De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I EDEREEN IS VAN DE GEMEENTE I NLEIDING Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil haar visie, verwachtinen en voorstellen aan de lokale besturen definiëren voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I EDEREEN IS VAN DE GEMEENTE I NLEIDING Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil haar visie, verwachtinen en voorstellen aan de lokale besturen definiëren voor."— Transcript van de presentatie:

1

2 I EDEREEN IS VAN DE GEMEENTE

3 I NLEIDING Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil haar visie, verwachtinen en voorstellen aan de lokale besturen definiëren voor de doelgroepen asielzoekers, erkende vluchtelingen, geregularisseerden en mensen zonder papieren. Onderdelen: - onderwijs - werkgelegenheid - sociaal beleid - huisvesting - participatie - politioneel beleid

4 K ORTE SCHETS BEVOEGDHEDEN EN GEVOLGEN VOOR DE DIVERSE THEMA ’ S

5 O NDERWIJS Onderwijs is een gemeenschapsbevoegdheid Het GOK vormt het kader voor de doelgroep Het GOK focust zicht op 3 punten: -Inschrijvingsrecht -Lokaal overleg platformen -Ondersteuningsaanbod

6 W ERKGELEGENHEID De regeling voor werkgelegenheid wordt bepaald door 3 beleidsniveaus Erkende vluchtelingen en geregulariseerden OCMW en gemeente: - werkgever - tewerkstellingssubsidies. Ontvankelijk verklaarde asielzoekers: - Organieke OCMW-wet

7 O CMW BELEID Asielzoekers: - materiële opvang Erkende vluchtelingen: - maatschappelijke integratie Geregulariseerden: - maatschappelijke dienstverlening Mensen zonder papieren: - verzekeren basisrechten

8 H UISVESTING Gewestmaterie Coördinerende rol voor gemeentebesturen Huisvestingsmaatschappijen overleg met gewesten

9 PARTICIPATIE 3 luiken: - Info verstrekken - Inspraak organiseren - Beeldvorming sturen

10 P OLITIONEEL BELEID Geen onderscheid tussen Belgen en vreemdelingen bij aanhouding.

11 V ERWACHTINGEN VAN VLUCHTELINGENWERK TAV LOKALE BESTUREN

12 ONDERWIJS Lokale besturen: recht op onderwijs bewaken Lokale overheid: gratis onderwijs Politie: verwijderingsacties aan scholen uitsluiten

13 WERKGELEGENHEID Lokale besturen: - Aanspreekpunt opstarten - Diversiteitsbeleid stimuleren - Aandacht voor hooggeschoolde anderstaligen

14 O CMW BELEID Asielzoekers: LOI promoten en aanwenden als schakel voor asielzoekers Erkende vluchtelingen en geregulariseerden: snelle integratie Mensen zonder papieren: basisrechten toegankelijk makenen verzekeren

15 P OLITIONEEL BELEID Opkomen tegen acties tegen verkrotting of tegen zwartrijders

16 EINDE


Download ppt "I EDEREEN IS VAN DE GEMEENTE I NLEIDING Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil haar visie, verwachtinen en voorstellen aan de lokale besturen definiëren voor."

Verwante presentaties


Ads door Google