De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stuurgroep Veilig op weg – 19 februari 2008 Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 19-02-08 Greet Aelter - coördinator sociale veiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stuurgroep Veilig op weg – 19 februari 2008 Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 19-02-08 Greet Aelter - coördinator sociale veiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 Stuurgroep Veilig op weg – 19 februari 2008 Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 19-02-08 Greet Aelter - coördinator sociale veiligheid

2 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 2 van … 17 deelprojecten 1. Implementatie veiligheidsverhogende maatregelen -Zie presentatie Roger Meys

3 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 3 van … 17 deelprojecten 3. Inzet bijkomend begeleidingspersoneel -Convenant sociale veiligheid:  Sjabloon document  Engagementen van De Lijn en betrokken stad/ gemeente  Modules sociale veiligheid: Communicatie Lijnspotters Gemeenschapswachten Camerabewaking Scholen …

4 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 4 van … 17 deelprojecten 4. Oprichten van een veiligheidsdienst -Vergunningsaanvraag:  Administratieve stukken tegen eind februari aan FOD Binnenlandse Zaken overmaken  Vergunning zal dan toegekend worden -Operationeel van start van zodra de lijncontroleurs hun uniform hebben

5 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 5 van … 17 deelprojecten 4. Oprichten van een veiligheidsdienst -Aanwerving extra controlepersoneel  1 ste selectieprocedure: 65 uitvoerende lijncontroleurs geselecteerd en actief op het terrein  2 de selectieprocedure: 16 uitvoerende lijncontroleurs geselecteerd Sinds 11 februari: start opleidingstraject  3 de selectieprocedure: 1 uitvoerende lijncontroleur te selecteren Vanaf begin april: start opleidingstraject -Verloop baancontroleurs  Reeds 5 extra lijncontroleurs geselecteerd en actief op het terrein  Selectieprocedure lijncontroleurs in Oost-Vlaanderen en West- Vlaanderen Vanaf begin april: start opleidingstraject

6 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 6 van … 17 deelprojecten 4. Oprichten van een veiligheidsdienst -Integratie baancontroleurs in Lijncontrole  Overleg met FOD Binnenlandse Zaken op 29 januari  Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent In functie voor 10/03/2005: opleiding volgen, geen examen afleggen In functie op of na 10/03/2005: opleiding volgen en examen afleggen  Bekwaamheidsattest veiligheidsagent In functie voor 01/01/2003: opleiding volgen, geen examen afleggen In functie op of na 01/01/2003: opleiding volgen en examen afleggen  Planning start opleidingen wordt opgemaakt

7 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 7 van … 17 deelprojecten 5. Veiligheidsmonitor -Nieuwe agressiemeldingsfiche:  Doel: Gemakkelijker in te vullen Betere analyse  Getest bij beperkte groep chauffeurs en controleurs  Bijsturing indien nodig  implementatie -1ste rapportering aan stuurgroep: mei 2008

8 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 8 van … 17 deelprojecten 6. Opleiding -Voortgezette opleiding chauffeur  ‘omgaan met klanten’  Exploitanten: Afgerond in december 2007 Tegen eind maart 2008: organiseren ongeveer 16 bijkomende sessies

9 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 9 van … 17 deelprojecten 7. Relatie klant - chauffeur -April: start imagocampagne -Melpunt klant:  Procedure zwaar ongeval: klantvriendelijker gemaakt  Voor elk type melding dient een passend antwoord opgesteld te worden: Afdeling klant en verkoop Deskundigen sociale veiligheid

10 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 10 van … 17 deelprojecten 9. Samenwerking met politie en justitie -Uitbreiden bevoegdheden:  Toegang tot DIV: Rechtstreekse toegang tot het repertorium van de voertuigen wordt toegekend, voor: ·Verplichtingen ihkv uitschrijven proces-verbaal ·Goede doorstroming van het openbaar vervoer ·Identiteitscontrole en verdere administratieve procedures Protocol wordt opgesteld

11 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 11 van … 17 deelprojecten 9. Samenwerking met politie en justitie -Samenwerking met justitie  Overleg op 21 februari parketcriminologen West-Vlaanderen: Bemiddelingsprocedure Prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut (werkstraf)  Aansluitend overleg in andere entiteiten  Start uitvoering van akkoord vanaf te bepalen datum

12 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 12 van … 17 deelprojecten 10. Samenwerking met scholen en jongerenverenigingen -Evaluatie Schoolspottersproject:  Stopzetten project in: Wetteren  Verderzetten project in: Antwerpen Mechelen: preventief en educatief aspect van de functie Gent Eeklo Vilvoorde Hasselt : preventief en educatief aspect van de functie Ieper : preventief en educatief aspect van de functie

13 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 13 van … 17 deelprojecten 10. Samenwerking met scholen en jongerenverenigingen -Evaluatie Schoolspottersproject:  Inzet 20 schoolspotters  Selectieprocedure van de 3 extra schoolspotters: Herhaling selectieprocedure vorig jaar De Lijn: overzicht van steden en gemeenten Aanvraagformulier Selectie door administratie onderwijs en vorming en De Lijn Centrumsteden: 2 schoolspotters Overige lokale besturen: 1 schoolspotter  Algemene evaluatie met de betrokken kabinetten wordt voorbereid

14 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 14 van … 17 deelprojecten 10. Samenwerking met scholen en jongerenverenigingen -Evaluatie samenwerking met straathoekwerkers:  Vlastrov: positieve evaluatie Vlotter verplaatsen Doelpubliek gemakkelijker te bereiken  De Lijn: positieve evaluatie Welzijnsgerichte invalshoek is meerwaarde tov andere preventiemaatregelen Geen concrete cijfergegevens Komt indirect tegemoet aan doelstelling van Veilig op Weg

15 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 15 van … 17 deelprojecten 10. Samenwerking met scholen en jongerenverenigingen -Evaluatie samenwerking met straathoekwerkers:  De Lijn: positieve evaluatie Welzijnsgerichte invalshoek is meerwaarde tov andere preventiemaatregelen Geen concrete cijfergegevens Komt indirect tegemoet aan doelstelling van Veilig op Weg: verhogen objectieve en subjectieve veiligheid  Samenwerking met straathoekwerkers wordt verder gezet

16 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 16 van … 17 deelprojecten 14. Vooraan opstappen -Maart: rapportering gedetailleerde actieplannen:  Per entiteit  Welke lijnen  Welke termijn

17 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 17 van … 17 deelprojecten 16. Openbaar vervoer infrastructuur –Camerabewaking in 30 bus- en tramstations  Steden en gemeenten zijn gecontacteerd  Opvattingen verdeeld: Geen cameranetwerk In de toekomst cameranetwerk en samenwerking Cameranetwerk en geen samenwerking Cameranetwerk en samenwerking

18 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 18 van … Communicatie –Snellijn: camerabewaking op voertuigen –Voorstel snellijn februari:  Deskundigen sociale veiligheid als contactpersoon voor informatie over alternatieve afhandeling van strafzaken waarbij onze personeelsleden slachtoffer geworden zijn van agressie  Integratie baancontroleurs in Lijncontrole: Opleidingstraject Vrijstelling van examen

19 21/09/2014Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 15 januari 2008 Dia 19 van … Stuurgroep ‘Veilig op weg’ Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Stuurgroep Veilig op weg – 19 februari 2008 Stuurgroep ‘Veilig op weg’ 19-02-08 Greet Aelter - coördinator sociale veiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google