplaatsingssnelheid Sneller = meer (‘reboundeffect’) Wet van behoud reistijd en verplaatsing (BREVER): iedereen besteedt ca. 1 uur per dag aan mobiliteit Sneller vervoer wordt betaalbaar (autobezit en vliegreizen nemen toe) Sneller zorgt niet voor reistijdbesparing maar grotere verplaatsingsafstanden

19 19Huib van Essen - 27 januari 2011 Ruimtelijk beleid: bereikbaarheid vs mobiliteit Mensen reizen om functies te bereiken Bereikbaarheid verbeteren = Meer functies bereikbaar maken Kan op twee manieren: Actieradius vergroten: bijv. sneller en meer vervoer (A) Afstanden verkleinen: bijv. compactere steden met functiemenging (B) A B

20 20Huib van Essen - 27 januari 2011 Beleidsstrategie: richting Kernpunten: Technische en niet-technische maatregelen stimuleren / afdwingen Inclusief beperking van verwachte volumegroei Alle bestuurlijk niveaus nodig (van VN tot gemeente) Speciale aandachtpunten Niet rijk rekenen: risico dat maatregelen minder opleveren dan gedacht (biobrandstoffen, elektrisch, testemissies vs. praktijk, etc.) Veel co-benefits mogelijk Pas op voor rebound effecten

21 21Huib van Essen - 27 januari 2011 Beleidsstrategie: overzicht instrumenten Normstelling (vooral EU en mondiaal) voor zuiniger en schoner: Normstelling energiezuinige voertuigen Normstelling voor koolstofarme energiedragers (well-to-wheel) Prijsbeleid - Prikkels voor zuiniger en minder vervoer (EU tot lokaal) Generieke instrumenten (CO 2 -heffing of emissiehandel) Infrastructuur- en congestieheffing, BTW-harmonisatie e.d. Differentiatie van MRB, BPM, parkeertarieven, havengelden Infrastructuur en ruimtelijk beleid (EU tot lokaal) Betere benutting van voertuigcapaciteit (incl. goed bezet OV) Volumegroei afremmen Minder transportintensieve samenleving en economie Communicatie en awareness raising

22 22Huib van Essen - 27 januari 2011 2050 is nog ver… - wat kan Flevoland nu doen? 1.Zuinige voertuigen en alternatieve energiedragers: Goede biobrandstoffen en elektrisch: experimenteren en faciliteren Prijsprikkels door overheden of werkgevers voor zuinig en schoon Fors inzetten op de fiets (evt. elektrisch) 2.Efficiënter voertuiggebruik: Samenwerking en multimodaal handelen bedrijven stimuleren: in logistiek en woon-werk Parkeerbeleid: o.a. de gebruiker betaalt Goed benut OV stimuleren: op drukke corridors en in steden 3.Inzetten op betere bereikbaarheid met minder mobiliteitsgroei Klimaat integreren in infrastructuur en ruimtelijk beleid Snelhedenbeleid Meenemen in vestigingsbeleid nieuwe bedrijven

23 23Huib van Essen - 27 januari 2011 Contactgegevens Huib van Essen - CE Delft 06-17400512 essen@ce.nl projectwebsite: www.eutransportghg2050.eu

24 24Huib van Essen - 27 januari 2011 Stellingen Klimaatdoelen vereisen beleid dat de verwachte transportgroei afremt Klimaatbeleid en infrastructuurbeleid dienen beter te worden afgestemd Het is hoog tijd voor een samenhangende strategie naar duurzame mobiliteit


Download ppt "Duurzame mobiliteit: visie op 2050 Symposium Duurzame Mobiliteit, 27 januari 2011 Huib van Essen, manager Verkeer, CE Delft."

Verwante presentaties


Ads door Google