De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool Gent Studentenraad 10 maart 2009 Party-cipatie 1 Party-cipatie! Vorming participatiecommissies HoGent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool Gent Studentenraad 10 maart 2009 Party-cipatie 1 Party-cipatie! Vorming participatiecommissies HoGent."— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool Gent Studentenraad 10 maart 2009 Party-cipatie 1 Party-cipatie! Vorming participatiecommissies HoGent

2 Hogeschool Gent Studentenraad 2 10 maart 2009 Party-cipatie  over: basis: hoe, wat, waarom, …  voor: participatiecommissies HoGent  door: VVS (Hanne Vermeiren)  Verloop: Wat is par-ti-ci-pa-tie? Zeer belangrijk? Magda?: over de bevoegdheden Klaar? Start! Ik heb een clubje opgericht … Oefening!

3 Hogeschool Gent Studentenraad 3 10 maart 2009 Party-cipatie Wat is par-ti-ci-pa-tie  Laat maar horen!

4 Hogeschool Gent Studentenraad 4 10 maart 2009 Party-cipatie Wat is par-ti-ci-pa-tie?  Van Dale: “de ~ (v.); -s, 0.1 het deelhebben in iets = deel uitmaken van is ook deel nemen aan = inspraak, deelname, mening geven, …  ‘deelhebben’

5 Hogeschool Gent Studentenraad 5 10 maart 2009 Party-cipatie Wat is par-ti-ci-pa-tie?  In hogescholen: “participatiedecreet” (2004) Verplicht één studentenraad per instelling Mogelijk: participatiecommissies Idee = studenten nemen deel aan onderwijs, dus mogen ook deel uitmaken van het onderwijsbeleid.

6 Hogeschool Gent Studentenraad 6 10 maart 2009 Party-cipatie Zeer belangrijk?  Waarom is participatie zo belangrijk? Laat maar horen!

7 Hogeschool Gent Studentenraad 7 10 maart 2009 Party-cipatie Zeer belangrijk? ‘Niets over ons, zonder ons’

8 Hogeschool Gent Studentenraad 8 10 maart 2009 Party-cipatie Zeer belangrijk? “Eindelijk een afdak boven de fietsenstalling” “De bibliotheek is langer open” “Wij zorgen voor gezonde maaltijd in de cafetaria” “We hebben wekelijks een online praatuurtje met de studentenraad” “Aanstelling van nieuwe ombudsman” “Betere communicatie van het secretariaat” “De planning van papers moet beter op elkaar worden afgestemd” “ De examenroosters worden gepubliceerd anderhalve maand voor de examens. Je kan examens inkijken tot een maand na de publicatie van de punten.” “Evaluatie van docenten” “we toetsen de cursussen op hun vervaldatum”

9 Hogeschool Gent Studentenraad 9 10 maart 2009 Party-cipatie Magda? Wat mag en wat moet?  Bevoegdheden studentenraad:  Medebestuur: stemrecht in de RvB  Adviesrecht  Beraadslaging: rechtspositieregeling, OER, studiegelden studentenbegeleiding, internationale mobiliteit, organisatie academiejaar  Raadpleging: kwaliteitszorg, taalregeling, evaluatie van AP en OP  Plicht instelling: openbaarheid  Plichten studentenraad: informatieplicht

10 Hogeschool Gent Studentenraad 10 10 maart 2009 Party-cipatie Magda? Wat mag en wat moet?  Participatiecommissie: Via studentenraad ‘Oefenen bevoegdheid van de studentenraad uit voor alle aangelegenheden die zich situeren op departementaal niveau.’  Belangen van studenten op departement  Informatieplicht

11 Hogeschool Gent Studentenraad 11 10 maart 2009 Party-cipatie Magda? Wat mag en wat moet?  Wat moet: Voorzitter aanduiden (onder > 5 leden) Min. 4 vergaderingen per jaar (in quorum) Verslag maken en doorsturen Werkplan voor werkingsmiddelen (zie start) Verkiezingen  Wat mag: Advies op eigen initiatief en vraag Getuigschrift voor studentenvertegenwoordiger

12 Hogeschool Gent Studentenraad 12 10 maart 2009 Party-cipatie Klaar? Start!  Voorzitter  Informatieplicht  Werking  Werkplan Doelstellingen Begroting

13 Hogeschool Gent Studentenraad 13 10 maart 2009 Party-cipatie Voorzitter  Wat moet een goede voorzitter doen?

14 Hogeschool Gent Studentenraad 14 10 maart 2009 Party-cipatie Voorzitter  Rol van de voorzitter: vergadering leiden participatiecommissie leiden voorbereiding (doelen vastleggen)vergaderingen plannen structuur in discussie (van discussie naar besluit)jaar plannen: doelstellingen controle over vergadering en tijd coördineren taken en activiteiten spreken aanmoedigencommunicatie naar buiten concluderen, samenvatten, …contact HGSR

15 Hogeschool Gent Studentenraad 15 10 maart 2009 Party-cipatie Informatieplicht  = plicht van de studentenraad  Hoe bereik je studenten?

16 Hogeschool Gent Studentenraad 16 10 maart 2009 Party-cipatie Informatieplicht  Wat wil je vertellen?  Aan wie?  Hoe formuleer je het?  Hoe communiceer je?  Organiseer de communicatie.  Welk budget?  Evaluatie.

17 Hogeschool Gent Studentenraad 17 10 maart 2009 Party-cipatie Informatieplicht  Wat wil je vertellen?  De pc heeft beslist dat ze voor docentenevaluatie gaan pleiten. Je vindt het belangrijk om dit ook aan de studenten te laten weten én ze hier voorstander van te maken. Zij gaan immers de evaluatie moeten uitvoeren.  Aan wie?  Alle studenten van het departement  Hoe formuleer je het?  Wat spreekt studenten aan? Zoek een slogan die je boodschap omvat.

18 Hogeschool Gent Studentenraad 18 10 maart 2009 Party-cipatie Informatieplicht  Hoe communiceer je?  Posters, flyers, op de dienbladen in de cafetaria, bulkmail naar studenten. Kan ook: verbeterde examens verspreiden, laat studenten examens invullen, boodschappen in de toiletten, …  Organiseer de communicatie  Wie heb je hierbij nodig? Cafetariapersoneel, schoonmaakploeg, bestuur, docenten, vrijwilligers, …  Welk budget?  Evaluatie

19 Hogeschool Gent Studentenraad 19 10 maart 2009 Party-cipatie Werkplan  Wat wil je heel het jaar doen?  Wat wil je bereiken (doelstellingen)?  Waar sta je nu? DOEL NU strategie Niet gekend Gekend door studenten Departement luistert Departement kent ons, maar luistert niet strategie

20 Hogeschool Gent Studentenraad 20 10 maart 2009 Party-cipatie Werkplan  ‘Voldoende ondersteuning: administratief, financieel en infrastructurele’ voor HGSR.  Departement: interne reglementering HoGent  Werkplan:  Wat wil je doen? Wat wil je bereiken?  Hoeveel zou dit kosten?  Welke andere ondersteuning nodig?  Voor vastlegging begroting departement

21 Hogeschool Gent Studentenraad 21 10 maart 2009 Party-cipatie Werkplan DOELUITWERKINGKOST naambekendheidstickers vlag posters eigen websitevia HGSRgeen inspraakdag studentenhuur geluidsinstallatie huur zaal catering posters flyers TOTAAL

22 Hogeschool Gent Studentenraad 22 10 maart 2009 Party-cipatie Ik heb een clubje opgericht…  Hoe studenten informeren? Maak je studentenraad bekend. Wat heb je al bereikt? Wat wil je nog bereiken? Ga zelf naar de studenten!

23 Hogeschool Gent Studentenraad 23 10 maart 2009 Party-cipatie Ik heb een clubje opgericht…  Hoe studenten betrekken? Wat vinden zij belangrijk? Wat kunnen zij betekenen voor de pc? Motivatie:  Autonomie: ik beslis wat ik doe  Competentie: ik kan wat ik doe  Verbondenheid: wat ik doe is belangrijk

24 Hogeschool Gent Studentenraad 24 10 maart 2009 Party-cipatie Ik heb een clubje opgericht…  Oefening!

25 Hogeschool Gent Studentenraad 25 10 maart 2009 Party-cipatie Zoek studenten!  Profielen per studentenraad  Ontwikkel een strategie om het probleem op te lossen  Strategie uitwerken (15’)  Presentatie (5’ + vragen)

26 Hogeschool Gent Studentenraad 26 10 maart 2009 Party-cipatie Strategie uitwerken  Probleemverkenning  Waar sta je nu, wat is het probleem precies, waarom is het een probleem, hoe lang al, hoe ernstig, waar moet je het eerst aan werken?  Doelverkenning  Waar wil je graag geraken, wat zou je willen bereiken. Wat is realistisch hierin qua tijd, middelen, mensen,… Is het doel bereikbaar?  Strategieontwikkeling  Hoe ga je van probleem (situatie nu) naar doel. Wie of wat ga je doen of heb je nodig? Hoe werk je dit uit?


Download ppt "Hogeschool Gent Studentenraad 10 maart 2009 Party-cipatie 1 Party-cipatie! Vorming participatiecommissies HoGent."

Verwante presentaties


Ads door Google