De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Immigratie: winnaars, verliezers en onbetaalde rekeningen Amsterdam, 29 augustus 2012 door Hans Roodenburg hansroodenburg.com.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Immigratie: winnaars, verliezers en onbetaalde rekeningen Amsterdam, 29 augustus 2012 door Hans Roodenburg hansroodenburg.com."— Transcript van de presentatie:

1 Immigratie: winnaars, verliezers en onbetaalde rekeningen Amsterdam, 29 augustus 2012 door Hans Roodenburg hansroodenburg.com

2 Centraal Planbureau, 2003 Download: cpb.nl

3 Standaardmodel Borjas Immigranten doen het even goed op de arbeidsmarkt als ingezetenen

4 Model Borjas (eenvoudigste versie)

5 Winnaars en verliezers volgens model Borjas (eenvoudigste versie) Immigranten: winnaars Voordeel ingezetenen per saldo (‘Immigratiesurplus’) verwaarloosbaar Loondrukkende werking (korte termijn): - werkgevers: winnaars - werknemers: verliezers

6 Uitbreidingen Kapitaal variabel (lange termijn) Onderscheid laag- en hoogopgeleiden Ook hier: Voordeel ingezetenen per saldo (‘Immigratiesurplus’) verwaarloosbaar P.M. Kwaliteitsimpuls hoogopgeleiden

7 Onbetaalde rekeningen overheid / verzorgingsstaat P.M. toename bevolkingsdichtheid P.M. verlies aan sociale cohesie

8 “You cannot simultaneously have free immigration and a welfare state” Milton Friedman

9 Effect immigratie op collectieve financiën afhankelijk van: Arbeidsparticipatie hoe hoger, hoe meer belasting en hoe minder uitkeringen Loonniveau hoe hoger, hoe meer belasting en hoe minder inkomensafhankelijke voorzieningen

10 Lange-termijnhorizon afdrachten en ontvangsten over de hele levensloop Ook effecten 2e en volgende generaties

11 Arbeidsmarktprofiel niet-westerse allochtonen in Nederland Arbeidsparticipatie t.o.v. gemiddelde Nederlander: 77% Loonniveau t.o.v. gemiddelde Nederlander: 71% Draagvlak belastingen etc. t.o.v. gemiddelde Nederlander: 55%

12 Jaarlijkse netto-bijdrage collectieve sector per type migrant

13 8000 additionele immigranten per jaar Effect op financieringssaldo collectieve sector

14 Effect immigratie op collectieve financiën Immigranten die het beter doen dan de gemiddelde Nederlander qua participatie en/of loon hebben een positief effect Immigranten die minder verdienen dan de gemiddelde Nederlander hebben een negatief effect ook al participeren ze normaal en zijn ze niet onevenredig vaak uitkeringsafhankelijk => Laagopgeleide immigratie = verliesgevend

15 Is de verzorgingsstaat houdbaar bij de huidige immigratiepatronen?

16 Effect verzorgingsstaat op immigratie Verzorgingsstaat: trekt kansarme migranten aan trekt laagopgeleide migranten aan stoot kansrijke migranten af stimuleert succesvolle ingezetenen tot emigratie Draaglast omhoog en draagvlak omlaag

17

18 ‘Allochtonisering’ Bijstand Niet-westerse allochtonen tot 65 jaar leven meer dan 7 keer zo vaak van de Bijstand als autochtonen 45% van de bijstandsuitkeringen gaat naar niet- westerse allochtonen Dit aandeel stijgt met 1%-punt per jaar Bijstandontvangers maken ook maximaal aanspraak op inkomensafhankelijke regelingen als huur- en zorgtoeslag, kwijtschelding lokale lasten, etcetera

19 Beperking verliesgevende immigratie? Zeggenschap immigratie overgedragen aan Brussel: Over asiel- en gezinsmigratie hebben we zelf niets meer te zeggen EU wil meer (laagopgeleide) arbeidsmigratie uit Derde- Wereldlanden (‘Mobiliteits-partnerschappen’) Laagbetaalde arbeidsmigratie uit MOE-landen (en Zuid- Europa) is vrij Schengen: bewaking buitengrenzen faalt

20 Conclusie houdbaarheid verzorgingsstaat Huidige trend leidt langzaam maar zeker tot: Verkleining draagvlak Vergroting draaglast Dus verzorgingsstaat op termijn onhoudbaar Ombuigen trend onmogelijk door Europees immigratie-keurslijf N.B. Vooruitzicht stagnerende groei verergert problemen

21 Einde


Download ppt "Immigratie: winnaars, verliezers en onbetaalde rekeningen Amsterdam, 29 augustus 2012 door Hans Roodenburg hansroodenburg.com."

Verwante presentaties


Ads door Google