De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lev. 10:1-2 En de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lev. 10:1-2 En de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Lev. 10:1-2 En de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des HEREN, hetgeen Hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur uit van de HERE en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des HEREN.

4 De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest. Hand. 9:31

5 De vreze des Heren

6 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Psalm 111:10

7 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Spreuken 9:10

8 De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer. Spreuken 15:33

9 De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig; de verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig. Ps. 19:10

10 Moraal : gedragsregels, het handelen zelf. Ethiek: is bezinnen over wat een juiste manier van handelen zou moeten zijn.

11 Spr 8:13 “De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.” Spr. 16:6 “door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad.”

12 Psalm 25:12 Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.

13 Psalm 25:14 Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. NBV: De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

14 Spr. 14:26 “In de vreze des HEREN ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats.” “Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats.”

15 Spreuken 19:23 De vreze des Heren is ten leven; men overnacht verzadigd, door het kwaad niet bezocht. NBV: Ontzag voor de HEER beschermt je leven, je kunt rustig gaan slapen, er overkomt je niets.

16 Spreuken 2:1-5 Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat – dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER (de vreze des Heren) is,dan zul je kennis van God verwerven.

17 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Psalm 111:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Spr. 9:10 De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer. Spr. 15:33 De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig; de verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig. Ps. 19:10 “De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.” Spr 8:13 “door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad.” Spr. 16:6

18 Psalm 25:12 Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Psalm 25:14 Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. NBV: De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond Spr. 14:26 “In de vreze des HEREN ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats.” “Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats.” Spreuken 19:23 De vreze des Heren is ten leven; men overnacht verzadigd, door het kwaad niet bezocht. NBV: Ontzag voor de HEER beschermt je leven, je kunt rustig gaan slapen, er overkomt je niets.


Download ppt "Lev. 10:1-2 En de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur."

Verwante presentaties


Ads door Google