De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke sectoren & ICT

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke sectoren & ICT"— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke sectoren & ICT
Het Video Teleconsult in de revalidatiezorg - De patient beter in beeld- Hans Bloo 1, Jacqueline Visser 1,Frans Grobbe 2, Miriam Vollenbroek-Hutten 1 1 Roessingh Research and Development 2 AO adviseurs voor organisatie Anneville congres 9 november 2007 Maatschappelijke sectoren & ICT

2 Mogelijkheden ICT in de revalidatie zorg
Achtergrond Mogelijkheden ICT in de revalidatie zorg Professional consultatie Patient consultatie Monitoring health status Supervised training

3 Communicatie tussen zorgprofessionals
Het Video Teleconsult Communicatie tussen zorgprofessionals Toegankelijkheid van informatie op elk moment Consultatie van expert collega bij complexe problematiek

4 Wat is het? Video Teleconsult
Transmurale communicatie tussen zorgprofessionals Video heeft duidelijke toegevoegde waarde Asynchroon Community of Practice is handig/wenselijk, mag niet belemmerend zijn Financiering primair vanuit de zorgverzekeraar

5 Waar bestaat het uit? Video Teleconsult Service domein - markt
- dienst - klanten Technologie domein - architectuur - proces Organisatie domein - organisatie - taken / rollen Financieel domein - financiering - verdienmodel Opbouw Antwoord Menzis € 80,80 opbouw € 27,00 antw.

6 De applicatie Service domein Computer met Window’s XP
Digitale Video-camera ADSL of kabel Videobewerkings programma Toegang tot beveiligde website Helpdesk Vergoeding Menzis In de huidige situatie werken we met Service Pack 2 omdat daar standaard Window’s Movie Maker zit. Alle gebruikers hadden een digitale video camera.

7 Zorginhoud: De casus Service domein Opbouw casus Beantwoording casus
Formuleren vraagstelling Maken video Bewerken video Invullen casusformuier Video toevoegen Automatische melding Beantwoording casus Beoordelen video Beantwoorden vraagstelling in casusformulier Automatische melding

8 Persoonlijke pagina Service domein
Ik zal beginnen met het schetsen van wat relevante achtergronden over de zorg toegespitst op het herstel/verbetering van de motoriek. Met zorg bedoel ik alle zorgaktiviteiten gericht op een verbetering van de motoriek, dus niet alleen de revalidatie maar ook de bedrijfsgeneeskundige zorg, de perifere fysiotherapie en de thuiszorg. De laatste jaren staat de zorg in toenemende mate onder druk. Als we zorg verengen tot de motoriek dan zien we de volgende kenmerken. Er is in de eerste plaats sprake van een sterke toename van het aantal chronische motorische aandoeningen; enerzijds veroorzaakt door de vergrijzing maar ook door bijv.de goede zorg na een hersenbloeding en de sterke toename van de mensen met chronische pijn (rug, whiplash, RSI). Daartegenover staat een achterblijvend aanbod van de zorg, onder meer veroorzaakt door een tekort aan personeel Verder is al jaren bekend dat de zorg suboptimaal is; wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de snelheid en mate van herstel is in belangrijke mate afhankelijk van de intensiteit van het oefenen. Maar vaker oefenen kan niet in de huidige situatie tenslotte is er de tendens om de intramurale zorg te verkorten; mensen sneller uit het ziekenhuis te ontslaan. Dit komt een snel herstel van de motoriek niet ten goede.

9 Casus formulier plus video
Service domein Casus formulier plus video Ik zal beginnen met het schetsen van wat relevante achtergronden over de zorg toegespitst op het herstel/verbetering van de motoriek. Met zorg bedoel ik alle zorgaktiviteiten gericht op een verbetering van de motoriek, dus niet alleen de revalidatie maar ook de bedrijfsgeneeskundige zorg, de perifere fysiotherapie en de thuiszorg. De laatste jaren staat de zorg in toenemende mate onder druk. Als we zorg verengen tot de motoriek dan zien we de volgende kenmerken. Er is in de eerste plaats sprake van een sterke toename van het aantal chronische motorische aandoeningen; enerzijds veroorzaakt door de vergrijzing maar ook door bijv.de goede zorg na een hersenbloeding en de sterke toename van de mensen met chronische pijn (rug, whiplash, RSI). Daartegenover staat een achterblijvend aanbod van de zorg, onder meer veroorzaakt door een tekort aan personeel Verder is al jaren bekend dat de zorg suboptimaal is; wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de snelheid en mate van herstel is in belangrijke mate afhankelijk van de intensiteit van het oefenen. Maar vaker oefenen kan niet in de huidige situatie tenslotte is er de tendens om de intramurale zorg te verkorten; mensen sneller uit het ziekenhuis te ontslaan. Dit komt een snel herstel van de motoriek niet ten goede.

10 Huidige Platform Telefysi Technologie domein Beheer server bij RRD
Vanuit praktijk of instelling via beveiligde verbinding inloggen

11 Zorgorganisatie Organisatie Domein Patient centraal !
Complexe problematiek vraagt multidisciplinaire aanpak: - tussen instellingen tussen 1ste, 2de en 3de lijn Communicatie en afstemming is belangrijk Community of Practice

12 Samenwerken ‘ tussen de bedrijven door’
Organisatie domein Samenwerken ‘ tussen de bedrijven door’ 1. Samenwerking zorgprofessionals Kennisoverdracht. Verantwoordelijkheid (co-producties i.p.v. doorverwijzen) 2. Organisationele samenwerking Ik zal beginnen met het schetsen van wat relevante achtergronden over de zorg toegespitst op het herstel/verbetering van de motoriek. Met zorg bedoel ik alle zorgaktiviteiten gericht op een verbetering van de motoriek, dus niet alleen de revalidatie maar ook de bedrijfsgeneeskundige zorg, de perifere fysiotherapie en de thuiszorg. De laatste jaren staat de zorg in toenemende mate onder druk. Als we zorg verengen tot de motoriek dan zien we de volgende kenmerken. Er is in de eerste plaats sprake van een sterke toename van het aantal chronische motorische aandoeningen; enerzijds veroorzaakt door de vergrijzing maar ook door bijv.de goede zorg na een hersenbloeding en de sterke toename van de mensen met chronische pijn (rug, whiplash, RSI). Daartegenover staat een achterblijvend aanbod van de zorg, onder meer veroorzaakt door een tekort aan personeel Verder is al jaren bekend dat de zorg suboptimaal is; wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de snelheid en mate van herstel is in belangrijke mate afhankelijk van de intensiteit van het oefenen. Maar vaker oefenen kan niet in de huidige situatie tenslotte is er de tendens om de intramurale zorg te verkorten; mensen sneller uit het ziekenhuis te ontslaan. Dit komt een snel herstel van de motoriek niet ten goede. Groot aantal (autonome) organisaties. Met eigen systemen, structuren, procedures Die elkaar nodig hebben maar hiertoe niet kunnen dwingen

13 Rol verzekeraar cruciaal voor Telefysi
Financieel domein Financiering /rechtspersoon Rol verzekeraar cruciaal voor Telefysi Binnen de klinische bewegingsanalyse bestaan echter vele verschillende methoden om naar bewegingen te kijken en deze te registreren Klinische testen Video observatie Spieractiviteit Externe krachten 3D kinematica en kinetica Veelal is “het antwoord” op een klinische vraag alleen te vinden door het combineren van verschillende soorten data.

14 Financiering product prestatie
Financieel domein Overleg met ZN Financiering product prestatie Video Teleconsult Consult gefinancierd door zorgverzekeraar (Menzis) 1e lijn: 80,80 Euro voor Opbouw en 27 euro voor antwoord Afstemming met zorgverzekeraars in andere delen van het land. Inbedding van de monodisciplinaire variant en vergoeding 1e lijn. Ontwikkeling van product multidisciplinaire variant: coproductie van 1e en 2e lijn. Instrument voor multidisciplinaire product: DBC? Beleidsregel innovatie ? (NZA , feb 2007)

15 Multidisciplinair Twente
Opschaling en Huidige situatie 2005 2006 2007 Monodisciplinair Multidisciplinair Twente Regio Twente: 2006: Van 4 -> 22 kinderfysiotherapeuten 2007: Van mono- naar multidisciplinair Regio Groningen 2007: 18 kinderft, 3 rev.arts

16 Transmurale karakter Video Teleconsulten (n=54) Twente
Resultaten Opschaling 17 12 4 5 3 1 9 10 15 20 25 30 35 2006 2007 Monodisciplinair Mono- en multidisciplinair. Aantal consulten 3de naar 2de lijn (Kinderteam) van 1ste naar 2de lijn van 3de naar 1e lijn van 1e naar 1e lijn van 1e naar 3de lijn Transmurale karakter Video Teleconsulten (n=54) Twente

17 Reden Video Teleconsult (n=54) Twente
Opschaling Reden Video Teleconsult (n=54) Twente meer kennis nodig over best in te zetten kind heeft waarsch extra onderzoek nodig idee dat behandeling in andere setting wenselijk is onzekerheid (verwijs)diagnose advies (loop)hulpmiddelen anders behandeling 17 8 6 13 5

18 Samenvatting resultaten bevindingen deelnemers
Opschaling Samenvatting resultaten bevindingen deelnemers Video verduidelijkt vraagstelling enorm Erg tevreden over antwoord Informatie bruikbaar voor klinisch handelen Versneld klinisch handelen mits techniek goed werkt Voor sommigen is extra scholing gewenst Ouders erg tevreden over deze dienst

19 Verbeterpunten (Enschede) en Belangen (Groningen)
Opschaling Verbeterpunten (Enschede) en Belangen (Groningen) Technisch feilloos 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Teleconsultatie met alle disciplines Richtlijnen standaard opname Enschede Groningen Financiele vergoeding videoconsult Bestaande wet en regelgeving

20 Opschaling Video Teleconsult Nationaal 2007-2010
Toepassing andere (revalidatie) netwerken Netwerk Enschede

21 Vragen ?


Download ppt "Maatschappelijke sectoren & ICT"

Verwante presentaties


Ads door Google