De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bètastimulering: extra aandacht voor meisjes - Cijfers uit het Universum programma - Rob Bilderbeek UP-Conferentie ‘Keuzekompas voor meisjes en bèta/techniek’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bètastimulering: extra aandacht voor meisjes - Cijfers uit het Universum programma - Rob Bilderbeek UP-Conferentie ‘Keuzekompas voor meisjes en bèta/techniek’"— Transcript van de presentatie:

1 Bètastimulering: extra aandacht voor meisjes - Cijfers uit het Universum programma - Rob Bilderbeek UP-Conferentie ‘Keuzekompas voor meisjes en bèta/techniek’ 18 maart 2010

2 2 Waar hebben we het over? 1.(Initiële) N-scores havo / vwo jongens / meisjes 2.Doorstroomrendement 3.Universum en VHTO 4.Conclusies

3 3 1. Initiële N-scores (1) Stijgende initiële N-scores (2005/06  2008/09)  Havo:  UP1: 29%  39% (start: herfst 2005)  UP2: 34%  38% (start: zomer 2006)  Landelijk (-/- UP): 29%  33%  Vwo  UP1 en 2: 56%  61%  Landelijk (-/- UP): 53%  55%

4 4 Initiële N-scores havo (2) Trend 1 Trend 2 Trendbreuk

5 5 Initiële N-scores havo-jongens / meisjes (3) Gender gap 21% 11%

6 6 Initiële N-scores vwo (4) Trend 1 Trend 2 Trendbreuk

7 7 Initiële N-scores vwo-meisjes (5) Gender gap 16% 11%

8 8 Initiële N-scores (6) Positieve trend, deels autonoom: ook landelijke N-score groeit Vernieuwde 2e fase Havo: –inhaalslag –Vooral herleidbaar op hogere N-scores meisjes –Impact UP vooral bij UP1 en 2 zichtbaar –Vanaf ca 2005/06 –Gender gap: 21%  11% (2001/02 – 2008/09) Vwo: –Gestaag, meer gematigd inhaaleffect –Gender gap: 16%  11% (2001/02 – 2008/09) Incubatietijd (lange adem) Winstpotentieel, vooral op havo

9 9 Doorstroomrendement (1) Opwaartse trend (2001/02  2008/09): –Havo: UP gestaag naar 16% in 2008/09 (landelijk: 14,2%) –Vwo: duidelijk stijgend: 19%  27,3% (landelijk 2% lager) UP1: hoogst (incubatietijd) Vwo’ers op UP-scholen: –rendement naar cluster-1-opleidingen structureel hoger –naar cluster-2-opleidingen flink lager dan landelijk Havisten op UP-scholen: –doorstroomrendement meisjes stuk hoger dan landelijk

10 10 Doorstroomrendement vwo/havo naar sexe (2) 2002/032008/09∆ HavoJongens30%28%-2% Meisjes5%6%+1% VwoJongens30%40%+10% Meisjes9%16%+7% UP-scholen Hoger doorstroomrendement vooral op vwo Doorstroom havo  hbo: nog veel te winnen Grote gender gap in doorstroom Doorstroom meisjes - vwo: flinke progressie, maar groot verbeterpotentieel - havo: dramatisch laag, dito

11 11 Universum en VHTO: havo-meisjes (1) Nagenoeg gelijk ~3,8%

12 12 Universum en VHTO: vwo-meisjes (2) ~4,4% -/-0,2%

13 13 Universum en VHTO N-scores havo en vwo meisjes aan VHTO-scholen in 2008: –Duidelijk onderscheid t.o.v. landelijk gemiddelde en UP (grootteorde: ca 4%) Havo meisjes op VHTO-scholen: –licht hoger doorstroomrendement dan op UP-scholen –Verbeterpotentieel bij UP-scholen die nu niet met VHTO werken Vwo meisjes : –Verwachte trend: verdere stijging doorstroomrendement vwo meisjes

14 14 Conclusies N-score: –Veel meer vis in bètavijver (hogere N-score) –kleiner % daarvan stroomt door naar bètatechnisch HO –Inhaalslag meisjes, vooral op havo (afnemende gender gap) –Winstpotentieel hogere N-score vooral op havo Doorstroomrendement hoger, vooral op vwo: –vooralsnog vnl. volume-effect –Grote gender gap –Doorstroom meisjes vwo: flinke progressie, nog steeds groot verbeterpotentieel –Doorstroom meisjes havo: dramatisch laag, 1 e prioriteit !! VHTO-scholen: –N-scores meisjes duidelijk hoger dan in UP en landelijk –Verbeterpotentieel bij UP/niet-VHTO-scholen Incubatietijd !!

15 15 V & A Rob Bilderbeek (bilderbeek@dialogic.nl) 18 maart 2010bilderbeek@dialogic.nl Adres:Hooghiemstraplein 33 – 36 3515 AX Utrecht Tel.:030 215 0580 Fax:030 215 0595 Email:info@dialogic.nl Internet:www.dialogic.nl


Download ppt "Bètastimulering: extra aandacht voor meisjes - Cijfers uit het Universum programma - Rob Bilderbeek UP-Conferentie ‘Keuzekompas voor meisjes en bèta/techniek’"

Verwante presentaties


Ads door Google