De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘You don’t speak Dutch, do you?’ Effectief intakegesprek (met Chinese kandidaat)

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘You don’t speak Dutch, do you?’ Effectief intakegesprek (met Chinese kandidaat)"— Transcript van de presentatie:

1 ‘You don’t speak Dutch, do you?’ Effectief intakegesprek (met Chinese kandidaat)

2 Inleiding Het onderwerp Het doel is: miscommunicatie kunnen traceren passende gesprekstrategieën kunnen kiezen Kandidaatspecifiek −Dus geen kant-en-klare recepten.

3 Inhoud van de training Concepten: −Intakegesprek −Samenwerkingsprincipes −Beleefdheid −Gezicht −Gesprekstrategie Tijdsduur: 2 uur

4 Intakegesprek Doel: −Intercedent: een profiel schetsen van de kandidaat om een passende baan te vinden −Kandidaat: relevante informatie verschaffen zodat de intercedent een passende baan kan vinden Structuur: −Vorm −Rollen −Onderwerpen

5 Intercultureel intakegesprek Doel Inter- pretatie Doel Cultuur Kandi daat Interc edent Cultuur

6 Samenwerkingsprincipe: Grice 1. Maxime van kwantiteit: 1.1 Zeg geen dingen waarvan je denkt dat het niet waar is. 1.2 Zeg geen dingen waar je onvoldoende evidentie voor hebt. 2. Maxime van kwaliteit: 2.1 Maak je uiting zo informatief als nodig is (zeg genoeg). 2.2. Zeg niet meer dan noodzakelijk is (wees spaarzaam). 3. Maxime van relevantie: de uiting moet relevant zijn. 4. Maxime van helderheid: gebruik geen obscuur taalgebruik en wees helder.

7 Samenwerkingsprincipe: Gu 1. Maxime van zelf-kleinering (‘self-denigration’): zet jezelf op een lagere plaats en plaats de gesprekspartner boven je. 2. Maxime van adresseren(‘adress’): zorg dat je je gesprekspartner op een juiste manier aanspreekt. 3. Maxime van tact (‘tact’): wees tactisch 4.Maxime van gulheid (‘generosity’): wees gul

8 Beleefdheid "Beleefdheid is de olie die de onderlinge wrijving vermindert.“ Democritus "Weinig karakter is nodig voor beleefdheid in manieren, veel voor beleefdheid des geestes.“ Jean de la Bruyère

9 Waarom beleefd zijn?

10 Hoe beleefd zijn? Strategieёn: −Direct en zonder omhaal −Direct, maar omkleed met solidariserende middelen −Direct, maar omkleed met respectvolle middelen −Indirect −Ervan afzien iets te zeggen

11 Wat is de juiste strategie? De keuze is afhankelijk van de factoren: −De machtsverhouding tussen de gespreksdeelnemers −De inbreuk van de handeling −De sociale afstand

12 Gezicht Negatief afstand respect AUTONOMIE Positiefsympathie Overeen- stemming SOCIALISATIE

13 Waarde van het gezicht Definitie 98 vormen in Chinese woordenboek 5 vormen in het Engels 2 vormen in Van Dale!

14 Chinees gezicht Mian 面 Lian 臉 Yan 颜

15 Gezicht in communicatie 3 dimensies: −"Autonomy face“ −"Fellowship face” −"Competence face” Van FACEWORK naar Face Negotiation Theory

16 Opdracht 1 en 2 Instructies Tijdslimiet: 10 min. TOP-10 plenair

17 Gespreksanalyse & -strategie Procedure Schema Bremer e.a. impliciet/indirect tussenliggende expliciet/direct niet specifiek procedures specifiek SYMPTOMEN SIGNALEN overreden gebrek aan minimale hypothese herhalen van metalinguïstische overname feedback vormen onbegrepen vragen en deel opmerkingen

18 Casus 1 Instructies Werkblad 3 Tijdslimiet: 5 min. Feedback

19

20 Casus 2 Wat als…? Groepsopdracht −Uitleg −Werkblad 4 en 5 −Tijdslimiet: 10 min. −Plenaire bespreking

21

22 Een alternatief Gedragsgebaseerd interview −Wat? −Hoe? −Waarom? Werkblad 6 (huiswerk )

23 Samenvatting Gedragsgebaseerde interviewtechnieken als instrument om zelf-denigratie als beleefdheidstrategie tegen te gaan Efficiënt intercultureel intakegesprek Interc edent Doel Cultuur Interpr etatie Doel Kandi daat Cultuur

24 Doel bereikt? ZELFSTANDIG de miscommunicatie kunnen traceren −Analyseschema −Samenwerkingsstrategieën de passende gespreksstrategieën kunnen kiezen −Bewust zijn van alternatieven −Gedragsgebaseerd interview vb.

25 Meer informatie Vervolg training Bronnen: −boeken, artikelen, elektronische bronnen ?????

26 Feedback Contact gegevens: Gijs Hellemons Lieke de Jong Meijke van der Plas Elena Plotnikova E-mail: trainingen@eastwestsupport.eu Telefoon: 076-5425555 06-17178248


Download ppt "‘You don’t speak Dutch, do you?’ Effectief intakegesprek (met Chinese kandidaat)"

Verwante presentaties


Ads door Google