De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbowet 2007 Jan Laemers Directeur Bouw Arbeidsinspectie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbowet 2007 Jan Laemers Directeur Bouw Arbeidsinspectie."— Transcript van de presentatie:

1 Arbowet 2007 Jan Laemers Directeur Bouw Arbeidsinspectie

2 INDELING  NIEUWE ARBOWET  NOG MEER VERANDERINGEN  BROCHURE BOUWPLAATSEN  PROJECTEN 2007

3 HET PROCES juni ‘05: Unaniem SER-advies m.b.t. herziening Arbowet sept. ‘06: Tweede Kamer stemt in met herziening nov. ’06: Behandeling en stemming in Eerste Kamer 2006: Arbeidsinspectie bereidt zich intensief op herziening voor (o.a. branchebrochures, training en opleiding inspecteurs) 01-01-07: Inwerkingtreding herziene Arbowet

4 SYSTEMATIEK PUBLIEK DOMEIN → met concrete doelvoorschriften PRIVAAT DOMEIN → met middelvoorschriften In catalogi per bedrijfstak maatwerk draagvlak BELEIDSREGELS WORDEN STAPSGEWIJS INGETROKKEN (→ Verzamelbeleidsregel)

5 DOELEN VERBETERING ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN OP LOCATIES EN BEDRIJVEN Vergroting verantwoordelijkheid sociale partners LASTENVERMINDERING BEDRIJVEN (€ 99 MLN MINDER REGELS Geen “nationale kop”, tenzij … NB: 75% is EU-richtlijn EFFECTIEVE HANDHAVING hogere boetes dwangsom

6 ARBOCATALOGUS  Afspraken tussen werkgevers en werknemers hoe aan doelvoorschriften kan worden voldaan  Te maken door organisaties van werkgevers en werknemers  Marginale toets door Arbeidsinspectie  Opname in “verzamelbeleidsregel”

7 ARBO-CATALOGUS (vervolg) Marginale toetsing op: Omschrijving van de ‘werkingssfeer’ Positie van de opstellers t.o.v. de werknemers en werkgevers Beschikbaarheid van de catalogus Inhoud catalogus: begrijpelijk, logisch en niet strijdig met de wet?

8 NU EN STRAKS NU Arbowet Arbobesluit Arboregeling Beleidsregel Handhaving eis stillegging boete STRAKS Arbowet Arbobesluit Arboregeling Catalogus → verzamelbeleidsregel Handhaving eis stillegging boete dwangsom

9 WAT VERANDERT NOG MEER IN 2007 E.V. ? Samenwerking inspectiediensten Centrale intake ongevals- en klachtmeldingen (in de loop van 2007)

10 BRANCHE-BROCHURES * Uitgave van de Arbeidsinspectie * Voorlichtend karakter * Gericht op branche- of sector * Omschrijving: belangrijkste arbeidsrisico’s belangrijkste aandachtspunten bij inspecties m.a.w.: Uitleg over werkwijze en handhaving door Arbeidsinspectie (hoe verloopt een inspectie?)

11 BROCHURES BOUW  BOUWPLAATSEN  STRATENMAKERS  SYSTEEMAANPAK + BOUWPROCES  INSTALLATIEBEDRIJVEN  WEGENBOUW  FUNDERING  ASBEST 2006 2007

12 BROCHURE BOUWPLAATSEN CIRCA 80 % VAN ALLE (V&G) ZIEKMAKERS EN ONGEVALVEROORZAKERS HEBBEN AANDACHT GEKREGEN IN DEZE BROCHURE

13 OPBOUW BROCHURE INTRO DEEL 1:VERPLICHTINGEN DEEL 2:KENMERKEN BOUWPLAATS DEEL 3:ARBEIDSRISICO’S

14 INSPECTIEPROGRAMMA 2007 BOUWLOCATIES SYSTEEMINSPECTIES TILLEN OP BOUWPLAATSEN WEGENBOUW BAANWERKERS ASBEST KWARTS MEUBEL SLOPEN

15 INFORMATIE…? KIJK OP: www.arbonieuwestijl.nl www.arbonieuwestijl.nl (voor uitgebreide informatie over de nieuwe Arbowet) www.arbeidsinspectie.nl www.arbeidsinspectie.nl (voor o.a. informatie over de branchebrochures)

16 Werknemers hebben recht op veilig en gezond werk De Arbeidsinspectie houdt de vinger aan de pols…!

17 Stelling: Wouke van Scherrenburg is een goede voorzitter …….

18 Stelling De VSB is een goede club….

19 Stelling: De grotere verantwoordelijkheid van sociale partners in de nieuwe arbowet leidt vanzelf tot betere arbeidsomstandigheden,

20 Vervolg: ….. maar die stelling moet nog wel worden waargemaakt …..


Download ppt "Arbowet 2007 Jan Laemers Directeur Bouw Arbeidsinspectie."

Verwante presentaties


Ads door Google