De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koppeling biotiek en abiotiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koppeling biotiek en abiotiek"— Transcript van de presentatie:

1 Koppeling biotiek en abiotiek
Jeroen Schokker, Jan Tjalling van der Wal, Erik Meesters & Pieter Doornenbal

2 Doel Doel MESH: Methode-ontwikkeling voor het karteren van mariene zeebodemhabitats Doel presentatie: Voorspellen van de verbreiding van biologische zeebodemgemeenschappen op het NCP op basis van gebiedsdekkende abiotische datasets

3 Uitgangspunt Er bestaat een relatie tussen de verbreiding van zeebodemsoorten en –gemeenschappen en hun fysische habitat Voorbeeld: Callianassa subterranea “…wordt vooral aangetroffen in een gebied met zeer fijn sediment, dat een hoog gehalte aan silt bevat.”

4 Biologische dataset Dataset samengesteld door TNO IMARES
~ 200 monsterlocaties ~ 600 soorten meso- en macrobenthos BioMondata gemiddeld over periode Waddenzee en Zeeuwse Delta zijn in de analyse niet meegenomen

5 Biologische dataclusters
Clustering van locaties op basis van aanwezige soortengemeenschap In voorbeeld: 7 clusters met een duidelijke ruimtelijke verbreiding Grootste variatie op het noordelijk deel NCP Datadichtheid beperkt toepasbaarheid

6 Gebiedsdekkende kaart
Kaart op basis van Thiessen-polygonen Maar: we weten meer!

7 Abiotische datasets Zeebodemmorfologie Zeebodemsediment
Diepte Helling Bathymetrische Positie Index Zeebodemsediment Mediane korrelgrootte van de zandfractie Slibgehalte Grindgehalte Bodemschuifspanning Zuurstofgehalte van de waterkolom Zoutgehalte van de waterkolom Gehalte aan opgeloste stoffen

8 Abiotische datasets -71 [m] 878 100 [μm] 5.8 [N/m2] Bathymetrie Mediane korrelgrootte Bodemschuifspanning

9 Voorbeeld: Dz50-kaart Aanpassingen: (Veel) meer datapunten
Bij interpolatie verschillende kg-fracties meegenomen Interpolatie op basis van bathymetrie als external drift factor

10 Koppeling biotiek <-> abiotiek

11 Interpolatie op basis van abiotiek
Ter vergelijking:

12 Waarnemingen Callianassa

13 Hoe goed is de classificatie?
87% van de punten is goed geclassificeerd Enkele randartefacten

14 Hoe verder Verbeteren biotische en abiotische datasets
Valideren interpolatie met andere biologische dataset Testen op soortniveau Werken met biologische kensoorten

15 Conclusies Het gebruik van abiotische datasets biedt een mogelijkheid om de ruimtelijke verbreiding van zeebodemgemeenschappen op het NCP gebiedsdekkend te voorspellen Te gebruiken methodiek (gebiedskeuze, datasets, datadichtheid) afhankelijk van het gewenste doel Betere validatie nodig

16 MESH Partners


Download ppt "Koppeling biotiek en abiotiek"

Verwante presentaties


Ads door Google