De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORSTELLING. MUZIKAAL ERFGOED EXPERTISECENTRUM VOOR MUZIKAAL ERFGOED MUZIKAAL ERFGOED = alle sporen die muziek en muziekleven ons nalaten en dat we willen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORSTELLING. MUZIKAAL ERFGOED EXPERTISECENTRUM VOOR MUZIKAAL ERFGOED MUZIKAAL ERFGOED = alle sporen die muziek en muziekleven ons nalaten en dat we willen."— Transcript van de presentatie:

1 VOORSTELLING

2 MUZIKAAL ERFGOED EXPERTISECENTRUM VOOR MUZIKAAL ERFGOED MUZIKAAL ERFGOED = alle sporen die muziek en muziekleven ons nalaten en dat we willen bewaren 1.De muziek zelf (in wezen immaterieel) 2.Bladmuziek, opnames, literatuur, concertprogramma’s, persoonlijke administratie, foto’s en afbeeldingen (roerend documentair) 3.Objecten: muziekinstrumenten (roerend museaal) 4.Onroerend: concertgebouwen, opnamestudio’s, 5.Immaterieel (niet tastbaar): praktijken, gebruiken, tradities, onderwijstechnieken

3 UITGANGSPUNT Brede definitie van muzikaal erfgoed Verschillende types: roerend en immaterieel Stilistische diversiteit: niet alleen klassieke muziek Chronologische diversiteit: van verre verleden tot nu Niet noodzakelijk Vlaams van origine Niet alleen professionele muziek en topwerken, maar brede muziekleven als maatschappelijk

4 MUZIKAAL ERFGOED PROBLEMATIEK VAN HET MUZIKAAL ERFGOED 1.Versnipperde bewaring en nog niet in kaart gebracht 2.Grote achterstand 3.Immaterieel karakter 4.Vraagt zeer specifieke expertise 5.Zeer complex veld met heel veel actoren 6.Gebrek aan coördinatie

5 MUZIKAAL ERFGOEDBELEID 1.Weten wat er is - overzicht creëren 2.In de juiste fysieke omstandigheden 3.Toegankelijk- raadpleegbaar maken/ontsluiting 4.Valorisatie/nieuwe relevantie INVENTARISATIE ONDERZOEK DOCUMENTATIE CONCERT CONSERVATIE LOKALISATIE REGISTRATIE TRANSCRIPTIE TENTOONSTELLING

6 HISTORIEK Opgericht in 2002 vanuit onderzoekerswereld 2003: Bedreigde Klanken + persconferentie Vanaf 2004: gesubsidieerd als thema-archief 2003-2007/8 Vooral klassieke muziek Vooral archivalisch documentair erfgoed Vooral gericht op in kaart brengen (ook inventarisatie) samen met 3 partners: alamire Foundation, Studiecentrum voor Vlaamse muziek en Matrix Lokalisatie-inventarisatie-onderzoek-publiekswerking

7 HISTORIEK 2007/2008 : verschuiving Afbouw van structurele samenwerking met 3 partners Vraag tot inschakeling in cultureel erfgoeddecreet en herprofilering tot expertisecentrum Van zelf doen naar intermediair en aanzetten tot en faciliteren (cfr. onderzoek, inventarisatie, valorisatie) Expertise ontwikkelen en doorgeven Vraag tot uitbreiding van werkterrein naar niet-klassieke muziek (Jazz, populair, volksmuziek) Uitbreiding van typologieën: Van uitsluitend documentair naar objecten en immaterieel Van archivalisch tot en met bibliothecair binnen het documentaire Niet alleen retrospectief, maar ook pro-actief naar hedendaagse erfgoedvormers (componisten, uitvoerders, etc)

8 VANDAAG EXPERTISECENTRUM 1 ste aanspreekpunt Kerntaak = stimuleren van erfgoedpraktijk voor het muzikaal erfgoed (opsporing, ontsluiting, conservatie, valorisatie) Ontwikkelen en delen van expertise Praktijkondersteuning en praktijkontwikkeling Belangenbehartiging van het muzikaal erfgoed

9 VANDAAG DOELGROEPEN 1.Bewaarplaatsen van muzikaal erfgoed: archieven, (erfgoed)bibliotheken, musea, lokale erfgoedhouders, privé-collectioneurs Privaatrechterlijke instellingen of organisaties al dan niet gespecialiseerd in muziek: muziekscholen, pensionaten, abdijen en kerken, hafabra’s en koren, enz 2.Hedendaagse erfgoedvormers: componisten, uitvoerders, concertorganisatoren, platenmaatschappijen, opnamestudio’s, uitgeverijen, enz 3.‘Gebruikers’ van erfgoed: muzikanten, onderzoekers 4.Brede publiek

10 VANDAAG SAMENWERKENDE PARTNERS AF, SVM en Matrix Brede dienstverlenende erfgoedveld: erfgoedcellen, provinciale diensten, andere expertise centra

11 VANDAAG PORTFOLIO-ACTIVITEITEN en INSTRUMENTEN 1.Opsporing en registratie 2.Expertise delen en praktijkondersteuning 3.Expertise ontwikkelen 4.Stimuleren van onderzoek

12 1. OPSPORING Projecten en oproepen Thematisch: Muzikaal erfgoed van begijnhoven Per soort bewaarplaats Per soort muziekvereniging Privépersonen Schatten op zolder Databank Muziekbank: registratie van archieven, muziekcollecties, stukken -

13 2. Expertise delen Expertise opbouwen, ontwikkelen en delen : Handboek muzikaal erfgoed Handleidingen www.muzikaalerfgoed.be 3-maandelijkse nieuwsbrief Studiedagen en vorming Themadag workshops Advies en ondersteuning aan personen, instellingen en muziekorganisaties Vraagbaak Trajecten en begeleiding op maat Herbestemming

14 3. Expertise ontwikkelen Vooronderzoeken (sectorieel) Voorbeelden Jazz Populaire muziek Volksmuziek Specifieke problemen (Thematisch) standaards Problematiek verbonden aan bepaalde dragers Ontwikkelingsgerichte trajecten (per doelgroep) Voorbeelden Beiaardiers Componisten ensembles

15 4. Stimuleren onderzoek Samenwerking conservatoria/universiteiten Voorbeelden Lezingen paperonderwerpen Prijs van resonant Samenwerking onderzoekers

16 5. BEELDVORMING Promotor van het muzikaal erfgoed door informatie, communicatie, inspiratie en beeldvorming – muzikaal erfgoed onder de aandacht brengen Informatie, actualiteit: www.muzikaalerfgoed.be 3-maandelijkse nieuwsbrief Themapagina’s op portaalsite Info-sessies, lezingen, documentatie Stimuleren en ondersteunen van publieksactiviteiten

17 6. BELANGEN Inventariseren van noden en behoeften Stimuleren van discussie en overleg Ontwikkelen van een integrale visie Strategieën en aanbevelingen Afstemming en coördinatie

18 STRUCTUUR KANTOOR directeur Consulent Lokalisatie en behoefte-analyse Consulent sensibilisatie, vorming en publieksontsluiting Consulent informatiesystemen, digitalisering en externe communicatie Zakelijk coö Klaas-JaapHeidiGertjan Vera Anne

19 BESPREKING 1.Noden en behoeften van erfgoedcellen ? 2. Samenwerking en afbakening: hoe kunnen we elkaar versterken ? Hoe bakenen we af ? Lokalisatie/opsporing Registratie en inventarisatie Valorisatie Communicatie

20 Voorstelling projecten DANK U voor uw aandacht Litanie 1, 1979 [Karel Goeyvaerts] Leuven, Universiteitsarchief, Goeyvaertsfonds, 80 Driekoningenspel uit Munsterbilzen, 11de eeuw Brussel, Bollandisten, Bibliotheek, Ms. 299 fol. 179v EINDE

21 Voorstelling projecten

22

23

24 RESONANT Geen eigen collecties - dienstverlenend Opgericht in 2002 Kleine VZW (5 personeelsleden, 3.2 VTE) Gesubsidieerd door de Vlaamse overheid Alma redemptoris, 1804 [Joseph Ohnwald] Diest, Stadsarchief, Muziekarchief van de Sint-Sulpitiuskerk, Sulp 228

25 HISTORIEK Groeiende aandacht voor erfgoed vanwege de Vlaamse overheid : Jaren ‘90 : uitsluitend museumbeleid Sinds 1997 : diverse decreten (1997-1998-2002-2004-2008) Hertekening van het Vlaamse erfgoedlandschap integratie van diverse sectoren : musea, archieven, volkscultuur naar ‘cultureel-erfgoedwerking’ Herdefiniëring in meer integrale benadering van het erfgoedgebeuren (zorg voor + publieksontsluiting) Samenwerking via ‘erfgoedgemeenschap’ Erkenning van collectiebeherende en dienstverlenende organisaties

26 HISTORIEK RESONANT Alamire – Matrix – studiecentrum Antwerpen 2002: archiefdecreet : archief- en documentatiecentra op basis van culturele thema’s Subsidiëring mogelijk oprichting VME (later Resonant) met als thema muzikaal erfgoed Koepelorganisatie voor stichtende partners: Alamire – Matrix – studiecentrum A’werpen

27 HISTORIEK 2002-2007 Accent op lokalisatie met aandacht voor het meest bedreigd erfgoed Samenwerking met partners via convenanten Uitsluitend ‘klassieke’ muziek In combinatie met inventarisatie - studie en documentatie – editie - publiekswerking BASISWERKING LOKALISATIE INVENTARISATIE CONSERVATIE DOCUMENTATIE EDITIE PUBLIEKWERKING

28 HISTORIEK 2007-2008 : cultureel erfgoeddecreet met nieuwe visie Kritieken van de sector en de overheid Accentverschuiving: Terreinverbreding naar alle muziekgenres en –stijlen (lichte muziek, jazz, enz) (inschakeling in erfgoeddecreet met) meer coördinerende en sensibiliserende functie binnen netwerkmodel Profilering als expertise-centrum Geen ‘doorschuiven’ van werk Beleidsplan 2008-2012 als overgangsfase Instap op nieuw decreet op 1 januari 2012

29 HUIDIGE WERKING Kernopdracht :  zorg voor behoud en beheer  eigentijdse ontsluiting - publiekswerking RESONANT = aanspreekpunt – dienstverlenende organisatie voor muz. erfgoed in Vlaanderen Ruime samenwerking/overleg met brede (muziek)erfgoedveld  coördinatie en ondersteuning  samenwerkingsverbanden

30 OPDRACHT RESONANT 1.Platform voor informatie en communicatie 2.Kennispunt voor overzicht bewaarplaatsen en collecties 3.Ontmoetingsplaats voor discussie, overleg en belangenbehartiging in fie van een te ontwikkelen muzikaal erfgoedbeleid in Vlaanderen 4.Expertise-centrum 5.Promotor van kennis van en belang voor muzikaal erfgoed Ruim overzicht (portaalsite), actualiteit, trends, internat (NB), advies en ondersteuning In kaart brengen (eigen en projecten in samenwerking), methodologie, overzichten (rapporten, MB), herbestemming Netwerking en overleg, noden en behoeften, visie en beleidsvoorstellen, belangenbehartiging Bundelen van expertise, info-desk, expertennetwerk, advies (lok, inv, conserv, digitalis, ) handboeken en info-sessies Sensibilisering, stimulering van onderzoek, ontsluiting en publiekswerking

31 Voorstelling projecten BELEIDSPLAN 2009-2012 1.SD1 : expertisecentrum 2.SD2 : erfgoedgemeenschap 3.SD3 : beleidsvoorbereidend OD1 : SENSIBILISERING OD2 : INFO-UITWISSELING OD3 : VALORISATIE OD1 : LOKALISATIE OD2 : DIENSTVERLENING OD3 : BUNDELEN EXPERTISE OD1 : NODEN EN BEHOEFTEN OD2 : BELEIDSVB.

32 Voorstelling projecten Verwezenlijkingen 2009 Vernieuwende lokalisatieprojecten : Project opnamestudio’s Interculturaliserende projecten Nieuwe instrumenten : Portaalsite Erfgoedhandboek Prijs van Resonant en lijst paperonderwerpen Vernieuwing

33 Voorstelling projecten Prioriteiten 2010 SD1 : Expertise-centrum SD2 : Erfgoedgemeenschap SD3 : Beleidsvoorbereiding OD1 : LOKALISATIE OD2 : DIENSTVERLENING OD3 : BUNDELEN EXPERTISE OD1 : SENSIBILISERING OD2 : INFO-UITWISSELING OD3 : VALORISATIE OD1 : NODEN EN BEHOEFTEN OD2 : BELEIDSVB. EXPERTISE Oud en nieuw VISIBILITEIT en netwerking Voorbereiding NW DECREET

34 Voorstelling projecten LOKALISATIE Muziekfestivals Beiaard Mijnstreek Opname-studio’s eindrapport Opkuis MB/AB

35 Voorstelling projecten Instrumenten : Portaalsite – themapagina’s Handboek muzikaal erfgoed 2-maandelijkse Nieuwsbrief Prijs van Resonant themadag

36 Voorstelling projecten INZET op sensibilisering algemeen nav. lokalisatieprojecten Hoger muziekonderwijs en academies

37 Voorstelling projecten PUBLIEKSONTSLUITING MIS-project

38 Voorstelling projecten BELEIDSONDERSTEUNEND Overzichten en rapporten Voorbereiding nieuwe beleidsnota 2012-2016

39 STRUCTUUR KANTOOR directeur Consulent Lokalisatie en behoefte-analyse Consulent sensibilisatie, vorming en publieksontsluiting Consulent informatiesystemen, digitalisering en externe communicatie Zakelijk coö Klaas-JaapHeidiGertjan Vera Anne

40 Voorstelling projecten ACTIES WIE ? Archieven Bibliotheken Musea Lokale erfgoedhouders Externe vragen Bestemming Oude collecties Erfgoed handboek Bundelen ‘nieuwe’ expertise Opvolgen Nwe ontwik- kelingen MB/AB Bundelen expertise Bewaring Dienst verlening

41 Voorstelling projecten ACTIES SD2 : ERFGOED- GEMEENSCHAP Brede sector Jazz-sector Beiaardiers Opnamestudio’s Medewerking deelraadproject Michielscollectie ? Distributie handboek Nieuwsbrief Portaalsite Minderheden Erfgoedcel Mijnstr Info- uitwisseling Sensibilisering valorisatie Hoger muziek- onderwijs Muziek academies Prijs Resonant Promoten paperonderw themadag Reizende Tentoonstelling ?

42 Voorstelling projecten ACTIES SD3: BELEIDS- ONDERSTEUNEND MIS Opstart terminologie Terreinverkenning Tsst rapport 2002-2009 Uit lokalisatie projecten Noden en behoeften beleidsvb Aanbevelingen Projecten verleden


Download ppt "VOORSTELLING. MUZIKAAL ERFGOED EXPERTISECENTRUM VOOR MUZIKAAL ERFGOED MUZIKAAL ERFGOED = alle sporen die muziek en muziekleven ons nalaten en dat we willen."

Verwante presentaties


Ads door Google