De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nodenanalyse interculturalisering in de socio-culturele sector Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nodenanalyse interculturalisering in de socio-culturele sector Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 Nodenanalyse interculturalisering in de socio-culturele sector Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel

2 Afbakening Noden interculturalisering en toegankelijkheid voor etnisch-culturele minderheden binnen de socio-culturele sector in het BHG: –koepelorganisaties van sociaal-culturele verenigingen hoofdstedelijke sociaal-culturele verbonden hoofdstedelijke migrantenverbonden hoofdstedelijke verbonden voor de derde leeftijd –vzw Seniorencentrum, vzw Zinnema en vzw Green

3 Methodiek De Participatiesurvey 2009 Het Vlaams Actieplan Interculturaliseren uit 2006 Het onderzoek van CIMIC naar de resultaten van het Vlaams Actieplan Interculturaliseren uit 2010 Gesprekken met Davidsfonds, kwb, Femma, Okra, IC, VOEM, Zinnema, Seniorencentrum en GREEN vzw

4 Algemene context verenigingsleven In Vlaanderen en Brussel: 14.000 afdelingen 2.000 personeelsleden 200.000 vrijwilligers 10 miljoen deelnemers jaarlijks Geen daling maar groei deelname

5 Algemene uitdagingen verenigingsleven Vergrijzing Ontzuiling Toenemende individualisering Afnemende financiering Ongelijk participatieprofiel

6 Extra uitdagingen Brussel Brussel is een superdiverse stad Brussel is een meertalige stad Brussels beleid Nationale versus Brusselwerking

7 Stand van zaken 2006: Actieplan interculturalisering –etnisch-culturele factor als determinant voor participatie –ondervertegenwoordiging in: het bereikte publiek (participatie) de aard van het aanbod (programmatie); bestuursorganen, personeel en vrijwilligerswerking samenwerkingsverbanden

8 Stand van zaken 2006: Actieplan interculturalisering –6 strategische doelstellingen: Integrale benadering interculturalisering Kennis- en visieontwikkeling Aanbod en participatie Personeelsbeleid Bestuursorganen Vrijwilligersbeleid

9 Stand van zaken & noden 2010: onderzoek naar de effecten van het Actieplan Interculturaliseren (CIMIC) 1)Integrale benadering?  nee, wel thematisch “openheid” als specifieke doelstelling <> interculturaliteit vanzelfsprekendheid, “het komt vanzelf” <> doorgedreven aanpak op alle niveaus van de werking beroepskrachten <> bestuursleden en vrijwilligers traditionele verenigingen <> migrantenverbonden <> seniorenwerking

10 Stand van zaken & noden

11 4) Personeelsbeleid?  nauwelijks & categoriaal 5) Bestuursorganen?  quota zijn niet realistisch, veel hangt af van de beslissingsmakers 6) Vrijwilligersbeleid?  landelijke inspanningen dringen niet door tot lokale niveaus traditionele organisaties <> migrantenverbonden pragmatische aanpak <> positieve discriminatie men vist in de eerste plaats uit eigen vijver vrijwilligerswerk: onduidelijk wettelijk kader + bekendheid concept + wervingskanalen

12 Conclusie –Actieplan heeft dingen in gang gezet maar is ondertussen stille leidraad geworden, die doorheen de jaren aan slagkracht heeft ingeboet. –Concept “vereniging” –Thema leeft in Brussel  belang uitwisseling –Intentie <> middelen –Belang maatwerk

13 Nodenanalyse interculturalisering Brusselse jeugdhuizen Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel

14 Afbakening Noden interculturalisering en toegankelijkheid voor etnisch-culturele minderheden bij de door de VGC erkende jeugdhuizen –Alleman, De Branding, De Kuub, De Schakel, ‘t Mutske, ‘t Uilekot en Tongeluk –sinds januari 2013 overkoepeld door JHOB vzw

15 Aspecten van het Vlaamse jeugdhuismodel Jeugdhuizenmethodiek: –4 fundamenten –4 functies –complementair –spanningsvelden dominante cultuur engagement-op-maat zelforganisatie <> inmenging <> “zaadjes planten”

16 Nederlandstalige jeugdhuizen in Brussel Extra uitdagingen: –Vlaams model in Brusselse context onbekendheid ≠ Franstalig jeugdhuis –Realiteit van de hoofdstad groter aanbod, mobieler, betaalde job grotere sociale en culturele mix taaldiversiteit jeugdhuisondersteuners ≠ sociaal werkers

17 Conclusies –Sleutelfunctie JHOB voor duidelijke communicatie naar potentiële doelgroepen –Ondersteuning beroepskrachten voor sociale en interculturele thema’s –Maatwerk om superdiversiteit goed op te vangen –Intenties <> middelen –Jeugdhuizenmethodiek blijft uitgangspunt

18 Nodenanalyse: interculturaliseren van zorg en hulpverlening (Socio)demografie Brussel => “cultuurgevoelig werken” = core business zorg en welzijn Groot aantal bestaande analyses BRONNEN Studies + bevraging prioritaire partners => analysenota –Bevraging toegang ECM tot gezondheidszorg (Huis voor Gezondheid) –Bruggenbouwers: werken aan toegankelijkheid (BWR) –Zorgnoden en –behoeften: de kijk van de Brusselaar (Kenniscentrum Woonzorg) + Cultuurgevoelige ouderenzorg (Ovallo) –Eerste resultaten project All-in (De Lork)

19 Positieve benadering: hefbomen voor het werken aan interculturalisering Helder communiceren Aandacht hebben voor cultuur zonder overculturaliseren Correct informeren en efficiënt doorverwijzen Duidelijke afspraken en procedures vastleggen Werken aan sociale cohesie Zorgen voor laagdrempelige aanspreekpunten –Inzetten op eerste en nulde lijn –Buurtgericht werken waar mogelijk Preventie prioritair maken Interculturalisering als een proces beschouwen


Download ppt "Nodenanalyse interculturalisering in de socio-culturele sector Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google