De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BASISSCHOOLKIND LEMMENSINSTITUUT LEUVEN ACADEMIEJAAR 2010-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BASISSCHOOLKIND LEMMENSINSTITUUT LEUVEN ACADEMIEJAAR 2010-2011."— Transcript van de presentatie:

1 BASISSCHOOLKIND LEMMENSINSTITUUT LEUVEN ACADEMIEJAAR 2010-2011

2 BASISSCHOOLKIND 1.Lichamelijk : 1 e strekking Inhaalbeweging ledematen Babyvet  spierweefsel Uitgesprokener gezicht (geleidelijke) tandenwissel 1m  1,50 m DUS: mini-volwassene! NB: ook sociaal-emotionele gevolgen 2

3 BASISSCHOOLKIND 2. Motorisch Geleidelijke toename en verfijning van Bewegingsactiviteiten Evenwicht Lichaamsbeheersing (oog-handcoördinatie) L’ enfant parfait (10 jr) Perfecte beheersing Harmonische lichaamsbouw Soepel instrument om in interactie te gaan met buitenwereld 3

4 BASISSCHOOLKIND 3. Perceptueel Zelf waarneming richten en sturen Verschillende elementen integreren Gedetailleerd en systematisch Perceptuele reorganisatie – schematisering - exploratie 4

5 BASISSCHOOLKIND 4. Cognitief Piaget: stadium 3 : concreet operationele stadium 5

6 BASISSCHOOLKIND Nadenken over realistische, concreet voorstelbare situaties Mentaal manipuleren van geestelijke voorstellingen:  Probleemoplossend vermogen (o.a. visualisatietechniek)  Reversibel denken  Met meerdere aspecten rekening houden  Toestand én proces zijn belangrijk DUS: bewust van conservatie Maar: - enkel bij concrete waarneming - verschillen ngl. aspect (bijv. aantal, volume, gewicht) 6

7 BASISSCHOOLKIND 7

8 Positie van een ander innemen Classificatie : klasse-inclusie Seriatie Transitief denken 8

9 BASISSCHOOLKIND Magisch denken Voorkeur voor realistische elementen Ook nog magisch denken o.w.v. subjectieve ervaringen en gevoelens bijv. bijgeloof geeft rust, gevoel van zekerheid, ongeluk vermijden Geheugen Papegaaienwerk (herhaling, dril) Pas laat inzichtelijk inprenten 9

10 BASISSCHOOLKIND 5. Taal : volwassenentaal tegen 9 jr 10

11 BASISSCHOOLKIND Uitbreiding woordenschat (30 à 40.000 woorden) > vroeger Onderwijsaanbod Verbale werkvormen TV, boeken, computer Metalinguistisch bewustzijn : taal is spel van regels Interesse voor moeilijke taalconstructies/ vreemde taal Toch nog onzuiverheden Articulatie, grammatica Passieve en langere zin 11

12 BASISSCHOOLKIND 6. Sociaal-emotioneel 1.In groep omgaan met leeftijdsgenootjes (“peers”) Eigen leeftijd > volwassene Volwassene = referentiefiguur Sociale leerschool : rollen, normen, conflicten Peer = spiegel, eerlijke taxatie + norm (peer pressure) Invloed op zelfvertrouwen en zelfbeeld, latere leven 12

13 BASISSCHOOLKIND 6. Sociaal-emotioneel 1.In groep omgaan met leeftijdsgenootjes (“peers”) Sociale aanvaarding – populariteit en status Sterren Vervelende kinderen Middenmoot Onzichtbaren Één-sekse groepjes (vooral op school), later meer interesse Inadequate omgangstijlen Pester Clown Vleier Pseudowetenschapper 13

14 BASISSCHOOLKIND 6. Sociaal-emotioneel 2.Evolutie in vriendschap 6 à 8 jr: vrienden = samen dingen doen, bewondering 10 jr: psychische steun, vertrouwenspersoon, acceptatie Scheiden = lijden Soms geen vriendjes 14

15 BASISSCHOOLKIND 6. Sociaal-emotioneel 3.Pesten 15

16 BASISSCHOOLKIND 7. Seksueel Freud : latentieperiode 6 – 8 jr.: verliefd, heimelijke spelletjes, schuine moppen 8 – 10 jr.: intense emoties, lichamelijk contact, rolgedrag 10 -12 jr.: tekenen van puberteit, belangstelling volwassen seksualiteit, soms net preuts 16

17 BASISSCHOOLKIND 17

18 BASISSCHOOLKIND 8. Persoonlijkheid Psychologische (zelf)beschrijvingen Eigen karakter, vaardigheden, categorieën Concreet  algemeen, stabiel Vergelijkingen met peers : vlijt vs. minderwaardigheid bijv. groepsgericht individueel onderwijs Genderidentiteit! 18

19 BASISSCHOOLKIND 9. Moreel Meevoelen en meeleven (empathie)  stimuleer dit! Conventionele fase : wetten, afspraken, regels 19

20 BASISSCHOOLKIND 10. School : het tweede opvoedingsmilieu SCHOOLRIJPHEID Spelen (kleuterklas)  leren Normale begaafdheid (cf. BLO) Motorisch en sensorisch : beheersing, oog-hand Motivatie : concentratie, leergierigheid, werklust Sociale rijpheid, veilige hechting (i.t.t. scheidingsangst) Emotie onder controle (frustratietolerantie) Lees-, schrijf- en rekenvoorwaarden 20

21 BASISSCHOOLKIND 10. School DRIE SCHOOLSE VAARDIGHEDEN 1.Lezen Invloed van “ontluikende geletterdheid” Voorwaarden Woordenschat Concentratie Regels Geheugen Visuele discriminatie Fasen : spellend  herkennend  begrijpend lezen 21

22 BASISSCHOOLKIND 10. School DRIE SCHOOLSE VAARDIGHEDEN 2.Schrijven Invloed van “ontluikende geletterdheid” Voorwaarden Taalbeheersing (instructies van leerkracht) Grove en fijne motoriek (ritme, L/R-voorkeur) Zintuigen (oog-handcoördinatie, discrimineren) Concentratie Geestelijke en emotioneel evenwicht Motivatie Fasen : tekenen  letters/woorden  herkennend  begrijpend schrijven 22

23 BASISSCHOOLKIND 10. School DRIE SCHOOLSE VAARDIGHEDEN 3.Rekenen : de wetmatigheden van de wereld Getalbegrip: tellen, correspondentie, classificatie, seriatie Van concrete naar mentale rekenvaardigheden Basisautomatismen (tot 10, 20)  cijferen  vraagstukken Realistisch Rekenonderwijs : o.a. belang van schatten 23

24 BASISSCHOOLKIND 11. Spel Bewegingspelletjes  sport/hobby Associatief en coöperatief spel Spelen in (peer)groepen (sportclub) Experimenteer- en constructiespelen : creatief knutselen 24

25 BASISSCHOOLKIND 25 12.Tekenen

26 PEUTER EN KLEUTER 26

27 BASISSCHOOLKIND 12. Tekenen Visueel realisme : realiteitszin Lichaamsvormen, bevestiging, nek: proporties Profielvorm : enkel hoofd en benen Bewegingen Ruimte en tijdsbesef : mens < deur, lucht// bodem dag-nacht, seizoenen Verstandelijke > creativiteit, fantasie 27

28 BASISSCHOOLKIND 28

29 BASISSCHOOLKIND 13. Muzisch Hargreaves : 5-8j : schematische fase : streven naar conventies “tonale stabiliteit”, metrum, toonhoogte- en tempovariaties notatie: eerst ritme ( 1  2 dimensies), later + contour 8-15j: (artistieke) regelsystemen : volgen van conventies Intervallen, toonsoorten, vormbesef Notatie: eigen abstract systeem Westerse tonaliteit en harmonie (bijv. cadenzen, consonantie) Stijlgevoel : sterkst ontwikkeld op 8-9j (Castell) /11j (Gardner) “open oor” 29


Download ppt "BASISSCHOOLKIND LEMMENSINSTITUUT LEUVEN ACADEMIEJAAR 2010-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google