De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

of : “Kunststoffen” … of : “Plastics” ...

Verwante presentaties


Presentatie over: "of : “Kunststoffen” … of : “Plastics” ..."— Transcript van de presentatie:

1 of : “Kunststoffen” … of : “Plastics” ...
POLYMEREN of : “Kunststoffen” … of : “Plastics” ...

2 Polymeren Wat / Naam ? Gr.: poly (veel) + meras (delen)
= “stoffen die bestaan uit lange ketens van zich herhalende moleculaire groepen” (monomeren) Meeste monomeren : stam van C-atomen (--> organische stoffen)

3 Polymeren Wat / Naam ? Voorbeeld : poly-ethyleen (poly-etheen)
Notatie van een Polyethyleen-molecuul

4 Polyethyleen-molecuul
Atoomstructuur buitenste atoomschil van C-atoom bevat 4 elektronen --> kan nog 4 elektronen opnemen Aan beide kanten van etheen- molecuul ander etheen molecuul --> Ontstaan lange keten Fysische structuur Erg lange ketens --> verward & verstrengeld --> meer of minder “kristallijn”, of “amorf”

5 Polymeren Wat / Naam ? Voorbeeld : poly-ethyleen (poly-etheen)
Vergelijking met andere materialen Atomen binnen monomeer : zeer sterk aan elkaar gebonden (meestal covalent) Binding tussen aaneengeregen monomeermoleculen (= binnen polymeerketen): ook covalent Polymeren met lange ketenmoleculen : normaliter zwakker dan keramieken of metalen : Onderling slechts aan elkaar gebonden door zwakke elektrostatische krachten (“Vanderwaalskrachten”) Onder belasting : ketens uit elkaar glijden !... => versteviging (diverse mogelijkheden : vulstoffen, vertakte keten, “cross-links”, ...)

6 Polymeren “Polymeren” : ook natuurlijk
Ook dierlijke eiwitten = polymeren Ook : dennen-hars, schellak, natuurrubber Hout = ketens cellulosemoleculen, aan elkaar gehouden door een ander natuurlijk polymeer “Kunststof” = polymeer met allerlei toevoegingen “Plastic” : plastisch, kneedbaar

7 Polymerisatie-reacties (1)
Additiepolymerisatie : de moleculen worden achter elkaar gekoppeld , als kralen aan een ketting De dubbele binding verdwijnt. Uitgangsmateriaal = monomeer in oplossing, emulsie, dampvorm, of gewoon onverdunde vloeistof Schakels in polymeer : zelfde chemische samenstelling als monomeermolecuul

8 Polymerisatie-reacties (2)
Condensatie-polymerisatie : een nieuw molecuul hecht zich aan een ander molecuul tijdens de vormingsreactie want de moleculen hebben geen dubbele binding Schakels in polymeer : andere chemische samenstelling dan uitgangsmaterialen Vorming van bijprodukt (water / “condensatie”) Nylon-6,6

9 Polymerisatie-reacties (3)
BIJZONDERE GEVALLEN : Polyadditie : (combinatie 1 & 2) condensaat wordt ook in de keten opgenomen op een andere plaats Cross-linking : vorming van sterke chemische bruggen (‘cross-links’ / dwarsverbindingen) tussen de ketens Materiaal dat ontstaat is in feite één macromolecuul Vb.: Epoxyharsen

10 Polyvinylchoride / Polypropyleen
Basis : C2H4 (ethyleen) Vervang één H door Cl --> Polyvinylchloride (PVC) Vervang H door CH3 --> Polypropyleen (PP)

11 Co-polymerisatie = Polymerisatiereactie waarbij polymeerketting ontstaat die (twee) verschillende monomeren bevat één van beide bouwstenen uitsluitend in hoofdketen, andere in zijketen atactisch (onregelmatige plaatsing) isotactisch (zijgroepen steeds aan zelfde kant) syndiotactisch (zijgroepen alternerend aan hoofdketen) & Katalysatoren --> +/- onbeperkte waaier eigenschappen Blz. 262 hoofdketen zonder bijketens A = monomeer met chemische samenstelling A B = monomeer met chemische samenstelling B

12 Tg : “Glasovergangstemperatuur” - “Glastemperatuur”
= “glaspunt” ; “glas-rubber-overgangstemperatuur”, verwekingstemperatuur”; = temperatuur waarbij polymeer verweekt Bij T > Tg : amorf polymeer = rubberachtige “vloeistof” ketens kunnen over elkaar glijden (vloeien; “plastic”) Bij T < Tg : materiaal = vaste, glasachtige stof Heterogeen Mengsel : beide componenten hebben eigen Tg

13 Soorten Polymeren (1) Thermoplasten, Thermoharders, Rubbers
Indeling op basis van temperatuur-afhankelijk gedrag : Thermoplasten: verweken (plastisch) bij hogere temperatuur Rubbers, elastomeren: bij kamertemperatuur al verweekt Thermoharders: niet verweekt (of zelfs verhardt) bij hogere temperatuur. Bij te hoge temperatuur--> ontleding Tg “rubbertraject”

14 Soorten Polymeren (2) Thermoplasten, Thermoharders, Rubbers

15 Thermoplasten Wat ? : lange keten moleculen met zwakke bindingen tussen ketens; verweken en evt. smelten bij verwarming Structuur : Amorf of Kristallijn Temperatuur effecten : Amorfe zones worden visceuze vloeistoffen boven Tg (vergelijkbaar met gelatine) Kristallijne zones slaan rubberfase over en smelten bij Tsmelt. VdW-bindingen breken allemaal tegelijk Eigenschappen : Makkelijk (her-)vormbaar / recycleerbaar boven Tg Gebruik normaliter beperkt tot matige temperaturen Verhoging kristalliniteit verhoogt sterkte en stijfheid, verlaagt geleidbaarheid Voorbeelden : Polyethyleen (PE), polyvinylchloride (PVC) Amorf Semi-kristallijn

16 B. Thermoharders Wat ? : 3-dimensionaal netwerk van ketens met vele cross-links, welk na vorming en verwarming de 3-D structuur zal behouden Structuur : normaliter Amorf Temperatuur effecten : (Lichte) verweking boven Tg (glastemperatuur); maar blijft een vaste stof Bij hoge temperatuur : ontleding, verkoling, ... Eigenschappen : Hard, zeker beneden Tg Kan tegen vervorming onder belasting Hogere temperatuur capaciteiten dan thermoplastics Voorbeelden : Fenolen, Expoxyharsen Cross-linking structuur

17 C. Elastomeren (incl. rubbers)
Wat ? : Capaciteit tot zeer grote elastische vervorming (> 100%), maar terugkeer tot originele vorm na wegnemen belasting Structuur : Lange ketens, met enkele cross-links tussen ketens Temperatuur effecten : Bros beneden Tg (glastemperatuur) Erg elastisch boven Tg Eigenschappen : Naarmate cross-link dichtheid toeneemt stijgen sterkte en stijfheid, doch daalt ductiliteit Voorbeelden : Natuurrubber (poly-isopreen), Siliconen ‘S’ cross-linking bij Natuurrubber

18 Soorten Polymeren (2) Indeling volgens Chemische Samenstelling

19 Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren Vertakte polymeren Cross-linking Ketenverstijving Toevoegmaterialen Lange dunne ketens; met elkaar verstrengeld, doch afzonderlijke polymeerketens Bindingskrachten = vanderwaalskrachten waterstofbinding interactie tussen polaire groepen Buiging = rond C-’bolscharnieren’ Hoge hogere polymerisatie-graad <--> grotere trek- & druk-sterkte Buigzaamheid = afhank. van mate van vervlochten zijn + van onderlinge oriëntatie in ruimte (kristallijn / amorf)

20 Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren Vertakte polymeren Cross-linking Ketenverstijving Toevoegmaterialen Veel sterker vervlochten polymeer-ketens --> Grotere stijfheid Speciale katalysatoren en bijzondere procestechnieken voor bevordering vertakkingen N.B.: Veel elastomeren na vulkanisatie hebben vertakte structuur.

21 Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren Vertakte polymeren Cross-linking Ketenverstijving Toevoegmaterialen ‘Cross-links’ = chemische brug-verbindingen (H-brug / S-brug) Ketens die zich tijdens polymerisatie-reactie met elkaar verbinden Structuur = zeer sterk & stijf Meer cross-links : grotere stijfheid minder chemisch oplosbaar niet of minder hersmeltbaar Thermoharders

22 Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren Vertakte polymeren Cross-linking Ketenverstijving Toevoegmaterialen Ketenstijfheid door substitutie met omvangrijke moleculaire groepen Voorbeeld : PS (polystyreen)

23 Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren Vertakte polymeren Cross-linking Ketenverstijving Toevoegmaterialen Vulstoffen in plastics hout, asbest, zand, glas rol = eigenschappen als treksterkte en hardheid verbeteren Weekmakers Aantrekkende krachten tussen ketens nemen af Smeermiddel Overig andere doel dan mech. eig.-schappen anti-oxidantia, UV-absorbers, kleur-stoffen, vlamvertragende middelen, cross-link middelen

24 Fabricagetechnieken (1)
Spuitgieten Persen

25 Fabricagetechnieken (2)
Blazen Extrusie

26 Composieten Composiet = 2 of meer materialen gecombineerd tot een nieuw materiaal met andere eigenschappen dan de afzonderlijke componenten Natuurlijke composieten : bv. hout Kunstmatige composieten wapeningsmateriaal vulstoffen deklagen vb.: triplex, multiplex


Download ppt "of : “Kunststoffen” … of : “Plastics” ..."

Verwante presentaties


Ads door Google