De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THOON en het samenwerken met de internist

Verwante presentaties


Presentatie over: "THOON en het samenwerken met de internist"— Transcript van de presentatie:

1 THOON en het samenwerken met de internist
Gert Kant Internist vasculair geneeskundige MST

2 Onderwerpen Bereikbaarheid Personen (E-mail) consult
Benodigde cq gewenste informatie vooraf Verwijzingen 1e-2de lijn Discussie Nierfunctie en DM II (is optioneel)

3 Bereikbaarheid mstdiabetesthoon@zmst.nl
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: beantwoording binnen 48 uur na stellen vraag Wij kijken op dinsdag en donderdag in mailbox Bij voorkeur consult Eventueel telefonisch overleg 06 nummer bij voorkeur Of in ieder geval een ander rechtstreeks nummer Voorkeur tijdstip…

4 Marie Jose Pouwels Jaap Huisman Ronald Groote Veldman Jan Derksen Gert Kant

5 Consult Een prima draaiboek Een duidelijke vraag:
THOON protocol DM type II Een duidelijke vraag: Medicatie Risicoprofiel Beleid bij complicaties ………

6 Informatie vooraf Patiënt, geboortedatum, geslacht Voorgeschiedenis
Comorbiditeit Risicoprofiel (roken/ familie anamnese/ lipiden / beweging) Medicatie (historie)-doseringen Bijwerkingen/intoleranties Bloeddruk, BMI, (vaatstatus) Laboratorium gegevens (bepaald in MST?)

7 Format aanleveren gegevens
Consulatie formulier THOON eerstelijns diabeteszorg Eerdere gegevens hierin te verwerken Vraag en antwoord hierin goed mogelijk Indien bloed/urine onderzoek in MST: verwijzing naar het ZIS van het MST voldoende Anderszins (wel overzichtelijk svp)

8 Algemeen Huisarts is hoofdbehandelaar en medisch verantwoordelijk
Kopie met antwoord gaat naar THOON 2 x per jaar bijdrage internist voor nascholing > 3 maanden vooraf overleg hierover 2 x per jaar een evaluatie

9 Verwijzingen naar 2de lijn
HbA1c > 7.5% gedurende ≥ 6 maanden. Bij sommige patiënten op grond van hoge leeftijd, co-morbiditeit, etc voor een hogere HbA1c grenswaarde gekozen worden, het zgn. persoonlijke HbA1c optimum, ter beoordeling door de huisarts Acute en/of ernstige hyperglycemische of keto-acidotische ontregeling Zwangerschap(swens) bij vrouw met DM2 Persisterende hyperlipidemie ondanks medicamenteuze therapie Kreatinineklaring < 60 ml/min < 60 jaar Urine albumine/kreatinine-ratio > 3,5 bij vrouwen en zeker bij macroalbuminurie ratio > 35 > 2,5 bij mannen en zeker bij  macroalbuminurie ratio > 25 Plantair gelegen en/of een geïnfecteerd voetulcus Retinopathie

10 Verwijzingen naar 1e lijn
Alle DM2 patiënten die persoonlijk optimale HbA1c hebben herkregen worden terugverwezen naar huisarts. Getracht wordt het HbA1c < 7.5% te krijgen, doch als dit niet haalbaar blijkt ondanks intensieve begeleiding dan een hoger HbA1c geaccepteerd: persoonlijke HbA1c optimum. Deze persoonlijke streefwaarde zal vermeld worden in ontslagbrief inclusief bijbehorende behandeladviezen. - kreatinineklaring > 60 ml/min én albumine/kreat ratio <2,5/3,5: terugverwijzing met behandeladviezen


Download ppt "THOON en het samenwerken met de internist"

Verwante presentaties


Ads door Google