De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Heemkunde Actueel - 16 November 2013  Alexander Vander Stichele  Heemkunde ontcijferd.  Een actuele blik op heemkundebeoefening en – interesse in.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Heemkunde Actueel - 16 November 2013  Alexander Vander Stichele  Heemkunde ontcijferd.  Een actuele blik op heemkundebeoefening en – interesse in."— Transcript van de presentatie:

1  Heemkunde Actueel - 16 November 2013  Alexander Vander Stichele  Heemkunde ontcijferd.  Een actuele blik op heemkundebeoefening en – interesse in Vlaanderen.

2 Heemkunde ontcijferd  Doelstelling: - Hoe staat heemkunde er vandaag voor? - Is er potentieel naar de toekomst toe?  Beeld schetsen op basis van PRISMA-onderzoek: - Erfgoedverenigingenonderzoek - Bevolkingsonderzoek ‘Vlamingen & het verleden’

3 Heemkunde actueel Erfgoedverenigingenonderzoek

4 Heemkunde ontcijferd  Erfgoedverenigingenonderzoek  Onderzoek naar werking van erfgoedverenigingen - Infrastructuur - Vereniging als collectiebeheerder - Personeel en vrijwilligers - Financiële middelen - Raad van bestuur en leden - Activiteiten - Website en digitalisering  Ingevuld door 143 heemkringen: ongeveer 1 op 3

5 Heemkunde ontcijferd

6  Oprichting:  Momenteel ongeveer 450 heemkundige verenigingen

7 Heemkunde ontcijferd  Ledenaantal  Gemiddeld: 296 / Mediaan: 256  Extrapolatie: 115.000 tot 133.000 leden  Profiel leden:  Geen duidelijk zicht: apart ledenonderzoek nodig  Bevolkingsonderzoek:

8 Heemkunde ontcijferd  Evolutie ledenaantal:

9 Heemkunde ontcijferd  Bestuur:  68,5% verkozen bestuur 29,5% niet verkozen bestuur  Gemiddeld: 9,7 / Mediaan: 9  Extrapolatie: 4350 bestuursleden

10 Heemkunde ontcijferd  Profiel bestuursleden: GemiddeldMediaan Vrouwen1,611 60-plussers5,615 Min 30-jarigen0,310 Recente leden (<3 jaar lid)0,850 Etnisch-cultureel diverse achtergrond0,010 Totaal aantal bestuursleden9,79

11 Heemkunde ontcijferd  Profiel bestuursleden

12 Heemkunde actueel Bevolkingsonderzoek

13 Heemkunde ontcijferd  Bevolkingsonderzoek: ‘Vlamingen & het verleden’  Doel bevolkingsonderzoek - Peilen naar het draagvlak voor cultureel erfgoed in Vlaanderen - Potentieel aantonen van de georganiseerde erfgoedsector  Voornaamste insteken - Erfgoedinteresse - Erfgoedparticipatie - Opinies en percepties

14 Heemkunde ontcijferd  Is er een toekomst voor heemkunde in Vlaanderen? Lidmaatschap: Vereniging voor heemkunde% Nooit lid geweest95,2 Vroeger lid geweest2,0 Passief lid1,9 Actief lid0,7 Bestuurslid0,2 Totaal100

15 Heemkunde ontcijferd  Twee deelvragen: - Bestaat er nog voldoende interesse voor heemkunde of heemkundige thema’s in Vlaanderen? - Kunnen we mensen zo ver krijgen dat ze lid worden van onze heemkundige kring?

16 Heemkunde actueel  Deelvraag 1  INSTEEK 1 Peilen naar interesse in specifieke erfgoedthema’s of erfgoedgerelateerde thema’s

17 Heemkunde ontcijferd Mate van interesse in specifieke erfgoedgerelateerde onderwerpen NietMatig Sterk tot zeer sterk 1 Geschiedenis van het dagelijks leven16,745,338,0 2 Archeologie of oudheidkunde40,637,222,2 3 Volksliederen, volksverhalen, legendes of sagen 36,241,921,9 4 Streektaal of dialect30,644,824,5 5 Historische feesten of stoeten37,646,416,0 6 Oude gebruiken tradities of gewoonten16,350,832,9

18 Heemkunde ontcijferd  Interesse in geschiedenis van dagelijks leven

19 Heemkunde ontcijferd  Interesse in volksverhalen, sagen, legenden

20 Heemkunde ontcijferd  Interesse in streektaal of dialect

21 Heemkunde actueel  Interesse in historische feesten, stoeten of optochten, historische evocaties of carnaval

22 Heemkunde actueel  Interesse in oude gebruiken, tradities of gewoonten

23 Heemkunde actueel  Deelvraag 1  INSTEEK 2 Peilen naar interesse in geschiedenis van specifieke geografische omschrijvingen:

24 Heemkunde ontcijferd Mate van interesse in de geschiedenis van specifieke geografische omschrijvingen NietMatig Sterk tot zeer sterk 1 Straat of buurt waar u woont15,347,037,7 2 Stad of gemeente waar u woont10,145,944,0 3 Regio of streek waar u woont17,348,734,0 4 Provincie waar u woont16,156,627,3 5 Gewest waar u woont: Vlaanderen16,053,630,4 6 België15,052,632,4 7 Europa19,349,731,0

25 Heemkunde actueel  Geschiedenis van eigen straat of buurt

26 Heemkunde actueel  Geschiedenis van eigen stad of gemeente

27 Heemkunde actueel  Geschiedenis van eigen regio of streek

28 Heemkunde actueel  Deelvraag 2

29 FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw Priemstraat 51 B-1000 Brussel tel: +32 (0)2 213 10 60 fax: +32 (0)2 213 10 99 e-mail: info@faronet.be www.faronet.be  Alexander Vander Stichele  alexander.vanderstichele@faronet.be  02 213 10 75


Download ppt " Heemkunde Actueel - 16 November 2013  Alexander Vander Stichele  Heemkunde ontcijferd.  Een actuele blik op heemkundebeoefening en – interesse in."

Verwante presentaties


Ads door Google