De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

in de Vrije Basisschool ‘OLVI De Reuzenboom’ in Boom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "in de Vrije Basisschool ‘OLVI De Reuzenboom’ in Boom."— Transcript van de presentatie:

1 in de Vrije Basisschool ‘OLVI De Reuzenboom’ in Boom.

2 Directie: Katleen Gielis
Schoolsportgangmaker: Lieve Heymans

3 De grote speelplaatsen worden optimaal benut.

4 De turnzaal heeft de grootte van een volleybalterrein.

5 ‘GOED GEZIND GEZOND’ een duurzaam project verweeft alle actiepunten van de schoolsportactie ‘Schoolsport geeft kleur’.

6 1. Stimuleren van het gezondheidsbeleid.
Een gezondheidsbeleid heeft kans op slagen indien zowel leerlingen, leerkrachten als ouders actief betrokken zijn bij de uitwerking van de acties en de opvolging van de afspraken.

7 . Er worden 2 fruitmomenten georganiseerd door de school. Via het Tutti Frutti project, is er een aanbod van vers fruit tijdens de pauze, op een bepaalde dag in de week.

8 De moestuinactiviteiten worden opgenomen in het schoolprogramma en laten kinderen:
gemakkelijker groenten en fruit herkennen; - meer aandacht hebben voor de herkomst van de voedingswaren (uit de moestuin en vers); anders denken over het eten van groenten en fruit; - stilstaan bij de milieuaspecten (MOS),…

9 2. De actieve verplaatsing van en naar de school wordt gestimuleerd.
Het opzet is kinderen voortdurend motiveren en sensibiliseren voor een verkeersveilig gedrag en een duurzame mobiliteit. In die zin moeten kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen om te oefenen.

10 3. Aandacht voor leerlingparticipatie: leerlingen voor leerlingen.
Elk jaar maken de 6de klassers een nieuwe FITHEIDSDANS en meester Joris een GEZONDHEIDSLIED.

11 In de maand december wordt deze dans tijdens de gymles aangeleerd
In de maand december wordt deze dans tijdens de gymles aangeleerd. Tijdens de middagpauze wordt er verder ingeoefend. Al dansend en zingend wordt dan elke 1ste donderdag van de maand samen gezond ingezet.

12 4. Vrije momenten op school worden sportief ingevuld.
Speeltijden en de middagpauze hebben een uitgebreide speelplaatswerking.

13 Goede afspraken maken goede vrienden.

14 De ‘speelkar’ geeft mogelijkheden tot ontlenen van spelmateriaal.
Naast de speelplaatswerking is er een georganiseerd sportaanbod ‘middagsport’. De ‘speelkar’ geeft mogelijkheden tot ontlenen van spelmateriaal.

15 = LEERLINGPARTICIPATIE.
De schoolsportactiviteiten worden mee uitgewerkt door de twee sportverantwoordelijken per klas, de 6de klassers en de leerlingenraad = LEERLINGPARTICIPATIE.

16 Alle kinderen motiveren om aan schoolsport te doen is een belangrijke taak. Daarom wordt een grote waaier van initiatieven aangeboden.

17 Er is een aanbod om vrije momenten met alle leerlingen sportief in te vullen:
December: Fitheidsdans Januari: Lopen Februari: Touwspringen April: Voetbal Mei: Hindernisparcous Juni: Rolactiviteit

18 Daarnaast wordt door de 6de klassers een ‘crea-aanbod’ georganiseerd zoals: circustechnieken, tekenen, touwspringen,ulama,hip hop, ….

19 5. Er wordt deelgenomen aan de SVS-ontmoetingen op woensdagnamiddag.

20 6. In de ‘Reuzenboom’ wordt naschoolse sport georganiseerd.
In samenwerking met de sportdienst werd dit schooljaar Sportsnack opgestart voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar.

21 7. Met de sportclubs is er samenwerking om extra sportmomenten binnen de lesuren te creëren.
De ‘Herculespas’ i.s.m. de gemeente geeft de kinderen de kans om tijdens de schooluren deel te nemen aan 5 sportactiviteiten en 5 culturele activiteiten. Voor de sportactiviteiten wordt hier samengewerkt met de plaatselijke sportclubs.

22 8. In deze school staat schoolsport ook voor diversiteit
Sport kan een belangrijke sleutelfunctie innemen om met diversiteit om te gaan door : de werkvormen waarbij leerlingen met elkaar moeten samenwerken om tot resultaat te komen , - diversiteit op een positieve manier te benaderen, - een veilig en stimulerend klimaat te scheppen voor kinderen om zichzelf te zijn, …

23 Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen op school, daarom is in deze school ook aandacht voor de socio- emotionele ontwikkeling.

24 Meer info betreffende dit project: directie.dereuzenboom@skynet.be
Met dank aan directie en schoolteam.


Download ppt "in de Vrije Basisschool ‘OLVI De Reuzenboom’ in Boom."

Verwante presentaties


Ads door Google