De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor."— Transcript van de presentatie:

1 Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties

2 Subsidies voor organisaties - Projecten - Publicaties 2

3 Algemene principes kunstendecreet  Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet = advies over de werking en het beheer door agentschap kwalitatief inhoudelijk advies door beoordelingscommissie van externe experten  Advies steeds op basis van criteria uit decreet (zie handleidingen)  Beslissing steeds door minister Cultuur / Vlaamse Regering 3

4 Algemene principes kunstendecreet Wat dekt de projectsubsidie? - Het deficit van het project – dit is het verlies dat het project heeft: - na aftrek van de eigen inkomsten van de totale aanvaarde kosten - en dit in principe t.e.m. de realisatie van de plannen uit het aanvraagdossier 4

5 Projectsubsidies (organisaties) doel: — Realiseren van één project, beperkt in tijd en doelstelling — Kan voor alle disciplines en vormen — Kan voor hernemingen, tournees,… — Kan niet voor organisatie al meerjarige ondersteuning ontvangen 5

6 basisvoorwaarden — Gevestigd in het Nederlandse taalgebied of Brussels Hoofdstedelijk gewest — Beschikken over rechtspersoonlijkheid Deze voorwaarden worden gecontroleerd wanneer de aanvraag wordt ingediend 6

7 7 Projectsubsidies organisaties: voorwaarden éénmaal gesubsidieerd — de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten naleven, — enkel werken met zelfstandige medewerkers die een zelfstandigheidsverklaring kunnen voorleggen + gelijkwaardige betaling; — een overzicht kunnen voorleggen van alle inkomsten en uitgaven, verbonden aan het project. Deze voorwaarden gelden indien gesubsidieerd en worden controleer bij het einde van het project

8 8 Projectsubsidies organisaties : elementen aanvraagdossier — artistieke beschrijving van het project — organisatorisch – beheersmatige beschrijving van het project — Begroting inclusief overzicht geplande personeelsoverzicht (de planning: programma/speellijst (bijlage 3) — een overzicht van reeds gerealiseerde activiteiten. — een overzicht van de financiële situatie handleiding

9 9 Toelichting bij de begroting Begroting: overzicht van de voorziene inkomsten en uitgaven verbonden aan het project - Waarop zijn de bedragen gebaseerd? (evt. stukken toevoegen!) - Gedetailleerde uitleg bij de verschillende begrote posten Wat moet er zoal grondig worden toegelicht? - Lonen en vergoedingen - Technische productiekosten - Inkomsten (verkoop, sponsoring, ondersteuning van andere organisaties, eventueel elders aangevraagde subsidies,...)

10 Subsidies voor publicaties Voorwaarden: Doel: ondersteuning éénmalige publicaties ongeacht de drager Voorwaarden: - Duidelijke artistieke, culturele of kunstkritische inhoud - gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; - voldoende expertise kunnen voorleggen met betrekking tot het uitgeven en distribueren van publicaties of opnameprojecten - Geen verplichting van rechtspersoonlijkheid 10

11 Subsidies voor publicaties Elementen aanvraag — voorziene distributie — publicatiedatum — de verkoopprijs — curriculum vitae van de auteur — inhoudsopgave — het manuscript of een representatief deel ervan — gedetailleerde kostenraming — de geplande oplage — overzicht van de financiële situatie — overzicht van de gerealiseerde activiteiten 11

12 12 Uitbetaling projectsubsidies organisaties — Voorschot 90% — Saldo 10%: Dit laatste gebeurt na ontvangst en controle (en, indien nodig, bespreking) van een werkingsverslag, dat ingediend wordt: – na realisatie van de plannen in het aanvraagdossier; – uiterlijk 15 maanden na de officiële toekenning van de subsidie; – uiterlijk op 15 oktober van het volgende jaar.

13 13 Indienmogelijkheden — Indiendata: Voor projecten van organisaties en publicaties 15 september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het project van start gaat 15 maart voor projecten die vanaf 1 juli van hetzelfde jaar van start gaan.

14 14 Beschikbare documenten — Handleiding aanvraag subsidies: — Begrotingsmodel — Overzicht loonkost — Aanvraagformulieren Via www.kunstenenerfgoed.bewww.kunstenenerfgoed.be

15 Handige links Vlaamse Kunstensteunpunten - Podiumkunsten: www.vti.bewww.vti.be - Beeldende en audiovisuele kunsten: www.bamart.bewww.bamart.be - Archtitectuur: www.vai.bewww.vai.be - Muziek: www.muziekcentrum.bewww.muziekcentrum.be Juridische ondersteuning - www.kunstenloket.be www.kunstenloket.be 15

16 16 Subsidies individuele kunstenaars — Ontwikkelingsgerichte beurzen: niet resultaatgericht — Projectsubsidies voor kunstenaars:resultaatgericht, vb: tentoonstelling, realisatie kunstwerk, voorstelling,…. — Creatieopdrachten: aangevraagd door opdrachtgever

17 Algemene principes kunstendecreet  Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet = advies over de werking en het beheer door agentschap kwalitatief inhoudelijk advies door beoordelingscommissie van externe experten  Advies steeds op basis van criteria uit decreet (zie handleidingen)  Beslissing steeds door minister Cultuur / Vlaamse Regering 17

18 Algemene principes kunstendecreet Wat dekt de projectsubsidie? - Het deficit van het project – dit is het verlies dat het project heeft: - na aftrek van de eigen inkomsten van de totale aanvaarde kosten - en dit in principe t.e.m. de realisatie van de plannen uit het aanvraagdossier 18

19 19 Voorwaarden subsidies individuele kunstenaars — Minstens drie jaar betrokken zijn bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap — aan kunstenaars aan wiens oeuvre een bijzondere kwaliteit of bijzondere mogelijkheden toegeschreven worden

20 20 Ontwikkelingsgerichte beurzen : Doel — voor kunstenaars aan wiens oeuvre een bijzondere kwaliteit of bijzondere mogelijkheden toegeschreven worden elementen aanvraagdossier — een curriculum vitae — documentatie over het oeuvre van de kunstenaar — kritische teksten over het oeuvre — een werkplan voor de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.

21 21 Projectsubsidies kunstenaars : Doel voor de realisatie van een specifiek project, kan zowel creatie als presentatie enzovoort betreffen Elementen aanvraagdossier — een curriculum vitae; — documentatie over het oeuvre van de kunstenaar; — kritische teksten over het oeuvre; — de werktitel van het project; — de omschrijving van het project; — een situering van het project en het belang ervan binnen het oeuvre van de kunstenaar; — een sluitende begroting; — een voorstelling van de projectpartners.

22 22 Creatieopdrachten Doel - ter ondersteuning van de creatie en presentatie van nieuwe werken binnen het veld van de kunsten. - wordt aangevraagd door en uitbetaald aan de opdrachtgever De creatie-opdracht moet publiek getoond of uitgevoerd worden binnen een bepaalde termijn.

23 23 Creatieopdrachten Elementen aanvraag - de omschrijving van de creatieopdracht en het belang ervan binnen het oeuvre van de kunstenaar; - een toelichting van de motivering en het doel van de opdracht door de opdrachtgever; - een sluitende begroting; - een curriculum vitae; documentatie over het oeuvre van de kunstenaar; - een fotokopie van de schriftelijke overeenkomst - Bijkomende voorwaarden naargelang discipline (zie handleiding)

24 24 Uitbetaling subsidie individuele kunstenaar — Ontwikkelingsgerichte beurzen en projectsubsidies aan kunstenaars worden in principe verleend en uitbetaald aan de kunstenaar. — Mogelijkheid om in bepaalde gevallen niet aan de kunstenaar zelf uit te betalen, maar aan een door de kunstenaar aan te wijzen rechtspersoon of feitelijke vereniging. Geef dit dus expliciet aan in de aanvraag.

25 25 Uitbetaling subsidie individuele kunstenaar — Voorschot 90% — Saldo 10%: het saldo wordt uitbetaald wanneer: – vastgesteld wordt dat het project gerealiseerd werd; – en de decretale voorwaarden nageleefd werden.

26 26 Creatieopdrachten Uitbetaling subsidie — voorschot van 80 procent bij beslissing toekenning subsidie — saldo van 20 procent na aanvaarding van de ingediende verantwoordingsstukken en na presentatie van het opdrachtwerk

27 27 Indienmogelijkheden — Indiendata: Voor beurzen, projectsubsidies kunstenaars en creatieopdrachten uiterlijk op 1 september voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar uiterlijk op 1 december voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 april van het volgende jaar uiterlijk op 1 maart voor initiatieven die vanaf 1 juli van hetzelfde jaar van start gaan

28 28 Beschikbare documenten — Handleiding aanvraag subsidies: — Begrotingsmodel — Overzicht loonkost — Aanvraagformulieren Via www.kunstenenerfgoed.bewww.kunstenenerfgoed.be

29 Handige links Vlaamse Kunstensteunpunten - Podiumkunsten: www.vti.bewww.vti.be - Beeldende en audiovisuele kunsten: www.bamart.bewww.bamart.be - Archtitectuur: www.vai.bewww.vai.be - Muziek: www.muziekcentrum.bewww.muziekcentrum.be Juridische ondersteuning - www.kunstenloket.be www.kunstenloket.be 29


Download ppt "Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor."

Verwante presentaties


Ads door Google