De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 1 De “Vibrosense meter” : screening en opvolging van neurologische letsels door hand-arm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 1 De “Vibrosense meter” : screening en opvolging van neurologische letsels door hand-arm."— Transcript van de presentatie:

1 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 1 De “Vibrosense meter” : screening en opvolging van neurologische letsels door hand-arm trillingen

2 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 2 Hand-Arm Trillingen

3 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 3 Het Hand-Arm Vibratiesyndroom Vasculaire letsels : Raynaud fenomeen

4 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 4 Het Hand-Arm Vibratiesyndroom Vasculaire letsels Osteologische letsels Neurologische letsels

5 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 5 Europese Richtlijn 2002/44/EG  Belgie : KB van 07/07/2005 (B.S. 14/07/2005) Wet “Welzijn op het Werk”

6 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 6 HAND-ARM VIBRATIE : RICHTLIJNEN  Actiewaarde over 8 u.-dag : 2,5 m/s²  Limietwaarde over 8 u.-dag : 5 m/s²  Evaluatie van het risico, en zo nodig – met gepaste intervallen - meting van het niveau van de trillingen door terzake competente diensten

7 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 7 PROBLEMATIEK : Recente wetgeving

8 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 8 PROBLEMATIEK : Recente wetgeving Toepassing wetgeving niet eenvoudig

9 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 9 PROBLEMATIEK : Recente wetgeving Toepassing wetgeving niet eenvoudig Neurologische letsels klinisch niet duidelijk

10 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 10 PROBLEMATIEK : Recente wetgeving Toepassing wetgeving niet eenvoudig Neurologische letsels klinisch niet duidelijk Link “symptomen – beroep” wordt niet gemaakt

11 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 11 PROBLEMATIEK : Recente wetgeving Toepassing wetgeving niet eenvoudig Neurologische letsels klinisch niet duidelijk Link “symptomen – beroep” wordt niet gemaakt Vragenlijst alleen is moeilijk interpreteerbaar

12 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 12 PROBLEMATIEK : Recente wetgeving Toepassing wetgeving niet eenvoudig Neurologische letsels klinisch niet duidelijk Link “symptomen – beroep” wordt niet gemaakt Vragenlijst alleen is moeilijk interpreteerbaar Arbeidsgeneesheer heeft weinig middelen om letsels vast te stellen

13 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 13 DOEL VAN HET ONDERZOEK 1.Vroegtijdige opsporing 2.Opvolging evolutie van de letsels 3.Staving dossier voor Fonds Beroepsziekten

14 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 14 DE VIBROSENSE ® METER

15 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 15 DE VIBROSENSE ® METER

16 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 16 HET VIBROGRAM

17 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 17 HET VIBROGRAM

18 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 18 HET ONDERZOEK 1.Setting 2.Kenmerken van de populatie 3.Het onderzoek zelf 4.Onderzoeksresultaten

19 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 19 1.Setting  Groep “blootgestelden”  Groep “niet blootgestelden”  Recrutering via collega’s AG  Vrijwillige deelname van bedrijven  Vragenlijst vooraf, gevolgd door Vibrosense ® - meting

20 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 20 2. Onderzoekspopulatie  Uitsluitend mannelijke arbeiders

21 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 21 2. Onderzoekspopulatie  Uitsluitend mannelijke arbeiders  Exclusiecriteria : - Neurologische aandoening - Diabetes Mellitus - Perifere vasculaire aandoeningen - Carpal Tunnel operatie - Medicatie die kan beïnvloeden - Niet-blootgestelden: < 2 jaar werk - Blootgestelden : te geringe blootstelling (coëfficiënt < 40)

22 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 22 Vergelijking naar leeftijd : GROEP 1GROEP 2 BlootgesteldN-Blootgesteld AantalN = 68N = 40 Gem. Leeftijd41,7 jaar40,6 jaar Spreiding18 - 62 jaar18 - 57 jaar Standaarddeviatie11,0810,78 p = 0,683

23 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 23 Vergelijking naar : jaren blootstelling vs jaren manuele arbeid GROEP 1GROEP 2 BlootgesteldN-Blootgesteld AantalN = 68N = 40 Gem. aantal jaren17,320,3 Spreiding2 - 41 jaren2 – 41 jaren Standaarddeviatie1,451,71 p = 0,138

24 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 24 Binnen Groep 1 (Blootgesteld) : Gemiddeld aantal uren blootstelling : 16,65 uur per week Spreiding tussen 2 en 36,5 uren

25 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 25 3. Onderzoeksresultaten : 3.1. Het verschil in Sensibiliteitsindex tussen de twee populaties 3.2. Het verschil in Sensibiliteitsindex tussen hoge en lage blootstelling 3.3. De correlatie tussen de neurologische staging en de gevonden Sensibiliteitsindex

26 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 26 3.1. Het verschil in SI tussen de twee groepen

27 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 27 Rechter wijsvinger

28 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 28 Rechter pink

29 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 29 Linker wijsvinger

30 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 30 Linker pink

31 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 31 Samengevat : statistisch significant verschil wat betreft de SI voor alle vingers Gemiddelde SIR IIR VLi IILi V Blootgestelden0,940,961,020,99 Niet-blootgestelden1,04 1,121,05 p =0,0050,0040,0030,035

32 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 32 3.2. Het verschil in Sensibiliteitsindex tussen hoge en lage blootstelling :  duidelijke trend naar daling van de sensibiliteitsindex naarmate de blootstellings-coëfficient stijgt.

33 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 33 3.2. Het verschil in Sensibiliteitsindex tussen hoge en lage blootstelling : CoëfficientR IIR VL IIL V >= 4000,790,830,870,89 < 4001,01 1,081,04 p =< 0,001 p = 0,004

34 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 34 Samengevat :  Een blootstellingscoëfficient van 400 en meer is een belangrijke parameter is om de populatie met hoog tot zeer hoog risico op neurologische stoornissen ten gevolge van het HAV-vibratiesyndroom te kunnen definiëren.

35 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 35 3.3. De correlatie tussen de neurologische staging en de gevonden SI  Is er een correlatie is tussen de anamnestisch verkregen informatie en de door het onderzoek verkregen informatie ? M.a.w. : hoe lager de SI-index, hoe meer kans op een neurologische staging van ≥ 1 ?

36 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 36 3.3. De correlatie tussen de neurologische staging en de gevonden SI Rechterhand R IIR V Correlatiecoëfficient :-0,286-0,343 p =0,003< 0,001 Linkerhand L IIL V Correlatiecoëfficient :-0,321-0,203 p =0,0010,036

37 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 37 Samengevat :  voor 3 van de 4 vingers een sterke correlatie  de Stockholm Workshop Scale is een belangrijk hulpinstrument in het beoordelen van de kans op het vinden van neurologische stoornissen als gevolg van hand-arm vibraties.

38 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 38 CONCLUSIES 1. Goede risico-analyse van de werkpost noodzakelijk

39 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 39 CONCLUSIES 1.Goede risico-analyse van de werkpost noodzakelijk 2.Heel wat arbeiders hebben beginnende of reeds verder gevorderde neurologische letsels

40 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 40 CONCLUSIES 1.Goede risico-analyse van de werkpost noodzakelijk 2.Heel wat arbeiders hebben beginnende of reeds verder gevorderde neurologische letsels 3.Selectie van arbeiders met vermoedelijk letsel kan vrij eenvoudig

41 13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 41 CONCLUSIES 1.Goede risico-analyse van de werkpost noodzakelijk 2.Heel wat arbeiders hebben beginnende of reeds verder gevorderde neurologische letsels 3.Selectie van arbeiders met vermoedelijk letsel kan vrij eenvoudig uitgevoerd worden 4.De Vibrosense® meter is uitstekend geschikt voor : - Screening van neurologische stoornissen - Opvolging van de evolutie


Download ppt "13/11/2009 Herman Duprez - Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 1 De “Vibrosense meter” : screening en opvolging van neurologische letsels door hand-arm."

Verwante presentaties


Ads door Google