De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 PICANOL GROUP GECONSOLIDEERDE RESULTATEN HY1 2005 IN LIJN MET VERWACHTINGEN - Ieper, 23 augustus 2005 -

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 PICANOL GROUP GECONSOLIDEERDE RESULTATEN HY1 2005 IN LIJN MET VERWACHTINGEN - Ieper, 23 augustus 2005 -"— Transcript van de presentatie:

1 1 PICANOL GROUP GECONSOLIDEERDE RESULTATEN HY1 2005 IN LIJN MET VERWACHTINGEN - Ieper, 23 augustus 2005 -

2 2 I. IFRS II. Activiteitenverslag - Strategie 2005 - Review HY1 2005 - Outlook III. Resultaten HY1 2005 - Geconsolideerde Resultatenrekening - Geconsolideerde Financieringstabel Agenda

3 3 1. Equity impact on IFRS restatement OBS 31/12/2003 EIGEN VERMOGEN (incl. minderheidsbelangen) volgens Belgische GAAP gepubliceerd per 31/12/200367,09 (1)Immateriële activa1,83 (2)Goodwill-2,92 (3)Materiële vaste activa31,63 (4)Uitgestelde belastingsvorderingen1,56 (5)Voorzieningen-2,53 (4)Uitgestelde belastingsverplichtingen-10,83 (6)Lange termijn financiële verplichtingen-0,20 (7)Overige aanpassingen-0,29 (8)Dividenden1,86 EIGEN VERMOGEN (incl. minderheidsbelangen) volgens87,20 IFRS per 31/12/2003 TOTALE IMPACT EIGEN VERMOGEN 31/12/2003:20,11 (In mio EUR)

4 4 2. Equity impact on IFRS restatement OBS 31/12/2004 EIGEN VERMOGEN (incl. minderheidsbelangen) volgens Belgische GAAP gepubliceerd per 31/12/200462,18 (1)Immateriële activa3,93 (2)Goodwill-1,49 (3)Materiële vaste activa28,03 (4)Uitgestelde belastingsvorderingen1,22 (5)Voorzieningen-2,30 (4)Uitgestelde belastingsverplichtingen-10,20 (6)Lange termijn financiële verplichtingen-0,41 (7)Overige aanpassingen0,72 (8)Dividenden1,48 EIGEN VERMOGEN (incl. minderheidsbelangen) volgens83,16 IFRS per 31/12/2004 TOTALE IMPACT EIGEN VERMOGEN 31/12/2004:20,98 (In mio EUR)

5 5 3. Result impact accounting year 2004 (In mio EUR)

6 6 4. Balance sheet according to IFRS 31/12/2004 – Assets

7 7 4. Balance sheet according to IFRS 31/12/2004 – Liabilities

8 8 5. Income statement according to IFRS 31/12/2004

9 9 5 target markten (China, India, Pakistan, Turkije, Brazilië). Globale sturing, lokale dienstverlening. Focus op kostenbeheersing. Technologische diversificatie. Technologische trendsetter via R&D. Verhoogde focus op After Market Producten & Diensten-potentieel. Strategie 2005

10 10 Consolidatie marktpositie en volumes, ondanks zwakke vraag in Q1 2005 en aanhoudende prijs- en margedruk door de: –ongunstige euro/yen/RMB koersverhoudingen –dure grondstoffenprijzen –onderbenutte capaciteitseffecten Ook wisselstukken, accessoires en diensten-activiteiten lijden onder zwakke verkoop weefmachines. Vanaf het tweede kwartaal stijgende vraag naar Picanol-weefmachines, wat positieve capaciteitseffecten genereert. De stijgende vraag naar Picanol- weefmachines zet zich door in het derde kwartaal. Naast de structurele kostenbeheersingsmaatregelen werden extra besparingsacties doorgevoerd, waarvan de effecten in HY1 2005 beperkt zichtbaar zijn Review HY1 2005 (1/2)

11 11 In maart werd een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuwe President & CEO verkozen. Ook werd een ervaren interne auditor aangetrokken. In het eerste halfjaar breidde de Picanol Group zijn productaanbod verder uit met de nieuwe luchtweefmachine OMNIplus 800. In juli werden werkingsmiddelen vrijgemaakt door de verkoop van:  Voorafwikkelaarbusiness Te Strake Textile aan IRO AB  Tweedehands machine business aan NC Tex Mach BVBA In het eerste halfjaar is de Picanol Group gestart met de introductie van een nieuw management informatie sturing en ERP-systeem. Review HY1 2005 (2/2)

12 12 De ongunstige koersverhoudingen euro/yen/RMB zorgen voor een verhoogde druk op onze marktpositie wat – samen met substantieel verhoogde grondstoffenprijzen – leidt tot een daling van de marge. Zoals voorspeld laat de Chinese markt bijzonder positieve verkoopsresultaten zien, maar remt in HY2 duidelijk af als gevolg van de onzekerheid rondom de textielexport. De reeds genomen en geplande kostenbesparingsmaatregelen zullen de resultaten in de tweede jaarhelft positief beïnvloeden. De lancering van de nieuwe luchtweefmachine OMNIplus 800 is afgerond; de verkoop zal een positieve impact uitoefenen op de resultaten. Outlook (1/2)

13 13 Restkosten als gevolg van de moeilijke periode eind 2004-begin 2005 zullen een negatief effect uitoefenen op de resultaten. Aanzet opmaak businessplan 2006-2008 gegeven Ondanks de zware prijs- en margedruk bevestigt de Picanol Group zijn omzetverwachting voor 2005 als gevolg van de gevoelige verbetering van het orderboek, zichtbaar vanaf Q2 2005. Outlook (2/2)

14 14 Beknopte winst- en verliesrekening (in ‘000 euro) IFRS 30/06/2005 IFRS 30/06/2004 Opbrengsten188.147217.225 Kosten van verkopen-164.417-187.501 BRUTOWINST Brutowinst % op omzet 23.730 12,6% 29.724 13,7% RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN-3.8281.175 Opbrengsten uit geassocieerde deelnemingen00 Netto financieringskosten-347103 Overige financiële lasten en opbrengsten-482219 WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN-4.6571.496 Belastingen1.103-1.968 WINST OF VERLIES-3.554-472 Aandeel van minderheidsbelangen37-18 AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES-3.517-490

15 15 Beknopte kasstroomtabel (in ‘000 euro)30/06/200530/06/2004 Resultaat van de bedrijfsactiviteiten-3.8281.175 Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten2.6029.918 Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten16.5894.543 Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten-3.297-4.644 Kasstroom uit financieringsactiviteiten-9.435112 Wijzigingen in de geldmiddelen en kas-equivalenten5.843604 WINST PER AANDEEL Winst of verlies per aandeel (basic)-0,60-0,08 Winst of verlies per aandeel (na verwatering)-0,60-0,08 Aantal aandelen5.900.000 Gedurende de eerste helft van het boekjaar 2005 werd een dividend uitbetaald voor een bedrag van 1.475.000 euro.

16 16 Balans (1/2)

17 17 Balans (2/2)

18 18 Vragen?


Download ppt "1 PICANOL GROUP GECONSOLIDEERDE RESULTATEN HY1 2005 IN LIJN MET VERWACHTINGEN - Ieper, 23 augustus 2005 -"

Verwante presentaties


Ads door Google