De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De veranderende rol van de informatie professional Presentatie SB 8 juni 2000 Marianne van der Heijden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De veranderende rol van de informatie professional Presentatie SB 8 juni 2000 Marianne van der Heijden."— Transcript van de presentatie:

1 De veranderende rol van de informatie professional Presentatie SB 8 juni 2000 Marianne van der Heijden

2 Bureau Andromeda, juni 20002 Introductie §Marianne van der Heijden §Bibliothecaris §Documentalist §Informatieprofessional §Bureau Andromeda http://plaza.wxs.nl/andromeda

3 Bureau Andromeda, juni 20003 Overzicht §Informatie-professional §Veranderingen in werkomgeving §Veranderingen in taak §Conclusie werkstuk ILG: http://www.geocities.com/info-ws

4 Bureau Andromeda, juni 20004 Informatie-professional §“any librarian, documentalist, information scientist, information manager, information specialist, intermediary, information broker etc. with a background from and working in some capacity with the theory and practice of creating, acquiring, assessing, and validating, organizing, transmitting, retrieving and disseminating information; the management of the total information resources of organisations; technology which may be used in information science or information management". »Helge Clausen, 1990

5 Bureau Andromeda, juni 20005 Uitgangspunt: Ontsluiting §Informatie §meta-informatie §Informatie professional §vertaling zoekvraag §Gebruiker

6 Bureau Andromeda, juni 20006 Functiebenaming 1978 §Open 1978 no 3. Personalia §docente BDI §redactielid B&S §conservator Museum v. h. Boek §hoofd leeszaal KB §rijksinspecteur openbare bibliotheekwerk §hoofd afdeling boekverwerking §hoofd afdeling titelbeschrijving §hoofd dienst §hoofd algemene bibliotheekzaken §hoogleraar geschiedenis en ethiek van drukkunst §algemeen voorzitter Alg. Conf. Nederlandse letteren §projectleider §coordinator profess. Activities §directrice openbare leeszaal §jeugdbibliothecaresse §hoofd centrale schoolbibliothekendienst §directeur stadsbibliotheek §boekdrukker

7 Bureau Andromeda, juni 20007 Functiebenaming 1998 §IP 1998 no. 3 Rubriek overstap §teamleider uitleen §hoofd bibliotheek §informatie-professional §documentalist §coordinator of professional activities §directeur collecties en dienstverlening §informatie pofessional §medewerker afdeling Information Support §senior systeembeheerder §systeembeheerder §stafmedewerker voorlichting en communicatie §documentalist §directeur OB §consultant §hoofd marketing-intelligence

8 Bureau Andromeda, juni 20008 Rol beroepsorganisatie §De NVB Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, Documentalisten en Literatuuronderzoekers §sinds 1998 § NVB, Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector

9 Bureau Andromeda, juni 20009 Competenties SLA §professionele competenties:kennis en vaardigheden van bronnen, matching met bedrijf, informatie-technologie, management- en evaluatietechnieken §persoonlijke competenties: communicatie- vaardigheden, netwerken, flexibibliteit, en carrièreplanning »http://www.sla.org/professional/comp.html

10 Bureau Andromeda, juni 200010 Overzicht Veranderingen §Veranderingen in werkomgeving l organisatie l automatisering l informatiebemiddeling l netwerkvorming §Veranderingen in taak l waardetoevoeging l wegwijsfunctie l gebruikersondersteuning

11 Bureau Andromeda, juni 200011 Organisatie §Core business toegevoegde waarde outsourcing §Efficiency kosteneffectiviteit subsidiariteit §Effectiviteit evidence-based

12 Bureau Andromeda, juni 200012 Automatisering §Taken: catalogiseren retrieval §Informatieketen publiceren §Informatie management

13 Bureau Andromeda, juni 200013 Informatiebemiddeling §Disintermediation eindgebruikers empowerment §Doelgroepafhankelijk faciliteiten begeleiding

14 Bureau Andromeda, juni 200014 Netwerkvorming In many ways, what we have been talking about is collaboration. This is probably the most important competency we will need for developing virtual library services. This is true whether we are working with other librarians, working with colleagues, or working with patrons. The pace of change is so quick that we cannot possibly keep up on our own, nor can we develop all of the skills that we need to build the virtual library. It requires some rethinking of what we normally do as librarians. But it also provides opportunities to develop develop new competencies - to interact with others in new ways that can help us build the virtual library.” C. Noble, 1998

15 Bureau Andromeda, juni 200015 Overzicht Veranderingen §Veranderingen in werkomgeving l organisatie l automatisering l informatiebemiddeling l netwerkvorming §Veranderingen in taak l waardetoevoeging l wegwijsfunctie l gebruikersondersteuning

16 Bureau Andromeda, juni 200016 Waardetoevoeging §Ruimer inhoudelijk ontsluiten: Leesvervangende abstracts Management summaries Themadossiers §Management in information overload Selectie Filteren

17 Bureau Andromeda, juni 200017 Wegwijsfunctie §Consultant informatiestructuren §Projectmedewerker informatievragen §Kenner van Informatiebronnen §Webweaver

18 Bureau Andromeda, juni 200018 Webweaving §: "The ability to weave information and knowledge into flexible and adaptable structures will therefore be a key requirement for current and upcoming information professionals" »Philip Barker in Focus Interview, 1998

19 Bureau Andromeda, juni 200019 Gebruikersondersteuning § Support interactive communities §Incorporate new data/content/software §Customize §Match the customer's environment »Dunn, 1998

20 Bureau Andromeda, juni 200020 Conclusie §Paradigma-verschuiving §Primaire taak blijft ontsluiting §Ordening in informatie-overload §Bronnenkennis §Expertise in retrieval §Expertise in hantering instrumentarium

21 Bureau Andromeda, juni 200021 Literatuur (1) §Bakker, Suzanne. To mediate or not: it depends on the medium. In: Health Libraries Review 17 (2000) p. 41-45 §Clausen, Helge. The future information professional: old wine in new bottles? Part 1. In: Libri vol 40 (1990) no. 4 p. 265-277. §Dunn, Ronald G. After the Tsunami: The information profession in the post- Internet world in: The Electronic Library vol.. 16 (1998) no. 4 p. 223 - 225 §Focus interview :The role of the information professional in the "knowledge economy" : [with Philip Barker, Pieter A. van Brakel, Min-min Chang, Jane Klobas, Paul Nieuwenhuysen, Colin Steele, Hazel Woodward.] in: The Electronic Library vol.. 16 (1998) no. 6 p. 373 - 376 §Fourie, Ina, Should we take disintermediation seriously? in The Electronic Library vol 17 (1999) no. 1 p. 9 - 16

22 Bureau Andromeda, juni 200022 Literatuur (2) §Goor, Stefan C. van, Wordt het knokken of samenwerken? tussen bibliothecarissen, uitgevers, automatiseringsmanagers, documentalisten, archivarissen en facility managers. in: Facility Management Magazine (1997) oktober p. 50-54 §Kooijman, Helen C. en Tilstra, Arjen, Een nieuwe leest voor een nieuw beroep: informatieprofessional en beroepsorganisatie. In: Informatie- professional vol 1(1997) no. 5 p. 23-25. §Noble, C. Reflecting on our future: what will the role of the virtual librarian be? In: Computers in Libraries vol 18 (1998) no. 2 p. 50-4 §Special Libraries Association. Competencies for special librarians of the 21st Century/ prepared by the Special Comittee on Comptetencies for Special Librarians, 1996. §Walsh, V. The future of the library profession. IN: IFLA-Journal. vol 23 (1997) no. 1, p.13-16.


Download ppt "De veranderende rol van de informatie professional Presentatie SB 8 juni 2000 Marianne van der Heijden."

Verwante presentaties


Ads door Google