De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elke school heeft een uniek en complex patroon : een eigen karakteristieke schoolcultuur.  Deze cultuur heeft zijn eigen expliciete en impliciete waarden,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elke school heeft een uniek en complex patroon : een eigen karakteristieke schoolcultuur.  Deze cultuur heeft zijn eigen expliciete en impliciete waarden,"— Transcript van de presentatie:

1

2 Elke school heeft een uniek en complex patroon : een eigen karakteristieke schoolcultuur.  Deze cultuur heeft zijn eigen expliciete en impliciete waarden,  Vloeit voort uit het verleden van de school.  De schoolcultuur bepaalt wat acceptabel is binnen de school.

3  Definitie: ‘Het verenigen van een aantal specialisten die d.m.v. vlakke organisatiestructuren activiteiten coördineren voor een bepaalde doelgroep.’  Vrij vertaald naar de schoolcontext: ‘Het verenigen van een aantal leerkrachten die in een structuur van vrijwel geen middenkader de vorming van leerlingen coördineren.’

4  Actieniveau: de realiteit  Coalitieniveau: omgang tussen verschillende individuen of afdelingen  Waardeniveau: de elementen die belangrijk worden bevonden  Modelniveau:de vooraf bedachte gedragslijn van de school, die als rationeel en ideaal beschouwd wordt, de expliciet vastgelegde afspraken

5  Macht: ligt bij initiatiefnemers  Grijze autoriteit: personen die hun kennen en kunnen al bewezen hebben in het verleden.  Belangrijk: initiatief, improvisatie en ervaring  Coördinatiesysteem: handelen, operationele druk  Beslissingen: ad hoc  Schoolreglement: geen of amper  Naar ouders en leerlingen toe: willen aan hun eisen voldoen  Nadelen: gebrek aan structuur, werken in het ‘nu’

6  Macht: deze posities worden formeel toegekend  Belangrijk: GEEN improvisatie, orde en formaliteit  Coördinatiesysteem: regels en procedures  Beslissingen: via voorbereide vergaderingen  Schoolreglement: lijvig boekwerk, duidelijke afspraken  Naar ouders en leerlingen toe: behoeftes worden in kaart gebracht en aangepakt  Nadelen: creativiteit wordt door de formaliteit belemmert, wordt naar de letter toegepast

7  Macht: de belangrijkste waardedragers, ‘goeroes’  Belangrijk: missie van een school, dé kernwaarden, filosofie, trouw,...  Coördinatiesysteem: sterke waardebeleving  Beslissingen: moeten binnen het waardegeheel passen, afwezigheid van operationalisering  Schoolreglement: vooral een getuigenis van waarden  Naar ouders en leerlingen toe: symbolische momenten  Nadelen: basis kan onzeker worden, concrete realisaties?

8  Macht: dominante partners en degenen die de dominante coalities respecteren  Belangrijk: persoonlijke netwerken en verhoudingen, sociale vaardigheid en inlevingsvermogen  Coördinatiesysteem: macht  Beslissingen: beïnvloed door coalitiegevoeligheden, belangen tegenover rationaliteit  Schoolreglement: geen ideaal, kan op diverse manieren uitgelegd worden  Naar ouders en leerlingen toe: gebruiken het als argument om coalities onder druk te zetten  Nadelen: politisering, belangen op de voorgrond

9

10  Modelniveau: sterkt bureaucratisch, bespeelt sterk het formalisme van de modelcultuur, men volgt de regels op die buitenstaanders opleggen  Waardeniveau: komt op dit niveau sterk tekort aan invulling, geen globale visie op onderwijs, geen eigen identiteit  Actieniveau: zoveel mogelijk stabiliteit, weinig vernieuwing  Coalitieniveau: zeer individueel gedrag, geen homogeen geheel

11  Modelniveau:  Actieniveau:  Waardeniveau: onderbenutting van dit niveau  Coalitieniveau: prestaties van de leerlingen staan centraal in plaats van coalities Worden op elkaar betrokken

12  Modelniveau: willen het onderwijs aan de leerling aanpassen  Waardeniveau: krijgt veel aandacht  Actieniveau: creëren een kindvriendelijk klimaat, willen dat leerkracht en leerling zich goed voelen  Coalitieniveau: sterke samenwerking tussen leerkrachten

13  Foto titeldia: http://www.medicalfacts.nl/2010/04/15/praktische- handleiding-voor-gezondheid-op-scholen/ http://www.medicalfacts.nl/2010/04/15/praktische- handleiding-voor-gezondheid-op-scholen/  Cartoon professor: http://www.mines.inpl- nancy.fr/~barrat21/http://www.mines.inpl- nancy.fr/~barrat21/  Cartoon ‘Schoolniveau versus Schooltype’ http://www.dailymail.co.uk/femail/article-499964/The- Christmas-sex-war--men-women-avoid-yuletide- rows.html http://www.dailymail.co.uk/femail/article-499964/The- Christmas-sex-war--men-women-avoid-yuletide- rows.html  Broeck, H. V. (1996). Opvoeden in de klas. In Wegwijzer voor leerkrachten (pp. 159 - 175). Tielt: Lannoo.


Download ppt "Elke school heeft een uniek en complex patroon : een eigen karakteristieke schoolcultuur.  Deze cultuur heeft zijn eigen expliciete en impliciete waarden,"

Verwante presentaties


Ads door Google