De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke sectoren & ICT Hans Bloo 1, Jacqueline Visser 1,Frans Grobbe 2, Miriam Vollenbroek-Hutten 1 1 Roessingh Research and Development 2 AO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke sectoren & ICT Hans Bloo 1, Jacqueline Visser 1,Frans Grobbe 2, Miriam Vollenbroek-Hutten 1 1 Roessingh Research and Development 2 AO."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke sectoren & ICT Hans Bloo 1, Jacqueline Visser 1,Frans Grobbe 2, Miriam Vollenbroek-Hutten 1 1 Roessingh Research and Development 2 AO adviseurs voor organisatie Het Video Teleconsult in de revalidatiezorg - De patient beter in beeld- Anneville congres 9 november 2007

2 Mogelijkheden ICT in de revalidatie zorg Supervised training Monitoring health status Professional consultatie Patient consultatie Achtergrond

3 Communicatie tussen zorgprofessionals Toegankelijkheid van informatie op elk moment Consultatie van expert collega bij complexe problematiek Het Video Teleconsult

4 Video Teleconsult Wat is het? Transmurale communicatie tussen zorgprofessionals Video heeft duidelijke toegevoegde waarde Asynchroon Community of Practice is handig/wenselijk, mag niet belemmerend zijn Financiering primair vanuit de zorgverzekeraar

5 Waar bestaat het uit? Service domein- markt - dienst - klanten Technologie domein- architectuur - proces Organisatie domein- organisatie - taken / rollen Financieel domein- financiering - verdienmodel Video Teleconsult Opbouw Antwoord Menzis € 80,80 opbouw € 27,00 antw.

6 De applicatie Computer met Window’s XP Computer met Window’s XP Digitale Video-camera Digitale Video-camera ADSL of kabel ADSL of kabel Videobewerkings programma Videobewerkings programma Toegang tot beveiligde website Toegang tot beveiligde website Helpdesk Helpdesk Vergoeding Menzis Vergoeding Menzis Service domein

7 Zorginhoud: De casus Opbouw casus Opbouw casus  Formuleren vraagstelling  Maken video  Bewerken video  Invullen casusformuier  Video toevoegen  Automatische email melding Service domein Beantwoording casus Beoordelen video Beoordelen video Beantwoorden vraagstelling in casusformulier Beantwoorden vraagstelling in casusformulier Automatische email melding Automatische email melding

8 Persoonlijke pagina Service domein

9 Casus formulier plus video Service domein

10 Huidige Platform Telefysi Technologie domein Beheer server bij RRD Vanuit praktijk of instelling via beveiligde verbinding inloggen

11 Organisatie Domein Zorgorganisatie Patient centraal ! Complexe problematiek vraagt multidisciplinaire aanpak: - tussen instellingen -tussen 1ste, 2de en 3de lijn Communicatie en afstemming is belangrijk Community of Practice

12 Samenwerken ‘ tussen de bedrijven door’ Organisatie domein 1. Samenwerking zorgprofessionals Kennisoverdracht. Kennisoverdracht. Verantwoordelijkheid (co-producties i.p.v. doorverwijzen) Verantwoordelijkheid (co-producties i.p.v. doorverwijzen) 2. Organisationele samenwerking Groot aantal (autonome) organisaties. Groot aantal (autonome) organisaties. Met eigen systemen, structuren, procedures Met eigen systemen, structuren, procedures Die elkaar nodig hebben maar hiertoe niet kunnen dwingen Die elkaar nodig hebben maar hiertoe niet kunnen dwingen

13 Rol verzekeraar cruciaal voor Telefysi /rechtspersoon Financieel domein Financiering

14 Overleg met ZN Consult gefinancierd door zorgverzekeraar (Menzis) Consult gefinancierd door zorgverzekeraar (Menzis) 1e lijn: 80,80 Euro voor Opbouw en 27 euro voor antwoord 1e lijn: 80,80 Euro voor Opbouw en 27 euro voor antwoord Afstemming met zorgverzekeraars in andere delen van het land. Inbedding van de monodisciplinaire variant en vergoeding 1e lijn. Afstemming met zorgverzekeraars in andere delen van het land. Inbedding van de monodisciplinaire variant en vergoeding 1e lijn. Ontwikkeling van product multidisciplinaire variant: coproductie van 1e en 2e lijn. Ontwikkeling van product multidisciplinaire variant: coproductie van 1e en 2e lijn. Instrument voor multidisciplinaire product: Instrument voor multidisciplinaire product:  DBC?  Beleidsregel innovatie ? (NZA, feb 2007) Financieel domein Financiering product prestatie Video Teleconsult

15 Regio Twente: 2006: Van 4 -> 22 kinderfysiotherapeuten 2007: Van mono- naar multidisciplinair Regio Groningen 2007: 18 kinderft, 3 rev.arts Opschaling en Huidige situatie 2005 2006 2007 Monodisciplinair Multidisciplinair Twente

16 Transmurale karakter Video Teleconsulten (n=54) Twente Resultaten Opschaling 17 12 4 5 3 1 3 9 0 5 10 15 20 25 30 35 20062007 MonodisciplinairMono- en multidisciplinair. Aantal consulten 3de naar 2de lijn (Kinderteam) van 1ste naar 2de lijn van 3de naar 1e lijn van 1e naar 1e lijn van 1e naar 3de lijn

17 Reden Video Teleconsult (n=54) Twente 17 8 6 13 5 5 meer kennis nodig over best in te zetten kind heeft waarsch extra onderzoek nodig idee dat behandeling in andere setting wenselijk is onzekerheid (verwijs)diagnose advies (loop)hulpmiddelen anders behandeling Opschaling

18 Samenvatting resultaten bevindingen deelnemers Video verduidelijkt vraagstelling enorm Video verduidelijkt vraagstelling enorm Erg tevreden over antwoord Erg tevreden over antwoord Informatie bruikbaar voor klinisch handelen Informatie bruikbaar voor klinisch handelen Versneld klinisch handelen mits techniek goed werkt Versneld klinisch handelen mits techniek goed werkt Voor sommigen is extra scholing gewenst Voor sommigen is extra scholing gewenst Ouders erg tevreden over deze dienst Ouders erg tevreden over deze dienst Opschaling

19 Verbeterpunten (Enschede) en Belangen (Groningen) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Technisch feilloos Teleconsultatie met alle disciplines Bestaande wet en regelgeving Financiele vergoeding videoconsult Richtlijnen standaard opname Enschede Groningen Opschaling

20 Opschaling Video Teleconsult Nationaal 2007-2010 Netwerk Enschede Toepassing andere (revalidatie) netwerken

21 Vragen ?


Download ppt "Maatschappelijke sectoren & ICT Hans Bloo 1, Jacqueline Visser 1,Frans Grobbe 2, Miriam Vollenbroek-Hutten 1 1 Roessingh Research and Development 2 AO."

Verwante presentaties


Ads door Google